Legea 360/2023 – noua lege a pensiilor

Legea nr. 360 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii Publicat în Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Titlul I Dispoziții generale Articolul 1 Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte […]

Legea 303/2022 cu modificarile la zi

TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. (2) Judecătorii şi procurorii au calitatea de magistraţi. Cariera judecătorilor este separată de cariera procurorilor. […]

Acord in domeniul prestatiilor sociale dintre România-Muntenegru

Acord din 2022 între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale Dată act: 22-iul-2022 Emitent: Parlamentul România şi Muntenegru, denumite în continuare state contractante, dorind să reglementeze şi să dezvolte relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, au convenit asupra următoarelor dispoziţii: PARTEA I:Dispoziţii generale Art. 1: Definiţii (1)În scopul aplicării prezentului acord, […]

Legea 19/1971 – Regimul preturilor si tarifurilor

LEGEA Nr. 19 din 1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICATA IN: BULETINUL OFICIAL Nr. 154 din 16 decembrie 1971 In cadrul vastului program, trasat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Roman, cu privire la perfectionarea organizarii si conducerii planificate a economiei, sistemul de preturi contribuie la repartizarea […]

Pensie si salariu

Cumulul pensiei cu venituri de natură salarială a fost cuprins în legislația pensiilor, din :legea 3/1977, legea 19/2000, legea 263/2010 și legea 127/2019. Dacă la început motivația cumulului pensiei cu salariu era legată profesionalismul pensionarului ce participa la proiecte importante, mai apoi motivația a fost legată de dorința pensionarului de a-și completa veniturile proprii. Dacă […]

Legea 215/1997 – Casa Sociala a Constructorilor

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Înfiinţarea Casei Sociale a Constructorilor Articolul 1 Se înfiinţează Casa Socială a Constructorilor, organizaţie nonprofit, autonomă, cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu, cu sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 2 Casa Socială a Constructorilor se constituie şi funcţionează în sistem bipartit, cu participarea egala şi libera a organizaţiilor […]

OUG 70/31.08.2023 – prelungire cumparare stagiu retroactiv

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice Având în vedere obligația angajatorilor care dețin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite de a elabora, până la data de 1 septembrie 2023, conform art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii […]

Varsta de pensionare

Există forme de pensionare cum este cea pentru limită de vârstă la care asiguratul își poate stabili limita maximă a vârstei pentru retragerea din cariera profesională. Legislația pensiilor din România precum și cea care o completează cuprinde posibilitatea acordării pensiei de la primele zile din viață pană la ultima zi. Astfel că pentru pensia de […]

Pensia din sistemul militar

Perioada de activitate în structurile militare și cotizarea reprezintă criteriile de bază pe care se stabilește valoarea pensiei. Vârsta de pensionare la retragerea din activitate este redusă de 2 factori importanți: specificul activității din structurile militare care se identifică cu o stare de sănătate optimă și care să asigure o capacitate de efort pe termen […]

Cine poate primi o pensie in sistemul public ?

. Cine poate adera la sistemul public de pensii ? Aderarea din oficiu Aderarea la sistemul public de asigurări sociale se realizează fără un contract semnat între părți pentru cei care realizează venituri în urma unui contract de muncă. Aderarea voluntară Persoanele care realizează venituri din activități independente sau ocazionale vor putea încheia un contract […]