Legea 2/1977

LEGE nr. 2 din 30 iunie 1977 – privind impozitul agricol, Publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 8 iulie 1977 Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism prevede pentru agricultura – ramura de baza a economiei noastre naţionale – sarcini deosebit de importante pentru […]

OUG Nr 4/2023- restituire CASS

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate Având în vedere că prin Decizia nr. 650/2022 Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f2)], pct. 12 [cu referire la […]

Decizia CCR Nr 670/2021

Valer Dorneanu – președinte Cristian Deliorga – judecător Marian Enache – judecător Daniel Marius Morar – judecător Mona-Maria Pivniceru – judecător Gheorghe Stan – judecător Livia Doina Stanciu – judecător Elena-Simina Tănăsescu – judecător Varga Attila – judecător Cosmin-Marian Văduva – magistrat-asistent 1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „persoanele înscrise […]

ORDIN nr. 1064/2007

ORDIN nr. 1064 din 23 octombrie 2007 În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. […]

Legea 71/2016

LEGE nr. 71 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

Legea 40/1991- salarizarea aparatului de stat

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 Salarizarea Președintelui și a Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului României și al celorlalte organe ale puterii executive se face ținând seama de rolul, importanta și răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societății. Articolul 2 Salariul de baza al Președintelui României este prevăzut în […]

Legea 96/2006 – statutul deputatilor si senatorilor

LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaților și al senatorilor*) *) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea […]

Lege 94/1992

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi**) **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor […]

OUG 59/2017

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 august 2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării și respectării principiului echității pentru pensionari, neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență generează adâncirea discrepanțelor existente între diferite categorii de […]

Legea 351/2022

LEGE nr. 351 din 12 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 […]