OUG 59/2017

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 august 2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării și respectării principiului echității pentru pensionari, neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență generează adâncirea discrepanțelor existente între diferite categorii de […]

Legea 351/2022

LEGE nr. 351 din 12 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 […]