ORDIN nr. 1064/2007

ORDIN nr. 1064 din 23 octombrie 2007 În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. […]

Legea 71/2016

LEGE nr. 71 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

Legea 40/1991- salarizarea aparatului de stat

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 Salarizarea Președintelui și a Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului României și al celorlalte organe ale puterii executive se face ținând seama de rolul, importanta și răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societății. Articolul 2 Salariul de baza al Președintelui României este prevăzut în […]

Legea 96/2006 – statutul deputatilor si senatorilor

LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaților și al senatorilor*) *) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea […]

Lege 94/1992

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi**) **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor […]