Legea 303/2022 cu modificarile la zi

TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. (2) Judecătorii şi procurorii au calitatea de magistraţi. Cariera judecătorilor este separată de cariera procurorilor. […]

Acord in domeniul prestatiilor sociale dintre România-Muntenegru

Acord din 2022 între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale Dată act: 22-iul-2022 Emitent: Parlamentul România şi Muntenegru, denumite în continuare state contractante, dorind să reglementeze şi să dezvolte relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, au convenit asupra următoarelor dispoziţii: PARTEA I:Dispoziţii generale Art. 1: Definiţii (1)În scopul aplicării prezentului acord, […]