HG 181/2024 – Normele de Aplicare Lege 360/2023

Notă Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 181 din 28 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 1 martie 2024 Capitolul I Contractul de asigurare socială, declarația nominală de asigurare și declarația individuală de asigurare Articolul 1 (1) În situațiile în care, pentru anumite perioade ulterioare datei de 31 martie 2001, […]

OUG 115/2023-prorogari, abrogari și noi termene de aplicare;

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene. Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile […]

Legea 360/2023 – noua lege a pensiilor

Legea nr. 360 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii Publicat în Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Titlul I Dispoziții generale Articolul 1 Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte […]

Legea 303/2022 cu modificarile la zi

TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. (2) Judecătorii şi procurorii au calitatea de magistraţi. Cariera judecătorilor este separată de cariera procurorilor. […]

Acord in domeniul prestatiilor sociale dintre România-Muntenegru

Acord din 2022 între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale Dată act: 22-iul-2022 Emitent: Parlamentul România şi Muntenegru, denumite în continuare state contractante, dorind să reglementeze şi să dezvolte relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, au convenit asupra următoarelor dispoziţii: PARTEA I:Dispoziţii generale Art. 1: Definiţii (1)În scopul aplicării prezentului acord, […]

Legea 19/1971 – Regimul preturilor si tarifurilor

LEGEA Nr. 19 din 1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICATA IN: BULETINUL OFICIAL Nr. 154 din 16 decembrie 1971 In cadrul vastului program, trasat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Roman, cu privire la perfectionarea organizarii si conducerii planificate a economiei, sistemul de preturi contribuie la repartizarea […]

Legea 215/1997 – Casa Sociala a Constructorilor

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Înfiinţarea Casei Sociale a Constructorilor Articolul 1 Se înfiinţează Casa Socială a Constructorilor, organizaţie nonprofit, autonomă, cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu, cu sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 2 Casa Socială a Constructorilor se constituie şi funcţionează în sistem bipartit, cu participarea egala şi libera a organizaţiilor […]

OUG 70/31.08.2023 – prelungire cumparare stagiu retroactiv

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice Având în vedere obligația angajatorilor care dețin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite de a elabora, până la data de 1 septembrie 2023, conform art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii […]

HG 127/1991- salarizare din contracte colective de munca

Articolul 1 (1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte prin contracte colective de muncă negociate în condiţiile prevăzute în Legea privind contractul colectiv de muncă, avându-se în vedere posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi comerciale. (2) Salariile individuale se stabilesc, fără a fi limitate, prin contracte individuale de muncă, ţinându-se […]

Legea 292/2001 – Legea asistentei sociale din România

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România. Articolul 2 (1) Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și […]