OUG 59/2000 – Statutul personalului silvic

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învățământ/formare profesională a adulților recunoscută în România și care își desfășoară activitatea […]

Legea 427/2001- Statutul personalului silvic

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 1. […]

Decizia ICCJ Nr. 26/15.05.2023

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 36                                                     Dosar nr. 528/1/2023 Ședința din 15 mai 2023 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă, în dosarul nr. 3678/111/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile […]

HG 430/2008 – metodolgia de evaluare si incadrare in grad de handicap

. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul UNIC Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în […]

HG 927/2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Metodologia privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, se modifică după cum urmează: 1. La […]

Legea nr. 72/2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Dreptul la asigurări sociale al avocaților se exercită în condițiile prezentei legi prin sistemul unic, propriu și autonom de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Articolul 2 Sistemul de […]

OUG Nr. 20/2016 – salarizarea bugetarilor in 2016

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare […]

Legea 2/1977

LEGE nr. 2 din 30 iunie 1977 – privind impozitul agricol, Publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 8 iulie 1977 Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism prevede pentru agricultura – ramura de baza a economiei noastre naţionale – sarcini deosebit de importante pentru […]

OUG Nr 4/2023- restituire CASS

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate Având în vedere că prin Decizia nr. 650/2022 Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f2)], pct. 12 [cu referire la […]

Decizia CCR Nr 670/2021

Valer Dorneanu – președinte Cristian Deliorga – judecător Marian Enache – judecător Daniel Marius Morar – judecător Mona-Maria Pivniceru – judecător Gheorghe Stan – judecător Livia Doina Stanciu – judecător Elena-Simina Tănăsescu – judecător Varga Attila – judecător Cosmin-Marian Văduva – magistrat-asistent 1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „persoanele înscrise […]