Legea 37-2013, recalculare pensii de invaliditate

stagiul potențial reevaluat, recalculare pensii de invaliditate, stagiul de cotizare realizat la data pensionării. LEGE nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar […]

Legea 76-2012, decizia de pensionare la curtea de apel;

modificarea articolului nr. 155 din legea 263/2010 privind schimbarea deciziilor tribunalelor cu privire la decizia de pensionare. Dreptul Uniunii Europene, cod de procedură civilă 2014, LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (actualizată până la data de 19 octombrie 2014*) EMITENT […]

OUG 1 din 2013 – indice de corecție 2011-2012

Calcul, valoare punct de pensie, indice de corecție 2013, indice corecție în 2011, indice corecție în anul 2012; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(actualizată până la data de 4 noiembrie 2014*) EMITENT GUVERNUL *) Forma actualizată a acestui act […]

ORDIN nr. 572 -norme de aplicare lege 226-2006

NORME TEHNICE din 24 iulie 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale. A. Termeni Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme au urmãtoarele semnificaţii: a) aviz – avizul emis de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei pentru încadrarea locurilor de muncã în condiţii speciale, obţinut în […]

Legea 226 din 7 iunie 2006

condiții speciale de muncă, recalculare, funcții și operatori economici, Anexa Nr. 1, stagiu de 25 ani în condiții speciale; LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale EMITENT PARLAMENTUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 13 iunie 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) […]

Legea pensiilor actualizata

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT · PARLAMENTUL Publicat în  Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010 Data intrării în vigoare 23-12-2010 Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, la data […]

Legea pensiilor nr. 19/2000

LEGEA 19/2000, Norme de Aplicare, ordin 340/2001, legislație complementară. LEGE nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Textul actului publicat în M.Of. nr. 140/1 apr. 2000 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat […]

Legea Nr. 57 din 29 octombrie 1974

LEGE nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii dupa cantitatea şi calitatea muncii Textul actului publicat în B.Of. nr. 133/1 noi. 1974 Dezvoltarea ……. ,  în domeniul retribuirii muncii, Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Principiile generale ale sistemului de retribuire a muncii Art. 1. – (1) În […]