Pensie si salariu

Cumulul pensiei cu venituri de natură salarială a fost cuprins în legislația pensiilor, din :legea 3/1977, legea 19/2000, legea 263/2010 și legea 127/2019. Dacă la început motivația cumulului pensiei cu salariu era legată profesionalismul pensionarului ce participa la proiecte importante, mai apoi motivația a fost legată de dorința pensionarului de a-și completa veniturile proprii. Dacă […]

Varsta de pensionare

Există forme de pensionare cum este cea pentru limită de vârstă la care asiguratul își poate stabili limita maximă a vârstei pentru retragerea din cariera profesională. Legislația pensiilor din România precum și cea care o completează cuprinde posibilitatea acordării pensiei de la primele zile din viață pană la ultima zi. Astfel că pentru pensia de […]

Pensia din sistemul militar

Perioada de activitate în structurile militare și cotizarea reprezintă criteriile de bază pe care se stabilește valoarea pensiei. Vârsta de pensionare la retragerea din activitate este redusă de 2 factori importanți: specificul activității din structurile militare care se identifică cu o stare de sănătate optimă și care să asigure o capacitate de efort pe termen […]

Cine poate primi o pensie in sistemul public ?

. Cine poate adera la sistemul public de pensii ? Aderarea din oficiu Aderarea la sistemul public de asigurări sociale se realizează fără un contract semnat între părți pentru cei care realizează venituri în urma unui contract de muncă. Aderarea voluntară Persoanele care realizează venituri din activități independente sau ocazionale vor putea încheia un contract […]

Plata pensiei prin posta

Pentru această forma de încasare a pensiei nu trebuie depusă o cerere numai dacă se face o schimbare a plății pensiei din cont card prin plata pensiei prin poștă. De reținut ! Plata pensiilor se face în perioada 1-15 a fiecărei luni calendaristice excluzându-se zilele în care Poșta Română nu lucrează. Condiția este ca la […]

Plata pensiei in cont bancar

De regulă unitățile bancare deschid un cont bancar nou dedicat plății pensiei numai după  emiterea deciziei de pensionare mai ales în cazul pensiilor internaționale. Pentru plata pensiei în cont bancar casele de pensii solicita IBAN-ul și o anexă ( Anexa Nr. 1) emisă tot de bancă. Procedura completă presupune:  completarea unei cereri copie Carte de […]

Cand ma pot pensiona ?

Pentru ca sistemul de asigurare să fie cât mai complet sau stabilit  tipuri de pensii care să acopere trei situații de  bază: retragerea din carieră datorată unor probleme de sănătate care reduc capacitatea de muncă retragerea din carieră la împlinirea vârstei pentru care contractul de muncă încetează conform codului muncii. producerea evenimentului nedorit, caz în […]

Sistemul de pensii al avocatilor din Romania

Forme de pensionare Pensia pentru limită de vârstă Retragere definitivă din profesie Retragere anticipată din profesie Pensia de invaliditate și Pensia de urmaș Pensia pentru limită de vârstă Condiții: pentru accesarea acestui tip de pensie trebuie ca la data solicitării participantul la sistemul de pensii să aibă vârsta standard de pensionare precum și stagiul minim […]

Sistemul de pensii al cultului baptist din Romania

Membrii contizanți În sistemul propriu de pensii și asigurări sociale a C.C.B.R. sunt asigurate persoanele fizice denumite asigurați. Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale conform legii și prevederilor prezentului Regulament (Statut). Sunt considerați membri ai C.P.A. a C.C.B.R., potrivit prevederilor prezentului Regulament […]