HG 181/2024 – Normele de Aplicare Lege 360/2023

Notă Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 181 din 28 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 1 martie 2024 Capitolul I Contractul de asigurare socială, declarația nominală de asigurare și declarația individuală de asigurare Articolul 1 (1) În situațiile în care, pentru anumite perioade ulterioare datei de 31 martie 2001, […]

Ordinul 299/29.05.2023- tarife eliberare adeverinte

Prin legea 26/2023 s-a modificat și completat legea arhivelor naționale (Lege 16/1996) pentru a aduce răspunsuri mai clare solicitanților de adeverințe de la arhivatori. Dacă până la aceste completări și modificări arhivatorii aveau tarife diferite pentru eliberarea unor documente similare și în perioade de timp diferite, prin legea 26/2023 sau stabilit în principal perioada maximă […]

Acord in domeniul pensiilor Romania-SUA

Comunicat de presă al Ministerului Muncii România și Statele Unite ale Americii au semnat astăzi, la București, un-Acord în domeniul securității sociale și Aranjamentul Administrativ de aplicare a acestuia, cu scopul de a proteja drepturile de pensie ale lucrătorilor români şi americani care lucrează pe teritoriul celuilalt stat, cu respectarea egalității de tratament și în […]

Forma ordonantei de urgenta pentru returnarea CASS

Mult anuntata ordonanta de urgenta prin care guvernul va retroceda platile CASS retinute pentru pensiile care au depășit 4000 lei in 2022 pare să prindă formă.   Una dintre formele vehiculate o vedeți mai jos. ART. 1— Sumele retinute de la data de 01, 01.2022 plaka da eg inclusiv, prevazute de art. XXIV pct. 11 […]

Voucherele sociale: Pofta-n cui până în martie !

Guvernul anunța la sfârșitul anului 2022 că începând cu luna ianuarie programul de ajutor social acordat persoanelor vulnerabile continuă începând cu luna ianuarie 2023. Ei bine, reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că vocherele alimentare in valoare de 250 lei vor fi încărcate cu 250 lei de abia în luna martie, luna de la […]

Proiect de modificare a legii arhivelor nationale

PARLAMENTUL ROMÂNIEI   CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL    L E G E  pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, se […]

Comunicatul Casei Nationale de Pensii pentru pensiile din 2023

COMUNICAT referitor la aplicarea Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României In data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr.1262, a fost publicată Decizia nr.650 din 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în OUG. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea […]

Pensiile grefierilor recalculate din 2023 -proiect

Pensiile personalului auxiliar din parchete si instantele judecatoresti recalculate din 2023, Legea 567/2004 modificată, proiect de lege Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, […]

OUG 168/2022

Lege 127/2019 prorogată, abrogari acte normative si legi care aduceau majorari de pensii, 01.01.2024. La data de 09.12.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 1168 ordonanța de urgență Nr. 168/2022 prin care amână cu 4 luni noua lege a pensiilor și cu 1 an punerea în plata a mai multor indemnizații stabilite […]