DAC 120 DE supercamionul fabricat in 1988 de Electroputere Craiova.

Decret 210 din 27 iulie 1988, majorare pensii;

author
5 minutes, 41 seconds Read

DECRET NR. 210 DIN 27 IULIE 1988 pentru aplicarea majorarii pensiilor de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta, a pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca, a pensiilor invalizilor de razboi si a pensiilor militare


EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN BULETINUL OFICIAL NR. 41 DIN 28 iulie 1988

In vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 5/1988 cu privire la majorarea pensiilor de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta, a pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca si a pensiilor invalizilor de razboi, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
– Pensiile de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta de pina la 3.000 lei lunar se majoreaza, in medie, cu 8 la suta.

ART. 2
– (1) Pensia minima de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta pentru pensionarii cu vechime integrala se stabileste 1.100 lei lunar.
(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta cu vechime integrala, diferentiate pe niveluri de pensii, sint cele prevazute in anexa nr. 1.

ART. 3
– (1) Pensia minima pentru munca depusa si limita de virsta pentru pensionarii cu vechime incompleta, care au depus o activitate de cel putin 10 ani in unitati de stat, se stabileste la 800 lei lunar. Vechimea in munca ce se ia in considerare este cea prevazuta de reglementarile legale privind pensiile de asigurari sociale de stat.
(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta cu vechime incompleta, diferentiate pe niveluri de pensii, sint cele prevazute in anexa nr. 2.

ART. 4
– Pensia minima pentru pierderea capacitatii de munca de gradul II de invaliditate pentru pensionarii care primesc pensie numai din fondurile asigurarilor sociale de stat se stabileste la 800 lei lunar.

ART. 5
– (1) Pensiile invalizilor de razboi de pina la 3.000 lei lunar se majoreaza, in medie, cu 16,9 la suta.
(2) Pensia minima a invalizilor de razboi se stabileste la 800 lei lunar.
(3) Procentele de majorare a pensiilor invalizilor de razboi, diferentiate pe niveluri de pensii, sint cele prevazute in anexa nr. 3.

ART. 6
– Pensiile prevazute la art. 1-5 se majoreaza astfel:
a) la data de 1 august 1988, pensiile invalizilor de razboi;
b) la data de 1 octombrie 1988, pensiile de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta de pina la 1.500 lei lunar si pensia minima pentru pierderea capacitatii de munca, gradul II de invaliditate;
c) la data de 1 martie 1989, pensiile de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta cuprinse intre 1.500-3.000 lei lunar.

ART. 7
– (1) Pentru persoanele care primesc pensii pentru munca depusa si limita de virsta cu vechime integrala in munca, prestata in mai multe sectoare cu sisteme proprii de pensioanare, procentul de majorare este cel prevazut in anexa nr. 1, corespunzator nivelului total al pensiilor, si se aplica la cuantumul pensiei de asigurari sociale de stat.
(2) In cazul persoanelor care primesc pensii pentru munca depusa si limita de virsta, cu vechime incompleta in munca, prestata in mai multe sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensioanare, din care cel putin 10 ani in unitati de stat, procentul de majorare este cel prevazut in anexa nr. 2, corespunzator nivelului total al pensiilor, si se aplica la cuantumul pensiei de asigurari sociale de stat.

ART. 8
– (1) Pensiile de asigurari sociale de stat la care se aplica majorarea, pensiile minime prevazute de prezentul decret si pensiile invalizilor de razboi cuprind si compensatiile pentru produse agroalimentare, energie termica, gaze naturale si alti combustibili, prevazute de decretele Consiliului de Stat nr. 46/1982, nr. 240/1982 si nr. 283/1984.
(2) De la data prezentului decret, compensatiile prevazute la alin. (1) se includ si in pensiile care au ramas nemodificate.

ART. 9
– (1) Pensionarii carora li se majoreaza pensiile potrivit prezentului decret vor beneficia, in continuare, de drepturile de alocatie de stat pentru copii, stabilite in conditiile legii pina la data majorarii pensiilor. De asemenea, chiriile pentru locuinte, stabilite potrivit pensiilor nemajorate, ramin nemodificate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pensionarilor carora li s-au inclus compensatiile in pensie, potrivit art. 8 alin. (2).

ART. 10
– Pensiile militare de serviciu pentru activitatea depusa si pensiile militare minime pentru pierderea capacitatii de munca gradul II de invaliditate se majoreaza in procentele si in conditiile prevazute de prezentul decret.

ART. 11
– Fondurile necesare majorarii pensiilor de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta, pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca, pensiilor invalizilor de razboi si pensiilor militare prevazute la art. 10 se acopera de la bugetul de stat.

ART. 12
– Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, in termen de 10 zile de la data prezentului decret, vor prezenta propuneri de modificare a indicatorilor economico-financiari din planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe semestrul II si anul 1988, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret.

ART. 13
– Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.

Anexa 1

TABELcu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei – Procentul de majorare (%) Nivelul pensiei dupa majorare
minim – lei – maxim – lei –
Pina la 900 22,2 1100
901 – 1000 17,0 1100 1170
1001 – 1100 15,0 1170 1265
1101 – 1200 12,9 1265 1355
1201 – 1300 11,9 1355 1455
1301 – 1400 11,0 1455 1554
1401 – 1500 9,9 1554 1649
1501 – 1700 9,0 1649 1853
1701 – 2000 7,9 1853 2158
2001 – 2200 6,7 2158 2348
2201 – 2500 5,9 2348 2648
2501 – 2700 5,4 2648 2846
2701 – 3000 4,9 2846 3147

Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu. În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.147 lei cît devine pensia de 3.000 majorată cu procentul de 4,9 la suta.

Anexa 2

TABELcu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei – Procentul de majorare (%) Nivelul pensiei dupa majorare
minim – lei – maxim – lei –
Pina la 550 45,5 800
551 – 700 25,2 800 877
701 – 800 15,2 877 922
801 – 900 13,7 922 1024
901 – 1000 7,9 1024 1079
1001 – 1100 5,6 1079 1162
1101 – 1200 5,2 1162 1263
1201 – 1300 4,8 1263 1363
1301 – 1400 4,4 1363 1462
1401 – 1500 4,1 1462 1562
1501 – 1700 3,4 1562 1758
1701 – 2000 3,0 1758 2060
2001 – 2200 2,6 2060 2258
2201 – 2500 2,3 2258 2558
2501 – 2700 1,9 2558 2752
2701 – 3000 1,8 2752 3054

Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu.În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.054 lei, cît devine pensia de 3.000 lei majorată cu procentul de 1,8 la suta. Anexa 3 TABELcu procentele de majorare a pensiilor invalizilor de război, diferenţiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor – lei – Procentul de majorare (%) Nivelul pensiei dupa majorare
minim – lei – maxim – lei –
Pina la 550 45,5 800
551 – 800 6,6 800 853
801 – 900 5,8 853 953
901 – 1000 5,2 953 1052
1001 – 1100 4,7 1052 1152
1101 – 1200 4,3 1152 1252
1201 – 1300 4,0 1252 1352
1301 – 1400 3,7 1352 1452
1401 – 1500 3,4 1452 1551
1501 – 1700 3,1 1551 1753
1701 – 2000 2,7 1753 2054
2001 – 2200 2,4 2054 2253
2201 – 2500 2,1 2253 2553
2501 – 2700 1,9 2553 2752
2701 – 3000 1,7 2752 3051

Potrivit legii, fracţiunile de leu rezultate din calculul de majorare a pensiilor se intregesc la un leu.

În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.051 lei cît devine pensia de 3.000 lei majorată cu 1,7 la suta.
www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *