IAR 93 primul avion de lupta românesc

Decret 215/1977

author
7 minutes, 35 seconds Read

DECRETUL Nr. 215 din 12 iulie 1977 cu privire la incadrarea personalului muncitor in grupele I, II sau III de munca


EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania

aparut in BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 16 iulie 1977

In scopul asigurarii unor conditii din ce in ce mai bune de munca si reglementarii incadrarii in grupele I, II sau III de munca in vederea pensionarii, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
In raport de conditiile, complexitatea, solicitarea mai mare si importanta muncii, locurile de munca se incadreaza in grupele I, II sau III de munca.

ART. 2
(1) Locurile de munca care, prin natura si specificul lor, fac ca munca sa se desfasoare in conditii deosebite se incadreaza permanent in grupele I si II de munca. Anumite locuri de munca unde exista, de asemenea, conditii deosebite dar care pot fi imbunatatite prin masuri tehnice sau organizatorice, se incadreaza temporar in aceste grupe si se revizuiesc anual in raport cu modificarea conditiilor.

(2) In grupa I de munca se incadreaza cu caracter permanent:

a) minerii si celelalte categorii de personal care lucreaza in subteran;
b) personalul care executa prelucrarea minereurilor radioactive;
c) scafandrii si chesonierii;
d) personalul de pe platformele de foraj marin;
d) personalul de pe platformele de foraj marin;
e) personalul navigant din aviatia civila care realizeaza anual numarul de ore de zbor minim prevazut pe diferite tipuri de aeronave si functia indeplinita, in anexa nr. 1;
f) personalul care executa operatii periculoase la fabricarea, manipularea, transportul produselor explozive si a munitiilor si elementelor lor cu explozivi de sensibilitate mare, inclusiv distrugerea si delaborarea acestora;
g) zidarii samotori care lucreaza cu caramizi din sticla sau la temperaturi de peste 40 grade C;
h) sticlarii care prelucreaza topitura de sticla prin suflare cu gura si fasonarea acesteia;
i) vopsitorii de la dublu fund al navelor;
j) personalul care lucreaza in leprozerii.
(3) In grupa II de munca se incadreaza cu caracter permanent:
a) minerii si celelalte categorii de personal care lucreaza in subteran in minele de sare;
b) personalul care executa drenuri la adincime mai mare de 8 m;
c) personalul navigant din aviatia civila care realizeaza cel putin 50% din numarul de ore de zbor (salturi sau starturi) prevazute in grupa I de munca;
d) sudorii care lucreaza in interior la nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stilpi metalici inchisi, rezervoare, bazine si alte instalatii inchise;
e) personalul care executa operatii periculoase la fabricarea, incercarea, receptia, verificarea si manipularea munitiilor si a elementelor lor cu explozivi de sensibilitate mica, in conditiile stabilite in anexa nr. 2;
f) personalul care executa direct operatii de curatire de canale subterane, cosuri industriale, canale de fum, canale de la unitati de celuloza, instalatii din rafinarii, in interiorul cisternelor, rezervoarelor, tancurilor si conductelor petroliere;
g) personalul care executa ermetizari de cabine de avioane cu reactie;
h) personalul din sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice, maritime, fluviale si de pe navele care executa lucrari legate de forajul marin; personalul de pe navele de pescuit in apele maritime si oceanice (exclusiv personalul auxiliar);
i) personalul care executa lucrari de manipulare si stivuire in sali de congelare si camere frigorifice cu temperatura sub minus 25 grade C.

(4) Personalul artistic din institutiile de stat, care indeplineste functia de balerin si acrobat, se incadreaza in grupa I de munca, iar personalul artistic din institutiile de stat, care indeplineste functiile de solist vocal de opera si opereta, instrumentist la instrumente de suflat, artist de circ cu activitate de calarie sau dresuri de animale salbatice, se incadreaza in grupa II de munca.

ART. 3
(1) Locurile de munca care se incadreaza temporar, pina la luarea masurilor de imbunatatire a conditiilor, in grupele I sau II de munca vor fi stabilite anual in limita numarului maxim aprobat prin planul national unic, prin ordin comunal al Ministerului Muncii, Consiliul Sanitar Superior si Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania.
(2) In toate situatiile in care, urmare a masurilor luate, conditiile in care se desfasoara activitatea la locul de munca prevazute temporar in grupele I sau II de munca s-au imbunatatit ori normalizat, unitatile sint obligate sa la includa, potrivit dispozitiilor legale, in grupa de munca corespunzatoare.

ART. 4
Incadrarea in grupele I si II se face in limita numarului maxim de persoane aprobat anual, defalcat pe ministere, alte organe centrale si consilii populare judetene si al municipiului Bucuresti, odata cu adoptarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala, astfel;
a) pentru locurile de munca cu caracter permanent, numarul se stabileste in raport cu personalul necesar realizarii productiei planificate;
b) pentru cele cu caracter temporar, numarul se stabileste in raport cu prevederile programelor de masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca sau ale documentatiilor tehnico-economice.

ART. 5
Personalul de la celelalte locuri de munca se incadreaza in grupa III.

ART. 6
(1) Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si ale municipiului Bucuresti, centralele industriale, intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca, pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale, respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii, pentru apararea vietii si sanatatii personalului muncitor in procesul de productie.
(2) In unitatile in care nu au fost relizate masurile prevazute pentru asigurarea unor conditii de munca corespunzatoare, se vor intocmi programe de masuri pe baza carora, pina la sfirsitul anului 1978, sa se elimine cauzele care determina existenta unor conditii de munca deosebite.
(3) Aceste programe vor fi dezbatute in adunarile generale ale oamenilor muncii si aprobate de organele ierarhice superioare, care vor urmari si controla sistematic indeplinirea lor la termenele stabilite.

ART. 7
(1) Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada, conform reglementarilor in vigoare, inca din faza de proiect, toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii, cu respectarea normelor legate de tehnica securitatii si protectiei muncii, astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare.
(2) Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si ale municipiului Bucuresti, sint obligate ca, in documentatiile tehnico-economice pentru investitii ce se supun spre aprobare organelor competente, sa precizeze ca sint asigurate conditii corespunzatoare de munca.
(3) In cazul in care, cu toate masurile tehnice si organizatorice luate, mai ramin locuri de munca unde, prin natura si specificul activitatii, munca se desfasoara in conditii deosebite, se vor mentiona numarul si categoriile de personal care vor lucra in aceste conditii.

ART. 8
Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii si Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania, vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului decret si vor informa anual Consiliul de Ministri asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca.
ART. 9 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul decret.

ART. 10
(1) Prevederile prezentului decret intra in vigoare la 1 iulie 1977.
(2) Pe aceeasi data se abroga Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1061 din 15 mai 1968 pentru stabilirea criteriilor de incadrare a locurilor de munca in grupele I si II prevazute de Legea nr. 27/1966 si a organelor care fac aceste incadrari, precum si Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1296 din 25 decembrie 1975 privind completarea Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 1061/1968.

ANEXA 1

GRUPA I

Tipuri de aeronave, functia indeplinita si numarul de ore de zbor (salturi si starturi) Numar ore de zbor (salturi, starturi)

a) Avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport public 600

b) Avioane clasice de transport public sau in misiuni sanitare si de specialitate 500

c) Elicoptere sau avioane utilitare 450

d) Aeronave prototipuri in incercare in zbor 100

e) Aeronave in zbor (ca echipaj) de receptie, instructori in scoli, cursuri si aerocluburi pentru avioane clasice 250

f) Instructori in scoli, cursuri si aerocluburi pe avioane turboreactoare sau turbopropulsoare, personalul tehnic de receptie si control tehnic al aeronavelor in zbor, personalul de incercare in zbor al aeronavelor noi de serie 200

g) Personalul navigant de control in zbor 350

h) Instructori in scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fara motor (starturi) 600

i) Personalul de parasutism profesionist (salturi) 200

j) Personalul de receptie de parasute noi (salturi) 50

k) Insotitorii de bord de deservire 700 Dovada efectuarii numarului de ore de zbor, al starturilor, al salturilor sau a receptiilor de aeronave se face cu carnetul se zbor. Pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954, dovada se face cu adeverintele eliberate de Departamentul Aviatiei Civile.

Pentru personalul navigant din avutia civila, la stabilirea pensiei se va lua in calcul, pentru fiecare an lucrat in grupa I sau II de munca, cite:

a) 2 ani pentru grupa I de munca;
b) 1 an si sase luni pentru grupa II de munca.

ANEXA 2

GRUPA II

Locurile de munca (activitatile) permanente cu operatii periculoase ce se incadreaza la art. 2 alin. (3) lit. e)
1. Personalul care executa operatii periculoase la fabricarea, incercarea, receptia, verificarea si manipularea munitiilor si elementelor lor cu explozivi de sensibilitate mica (inclusiv a celor de manevra, festivitati si hidraulice).

2. Personalul care executa receptia, prin trageri, a armamentului nou si dupa executarea reparatiilor capitale, precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta.

3. Personalul care executa analize, incercari, manipulari, cercetari tehnice miniere cu explozivi, pulberi si produse pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop.

4. Personalul de la experimentare, receptia si verificarea explozivilor, pulberilor, munitiilor si a elementelor de munitii incarcate, precum si a produselor pirotehnice.

5. Personalul care executa reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare.

6. Personalul care efectueaza analiza combustibiilor speciali pentru tehnica militara.

www.pensii.ro -Legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *