Decret Lege nr. 53 din 1990 -pensiile agricultorilor

author
4 minutes, 28 seconds Read

DECRET-LEGE nr. 53 din 5 februarie 1990 privind majorarea pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 6 februarie 1990

Avind in vedere nivelul foarte redus al pensiilor pentru membrii cooperativelor agricole si ca majoritatea acestora sint sub 250 lei pe luna, din care in fapt s-au platit sume si mai mici, de pina la 80% din cuantumul pensiilor, se impun unele masuri care sa conduca la cresterea acestora pinal la nivelul pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat, in conditii de munca si venituri similare.
De asemenea, este necesar sa fie majorate si alte drepturi de asigurari sociale ale cooperatorilor, care in prezent sint mult sub nivelul celor care se acorda celorlalte categorii de oameni ai muncii.
Majorarea pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole se face treptat, tinind seama de posibilitatile financiare actuale ale sistemului de pensii pentru taranime.

In acest scop, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1
Incepind cu data de 1 februarie 1990 pensiile pentru limita de virsta, invaliditate si de urmas ale membrilor cooperativelor agricole se majoreaza dupa cum urmeaza:

a) pensiile intre 60 si 400 lei se majoreaza la 500 lei pe luna;
b) pensiile intre 401 si 500 lei se majoreaza la 600 lei pe luna;
c) pensiile intre 501 si 600 lei se majoreaza la 700 lei pe luna;
d) pensiile intre 601 si 700 lei se majoreaza la 800 lei pe luna;
e) pensiile intre 701 si 800 lei se majoreaza la 900 lei pe luna;
f) pensiile intre 801 si 900 lei se majoreaza la 1000 lei pe luna;
g) pensiile intre 901 si 1000 lei se majoreaza la 1100 lei pe luna;
h) pensiile intre 1001 si 1100 lei se majoreaza la 1200 lei pe luna;
i) pensiile de peste 1100 lei se majoreaza la 1300 lei pe luna.

ART. 2
Indemnizatia pentru copiii membrilor cooperativelor agricole se majoreaza dupa cum urmeaza:

a) pentru primul copil, de la 100 lei la 300 lei lunar;
b) pentru al doilea copil, de la 100 lei la 350 lei lunar;
c) pentru al treilea copil, de la 200 lei la 430 lei lunar;
d) pentru al patrulea copil si urmatorii, de la 300 lei la cite 500 lei lunar.

Indemnizatiile se acorda pentru copiii cooperatorilor care nu sint indreptatiti la alocatia de stat pentru copii, cu conditia ca unul dintre parinti sa realizeze, lunar, volumul de munca stabilit de adunarea generala a cooperativei.

ART. 3
Membrii cooperativelor agricole care participa la munca si pensionarii cooperativelor agricole beneficiaza de tratament balnear si odihna in unitatile din administrarea Uniunii Cooperativelor Agricole. Costul biletelor se suporta in proportie de 70% din fondul de pensii si asigurari sociale si de 30% de catre beneficiarii acestora.
Cooperativele agricole care dispun de fonduri proprii pot acoperi – partial sau integral – cota de 30% ce trebuie platita de beneficiarul biletului de tratament sau de odihna.

ART. 4
Cooperatorii care lucreaza in unitatile agricole cooperatiste, pensionarii cooperativelor agricole, precum si membrii de familie ai acestora, beneficiaza, in mod gratuit, pe timpul internarii in spitale, de intretinere si medicamente in reteaua sanitara a Ministerului Sanatatii.

ART. 5
Munca prestata in sectorul zootehnic din unitatile agricole cooperatiste de catre cooperatori, pina la data incadrarii lor cu contracte de munca, potrivit art. 7 din Decretul-lege nr.43/1990, se considera vechime in munca pentru stabilirea pensiilor in cadrul asigurarilor sociale de stat.

ART. 6
Se infiinteaza Casa autonoma de pensii si asigurari sociale ale taranimii, care va functiona, in cadrul Uniunii Cooperativelor Agricole, pe baza unui statut propriu.
Casa autonoma de pensii si asigurari sociale ale taranimii efectueaza, in conditiile prevazute prin statutul sau propriu, toate operatiunile privind constituirea si administrarea fondurilor de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru membrii cooperativelor agricole si taranii cu gospodarii individuale, stabilirea si acordarea acestor drepturi.

ART. 7
Activitatea de pensii si asigurari sociale pentru taranime trece de la Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale la Uniunea Cooperativelor Agricole Casa autonoma de pensii si asigurari sociale ale taranimii. Predarea-primirea intregii activitati se face prin protocol, pe baza de bilant.
Salariatii aferenti activitatii preluate de la Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale si de la oficiile judetene ale acestuia se considera transferati in interesul serviciului. O data cu preluarea activitatii se transfera si fondul de salarii si celelalte drepturi de la Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale la Uniunea Cooperativelor Agricole.
Ministerul Finantelor si Ministerul Economiei Nationale vor opera modificarile corespunzatoare privind fondul de salarii si numarul de personal.

ART. 8
Uniunea Cooperativelor Agricole va face, in termen de 60 de zile de la emiterea prezentului decret-lege, propuneri pentru reglementarea unitara a pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale pentru membrii cooperativelor agricole si taranii cu gospodarie individuala, pe principii similare cu cele din sistemul asigurarilor sociale de stat.
Sumele necesare pentru majorarea pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale, conform dispozitiilor prezentului decret-lege, se suporta din fonduri de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale cooperativelor agricole, constituite potrivit Legii nr. 4/1977.

ART. 9

Art. 138 lit. b) si d) din Legea finantelor nr. 9/1972 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„b) platile pentru plata in bani a muncii si pentru celelalte drepturi asimilate, precum si contributia la Casa autonoma de pensii si asigurari sociale ale taranimii;” „d) platile pentru livrari de marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii, precum si primele de asigurare.”

ART. 10

Art. 7 din Legea nr. 4/1977, art. 16 si 17 din Decretul nr.410/1985,
prevederile art. 8 din Decretul nr.247/1977 referitoare la unitatile de tratament balnear ale Uniunii Cooperativelor Agricole, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.
PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE ION ILIESCU

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *