DEcret Lege nr 59 din 7 februarie 1990

author
3 minutes, 13 seconds Read

DECRET-LEGE nr. 59 din 7 februarie 1990 privind majorarea unor pensii din cadrul asigurarilor sociale de stat si a unor pensii militare


EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE
aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 8 februarie 1990

Prin reglementarile adoptate in anul 1988 au fost majorate numai unele categorii de pensii din cadrul asigurarilor sociale de stat, precum si unele pensii militare. Nu au fost majorate pensiile de invaliditate de gradul I si III si nici pensiile de invaliditate de gradul II mai mari de 800 lei.
De asemenea, nu au fost majorate pensiile pentru limita de virsta cu vechime incompleta ale celor care au realizat vechimea in munca in mai multe sectoare de activitate, cu sisteme proprii de pensionare, daca nu aveau cel putin 10 ani de activitate in fiecare sector, nici pensiile de urmas si nici ajutoarele sociale . Pentru inlaturarea acestor discriminari, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1
(1) Se stabileste la 800 lei pensia minima pentru munca depusa si limita de virsta cu vechime incompleta a pensionarilor care au lucrat in mai multe sectoare de activitate, cu sisteme proprii de pensionare, daca in aceste sectoare s-a aplicat majorarea prevazuta de Decretul nr.210/1988.
(2) Procentele de majorare a pensiilor de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta cu vechime incompleta, diferentiate pe niveluri de pensii, sint cele prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2
(1) Pensiile de invaliditate in cuantum de pina la 3.000 lei lunar se majoreaza, in medie, cu 8 la suta.
(2) Procentele de majorare a pensiilor de invaliditate, diferentiate pe niveluri de pensii, sint cele prevazute in anexa nr. 2.
(3) Pensia minima este de 950 lei pentru gradul I de invaliditate, 800 lei pentru gradul II de invaliditate si 600 lei pentru gradul III de invaliditate.

ART. 3
(1) Pensiile de urmas din cadrul asigurarilor sociale de stat, ajutoarele sociale si ajutoarele pentru copii urmasi invalizi de gradul I sau II se majoreaza cu cite 100 lei lunar pentru fiecare titular de drepturi.
(2) De majorarea prevazuta la alin. 1 beneficiaza si vaduvele I.O.V.R.

ART. 4
Pensiile militare de toate categoriile se majoreaza in mod corespunzator prevederilor de la art. 1-3 din prezentul decret-lege.

ART. 5
Pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege se autoriza Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, sa modifice corespunzator indicatorii financiari pe anul 1990.

ART. 6
Majorarea prevazuta la art. 1-4 se acorda cu incepere de la data de 1 februarie 1990.

ART. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul decret-lege.
PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE ION ILIESCU

ANEXA 1

TABEL cu procentele de majorare a pensiilor de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de virsta cu vechime incompleta, diferentiate pe niveluri de pensii

-Nivelul actual Procentul Nivelul pensiei dupa majorare al pensiilor de majorare

– lei – lei -minim maxim –

-pina la 550  45,5  800

551- 700 25,2 800 877

701- 800 15,2 877 922

801- 900 13,7 922 1.024

901- 1.000 7,9 1.024 1.079
1.001- 1.100 5,6 1.079 1.162
1.101- 1.200 5,2 1.162 1.263
1.201- 1.300 4,8 1.263 1.363
1.301- 1.400 4,4 1.363 1.462
1.401- 1.500 4,1 1.462 1.562
1.501- 1.700 3,4 1.562 1.758
1.701- 2.000 3,0 1.758 2.060
2.001- 2.200 2,6 2.060 2.258
2.201- 2.500 2,3 2.258 2.558
2.501- 2.700 1,9 2.558 2.752
2.701- 3.000 1,8 2.752 3.054

In vederea corelarii, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.054 lei, cit devine pensia de 3.000 lei majorata cu procentul de 1,8 la suta.
ANEXA 2

TABEL cu procentele de majorare a pensiilor de invaliditate de gradul I, II si III, diferentiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual Procentul Nivelul pensiei dupa majorare al pensiilor de majorare

– lei – lei –

-minim maxim –

-pina la 500 20,0 600

501- 600 16,7 600 700

601- 700 14,3 700 800

701- 800 12,5 800 900

801- 900 11,1 900 1.000

901- 1.000 10,0 1.000 1.100
1.001- 1.100 9,1 1.100 1.200
1.101- 1.200 8,3 1.200 1.300
1.201- 1.300 7,7 1.300 1.400
1.301- 1.400 7,1 1.400 1.500
1.401- 1.500 6,7 1.500 1.600
1.501- 1.700 5,9 1.600 1.800
1.701- 2.000 5,0 1.800 2.100
2.001- 2.200 4,5 2.100 2.300
2.201- 2.500 4,0 2.300 2.600
2.501- 2.700 3,7 2.600 2.800
2.701- 3.000 3,3 2.800 3.100 –

Pensia minima pentru gradul I de invaliditate se stabileste la 950 lei, pentru gradul II de invaliditate la 800 lei, iar pentru gradul III de invaliditate la 600 lei.
In vederea corelarii:
– pensiile de invaliditate gradul II in cuantum de peste 700 lei lunar, care au fost ridicate la minima de 800 lei lunar potrivit Decretului nr.210/1988, vor fi majorate cu diferenta de pina la 100 lei;
– pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.100 lei, cit devine pensia de 3.000 lei majorata cu 3,3 la suta.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *