Calendar ortodox 1990

Decret -Lege nr. 95/1990

author
3 minutes, 30 seconds Read

DECRET-LEGE nr. 95 din 14 martie 1990 privind trecerea la saptamina de lucru de 5 zile in unitatile de stat


EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 martie 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

ART. 1
In toate ramurile si domeniile de activitate se vor asigura, incepind cu 1 martie 1990, in afara de sarbatorile legale, 2 zile libere pe luna, de regula in zilele de simbata.

ART. 2
(1) Incepind cu luna martie 1990, ministerele, celelalte organe centrale, centralele si unitatile de stat vor lua masurile necesare pentru a asigura trecerea la saptamina de lucru de 5 zile pina la finele trimestrului III 1990.

(2) Trecerea la saptamina de lucru de 5 zile se va face esalonat in conformitate cu graficele elaborate de comun acord de catre ministere si alte organe centrale cu consiliile de administratie ale unitatilor din subordine, in functie de indeplinirea indicatorilor industriali, economici si profesionali, in conditiile folosirii aceluiasi numar mediu de personal si ale mentinerii salariilor tarifare de incadrare stabilite pentru saptamina de lucru de 6 zile.

(3) Pentru sectoarele de activitate cu foc continuu (siderurgie, chimie, petrochimie, fabricarea cimentului, saparea si exploatarea sondelor etc.), precum si pentru activitatile care trebuie sa se desfasoare pe intreaga durata a saptaminii (transporturi, prestari servicii, comert, ocrotirea sanatatii, cultura si arta, presa etc.), la care nu se poate obtine cresterea productivitatii orare a muncii intrucit aceasta este determinata de caracteristicile si parametrii instalatiilor deservite si, respectiv, de cerintele impuse de desfasurarea normala a vietii populatiei, se autoriza Ministerul Economiei Nationale ca, pe baza documentatiilor prezentate de titularii de plan, sa modifice indicatorii de plan pe anul 1990 privind numarul de personal si fondul de salarii.

ART. 3
Trecerea la saptamina de lucru de 5 zile a personalului din ministere, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, centrale industriale si unitati asimilate se face prin hotarirea consiliului de administratie, atunci cind toate unitatile din subordine au trecut la saptamina de lucru de 5 zile.

ART. 4
(1) Prin trecerea la programul de lucru cu 2 zile libere pe luna, in afara de sarbatorile legale, durata timpului de munca va fi, in medie, de 44 ore pe saptamina si 8 ore pe zi; durata medie lunara a timpului de munca va fi de 23,6 zile, respectiv 189 ore.
(2) Prin trecerea la saptamina de lucru de 5 zile, durata timpului de munca va fi de 40 ore pe saptamina si 8 ore pe zi; durata medie lunara a timpului de munca va fi de 21,25 zile, respectiv 170 ore.

ART. 5
Personalul care isi desfasoara activitatea in locuri de munca si activitati care au aprobata o durata a timpului de munca mai mica decit 8 ore pe zi (7ore, 6 ore, 4 ore) trece la program de lucru cu 2 zile libere pe luna, respectiv la program de lucru de 5 zile pe saptamina, cu respectarea duratei zilnice a timpului de munca aprobate.

ART. 6
(1) In constructii, industria forestiera, agricultura, precum si in alte activitati cu conditii specifice, ministerele sau celelalte organe centrale, cu acordul sindicatelor, pot stabili ca in anumite perioade durata zilei de munca sa fie mai mare decit durata normala, urmind ca in medie sa nu se depaseasca anual durata saptaminii de lucru de 44 ore si, respectiv, de 40 ore.
(2) In ramurile prevazute la alin. 1, ministerele si celelalte organe centrale, cu acordul sindicatelor, pot stabili trecerea la activitatea sezoniera, urmind ca in perioada activa sa se poata lucra in program normal de 6 zile pe saptamina, iar in perioada inactiva sa se acorde concediul de odihna legal, precum si zilele corespunzatoare timpului suplimentar lucrat in perioada activa, astfel incit sa nu depaseasca in medie durata saptaminii de lucru de 44 ore si, respectiv, de 40 ore.

ART. 7
Pe baza salariului tarifar lunar, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale va stabili salariile tarifare orare (rotunjite la 5 bani) sau zilnice (rotunjite la 50 bani) calculate la 189 ore si 23,6 zile, respectiv 170 ore si 21,25 zile.

ART. 8
Pentru trecerea la programul de lucru cu 2 zile libere pe luna si saptamina de lucru de 5 zile, unitatile vor elabora grafice de lucru aprobate de consiliul de administratie, care sa corespunda conditiilor specifice din fiecare unitate.

ART. 9
Se recomanda organizatiilor cooperatiste si obstesti, precum si altor persoane juridice, sa elaboreze reglementari similare cu privire la stabilirea duratei saptaminii de lucru in domeniile lor de activitate.

ART. 10
Orice dispozitii contrare prezentului decret-lege se abroga.
PRESEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA ION ILIESCU

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *