Decretul 112 din 22 martie 1965

author
2 minutes, 23 seconds Read

Decretul nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi angajaților trimiși să lucreze în țări cu climă greu de suportat*)

În vigoare de la 22 martie 1965

Publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 22 martie 1965.

*) Acest decret a devenit Legea nr. 7/1965.

Consiliul de Stat al Republicii Populare Române d e c r e t e a z ă:

Art. 1. – Angajații trimiși să lucreze în țări cu climă greu de suportat beneficiază de:

  1. a) reducerea timpului de lucru pînă la 6 ore pe zi;
  2. b) acordarea unui concediu suplimentar de odihnă de 9-18 zile lucrătoare, în condiții similare cu concediul de odihnă anual. Angajații trimiși să îndeplinească munci didactice beneficiază de concediile anuale de odihnă stabilite pentru cadrele didactice;
  3. c) acordarea unui adaos la vechimea în muncă, pentru drepturile de asigurări sociale, de 6 luni la fiecare an lucrat.

Drepturile prevăzute la lit. b se acordă dacă angajații au lucrat cel puțin 2 luni în cursul unui an în țările cu climă greu de suportat, iar drepturile prevăzute la lit. c se acordă dacă angajații au lucrat cel puțin 6 luni în țările respective.

Dispozițiile prevăzute la lit. a nu se aplică personalului de pază, care beneficiază în compensare de majorarea corespunzătoare a concediului suplimentar, cu pînă la 12 zile lucrătoare anual.

Concediul suplimentar de odihnă și adaosul la vechimea în muncă se calculează proporțional cu timpul lucrat în aceste țări.

Art. 2. – Angajații trimiși să lucreze în țări cu climă greu de suportat, pe bază de înțelegeri sau contracte externe, beneficiază numai de drepturile prevăzute la art. 1 lit. b și c. în condițiile specificate în acel articol.

Concediul suplimentar de odihnă al acestor angajați se majorează în mod corespunzător, cu pînă la 12 zile lucrătoare anual, cînd durata timpului de lucru stabilită în înțelegeri sau contracte externe depășește 6 ore pe zi.

Concediul suplimentar de odihnă al angajaților prevăzuți de acest articol se efectuează la întoarcerea în țară.

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe, după consultarea organelor centrale interesate și a Consiliului Central al Sindicatelor și cu acordul Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale și al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii, va stabili sau completa lista țărilor și zonelor cu climă greu de suportat.

În același mod se vor stabili perioadele din cursul anului în care se reduce timpul de lucru, precum și durata timpului de lucru și a concediului suplimentar, diferențiate în raport cu condițiile de climă din țările respective.

Art. 4. – Dispozițiile art. 1 lit. b se aplică de la 1 ianuarie 1965, iar cele ale art. 1 lit. c de la 1 ianuarie 1964.

Prevederile prezentului decret nu modifică drepturile angajaților trimiși în străinătate, stabilite prin alte acte normative.

www.pensii.ro

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *