Cutremurul din 4 martie 1977 -București

Decretul 210 din 1977

author
2 minutes, 6 seconds Read

DECRET nr. 210 din 12 iulie 1977 cu privire la majorarea pensiilor

EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT

Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 14 iulie 1977


În concordanta cu orientările stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Roman privind creşterea nivelului de trai al întregului nostru popor, Programul de creştere a retributiei şi a altor venituri ale oamenilor muncii prevede, pentru cincinalul 1976-1980, măsuri de majorare generală a pensiilor.
Potrivit principiilor eticii şi echităţii socialiste, în cadrul acţiunii de majorare generală a pensiilor se va acorda o creştere mai accentuata pensiilor mici.
În aplicarea acestor măsuri,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Articolul 1

(1) Pensiile plătite din fondurile de asigurări sociale de stat se majorează, în medie, cu 23,2 la suta.
(2) Majorarea pensiilor se va face în doua etape: la 1 august 1977 şi în cursul anului 1979.
(3) Pensiile în cuantum de pînă la 1.500 lei inclusiv se majorează la 1 august 1977 şi în cursul anului 1979; pensiile mai mari de 1.500 lei vor fi majorate într-o singura etapa, în cursul anului 1979.


Articolul 2

Procentele de majorare a pensiilor pentru munca depusa şi limita de vîrsta, diferenţiate pe nivele de pensii şi pe etape de majorare, se stabilesc astfel:


 –––––––––––––––––––––
 Nivelul pensiilor Procente de majorare
–––––––––––––––––––––
    – lei           – Total,    din care, etapa I
–––––––––––––––––––––
   pînă la 400    40           20
    401- 500      36           18
    501- 600      32           16
    601- 700      28           14
    701- 800      24           12
    801- 900      21          10,5
    901-1000     19          9,5
    1001-1200   17          8,5
    1201-1500   15           7,5
    1501-2000   13 –
    2001-2500   11 –
    2501-3000   9 –
    3001-4500   8 –
–––––––––––––––––––––


Articolul 3

Pensiile de invaliditate de gradul I şi II de asigurări sociale de stat se majorează cu procente diferenţiate pe nivele de pensii, în aceleaşi condiţii ca şi pensiile pentru munca depusa şi limita de vîrsta.


Articolul 4

Pensiile de urmaş de asigurări sociale de stat se majorează cu 50%, 75% sau 100% din majorarea aferentă pensiei de baza, după cum sînt una, doua sau mai multe persoane cu drept la pensia de urmaş.


Articolul 5

Ajutoarele sociale care au fost acordate pe bază de vechime în munca se majorează în doua etape, la 1 august 1977 şi în anul 1979, în fiecare etapa cu cîte 50 lei.


Articolul 6

Pensiile IOVR şi pensiile militare vor fi majorate cu procentele, în condiţiile şi etapele prevăzute de prezentul decret pentru pensiile de asigurări sociale de stat.


Articolul 7

Fracţiunile de leu rezultate din calculele de majorare a pensiilor se intregesc la un leu, în favoarea pensionarilor.


Articolul 8

Prevederile art. 1 din Decretul nr. 414/1973 îşi încetează aplicabilitatea pentru pensiile care vor fi majorate în prima etapa.

Preşedintele
Republicii Socialiste România

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *