Decretul 31/1990 – Concediul pentru ingrijirea copilului

author
1 minute, 24 seconds Read

DECRET-LEGE nr. 31 din 18 ianuarie 1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vîrsta de pînă la un an

EMIENT
  • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:


Articolul 1

Femeile salariate au dreptul, în condiţiile prevăzute de prezentul decret-lege, la un concediu plătit pentru îngrijirea copilului, în afară concediului plătit pentru sarcina şi lehuzie de 112 zile prevăzut de reglementările în vigoare.


Articolul 2

Concediul pentru îngrijirea copilului se acordă, la cerere, în continuarea concediului pentru sarcina şi lehuzie sau oricînd pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de un an.
Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului se plăteşte o indemnizaţie de 65 la suta din salariul tarifar lunar.


Articolul 3

Perioada concediului pentru sarcina şi lehuzie şi a concediului pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an constituie vechime în munca şi se include în calculul vechimii neîntrerupte în muncă şi în aceeaşi unitate.


Articolul 4

De prevederile prezentului decret-lege beneficiază şi salariatele care infiaza copii, au fost numite tutore, au copii încredinţaţi sau dati în plasament familial, pînă la împlinirea de către copii a vîrstei de un an.


Articolul 5

Se recomanda organelor centrale care au sisteme proprii de asigurări sociale sa adopte măsuri corespunzătoare prevederilor prezentului decret-lege.


Articolul 6

Se autoriza Ministerul Finanţelor ca pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, sa modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi pe anul 1990.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *