DECRET-LEGE nr. 31 din 18 ianuarie 1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vîrsta de pînă la un an

EMIENT
  • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:


Articolul 1

Femeile salariate au dreptul, în condiţiile prevăzute de prezentul decret-lege, la un concediu plătit pentru îngrijirea copilului, în afară concediului plătit pentru sarcina şi lehuzie de 112 zile prevăzut de reglementările în vigoare.


Articolul 2

Concediul pentru îngrijirea copilului se acordă, la cerere, în continuarea concediului pentru sarcina şi lehuzie sau oricînd pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de un an.
Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului se plăteşte o indemnizaţie de 65 la suta din salariul tarifar lunar.


Articolul 3

Perioada concediului pentru sarcina şi lehuzie şi a concediului pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an constituie vechime în munca şi se include în calculul vechimii neîntrerupte în muncă şi în aceeaşi unitate.


Articolul 4

De prevederile prezentului decret-lege beneficiază şi salariatele care infiaza copii, au fost numite tutore, au copii încredinţaţi sau dati în plasament familial, pînă la împlinirea de către copii a vîrstei de un an.


Articolul 5

Se recomanda organelor centrale care au sisteme proprii de asigurări sociale sa adopte măsuri corespunzătoare prevederilor prezentului decret-lege.


Articolul 6

Se autoriza Ministerul Finanţelor ca pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, sa modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi pe anul 1990.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

www.pensii.ro

Lasă un comentariu