Circul de stat construit in 1959

Decretul nr. 292 din 1 august 1959

author
26 minutes, 18 seconds Read

Marea Adunare Națională – MAN

Decretul nr. 292/1959 privind dreptul la pensie in cadrul Asigurarilor Sociale de Stat

În vigoare de la 01 august 1959 până la 31 decembrie 1966, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 27/1966.

Publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 10 august 1959.

Oamenii muncii din Republica Populara Romina au dreptul la asigurarea materiala la batrinete si in cazul pierderii capacitatii de munca, drept consfintit de Constitutia Republicii Populare Romine.

Acest drept este garantat prin orinduirea sociala si de stat a Republicii Populare Romine.

In Republica Populara Romina asigurarea cu pensii se infaptuieste pe seama mijloacelor statului si a celor obstesti.

Succesele obtinute de catre oamenii muncii sub conducerea Partidului si Guvernului in dezvoltarea economiei nationale permit in prezent sa se imbunatateasca nivelul de trai al pensionarilor.

In acest scop, Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romine adopta urmatorul Decret:

 

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. – Au drept la pensie in conditiile prezentului decret:

 1. a) angajatii;
 2. b) cei care indeplinesc serviciul militar;
 3. c) cei care au adus servicii exceptionale tarii prin activitatea lor profesionala sau obsteasca;
 4. d) urmasii celor prevazuti mai sus.

Art. 2. – Categoriile de pensii sint:

 1. a) de batrinete;
 2. b) de invaliditate;
 3. c) pentru merite deosebite;
 4. d) de serviciu;
 5. e) de urmas.

Art. 3. – Cei care nu indeplinesc conditiile necesare pentru obtinerea unei pensii, beneficiaza, in conditiile prezentului decret, de ajutor social.

Art. 4. – Pensionarii si membrii lor de familie au drept la ajutoare si la asistenta sociala, potrivit normelor legale in vigoare.

Art. 5. – Pensia sau ajutorul social se poate stabili oricind, daca sint indeplinite conditiile prezentului decret, chiar daca limita de virsta pentru acordarea acestor drepturi se implineste dupa incetarea activitatii in munca.

Art. 6. – Fondurile necesare platii pensiilor, a ajutorului social si a celorlalte drepturi cuvenite pensionarilor si membrilor lor de familie se realizeaza din contributiile intreprinderilor, institutiilor, organizatiilor si ale persoanelor fizice, precum si din sumele alocate in acest scop din bugetul de stat, fara nici o retinere din salariu.

Art. 7. – Pensia si ajutorul social nu sint impozabile.

 

CAPITOLUL 2
Pensia de batrinete

Art. 8. – Angajatii au drept la pensie de batrinete, pe tot timpul vietii, dupa cum urmeaza:

 1. a) barbatii, care au implinit virsta de 60 de ani si au cel putin 25 ani vechime in munca;
 2. b) femeile, care au implinit virsta de 55 ani si au cel putin 20 ani vechime in munca.

Art. 9. – (1) Au drept la pensie de batrinete cu reducerea limitelor de virsta si vechime in munca:

 1. a) cei care lucreaza in munci foarte grele sau foarte vatamatoare, la implinirea virstei de 50 ani, cu vechime in munca de 20 ani, din care cel putin 10 ani in aceste munci;
 2. b) cei care lucreaza in munci grele sau vatamatoare:

– barbatii, la implinirea virstei de 55 ani, cu vechime in munca de 25 ani, din care cel putin 12 ani si 6 luni in aceste munci;

– femeile, la implinirea virstei de 50 ani, cu vechime in munca de 20 ani, din care cel putin 10 ani in aceste munci;

 1. c) angajatii orbi, care au obtinut pensia de invaliditate, au dreptul sa primeasca in locul acesteia pensia de batrinete integrala la implinirea virstei de 50 ani barbatii si 45 ani femeile, daca au cel putin 15 ani, respectiv 10 ani vechime in munca. La implinirea acelorasi virste si vechimi in munca, au drept la pensia de batrinete integrala si angajatii orbi calificati sau recalificati in scoli speciale.

(2) Pensia de batrinete se cuvine celor prevazuti in alin. 1 lit. a si b, chiar daca, la data cererii de inscriere, ei nu mai lucreaza in muncile care le dau dreptul la pensie cu reducerea limitelor de virsta si vechime in munca.

Art. 10. – (1) Pensia integrala de batrinete se stabileste in raport cu vechimea in munca, salariul mediu tarifar si grupa de munca; cuantumul pensiei nu poate fi mai mic de 350 lei si mai mare de 1.200 lei lunar.

(2) Pensiile se stabilesc dupa cum urmeaza:

Salariul mediu tarifar Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
munci foarte grele sau vatamatoare munci grele sau vatamatoare munci obisnuite
muncitori functionari si restul personalului
A B A B A B A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pina la 500 lei … 100 425 95 400 90 375 85 350
de la 501-600 lei ……. 95 500 90 475 85 450 80 425
de la 601-700 lei ……. 90 570 85 540 80 510 75 480
de la 701-800 lei ……. 85 630 80 595 75 560 70 525
de la 801-900 lei ……. 80 680 75 640 70 600 65 560
de la 901-1200 lei ……. 75 720 70 675 65 630 60 585
peste 1200 lei .. 70 900 65 840 60 780 55 720

SEMNIFICATIA CIMPURILOR A SI B DIN TABEL:

A = % din salariul mediu tarifar

B = cuantumul minim al pensiei

(3) Incadrarea in grupele I, II si III de munca se face numai daca munca din categoria respectiva a fost prestata cel putin jumatate din perioada minima de vechime ceruta pentru pensionare.

(4) Pentru fiecare an de munca prestat in plus in munca respectiva, peste perioada minima de vechime ceruta pentru pensionare, se acorda urmatoarele sporuri calculate la salariul mediu tarifar:

– pentru timpul lucrat in munci foarte grele sau foarte vatamatoare 2,5 %;
– pentru timpul lucrat in munci grele sau vatamatoare …………………… 2%;
– pentru timpul lucrat in munci obisnuite in calitate de muncitor ………. 1,5%;
– pentru timpul lucrat in munci obisnuite in toate celelalte cazuri 1%.

(5) Muncile care se incadreaza in cele 4 grupe se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

(6) Maistrii, inginerii si tehnicienii care lucreaza in mod obisnuit in aceleasi conditii ca si muncitorii, beneficiaza de aceleasi drepturi la pensie ca si acestia.

(7) Procentul total, care se aplica asupra salariului mediu tarifar, in vederea calcularii pensiei, nu poate depasi 100%.

Art. 11. – (1) Au drept la pensie de batrinete si cei care, la implinirea virstei de 60 de ani barbatii si 55 ani femeile, nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute mai sus, dar au o vechime in munca de minimum 10 ani.

(2) In acest caz, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor de munca, fara a putea fi mai mica de 250 lei lunar.

 

CAPITOLUL 3
Pensia de invaliditate

Art. 12. – (1) Au drept la pensie de invaliditate, pe toata durata invaliditatii, cei care au pierdut total sau partial capacitatea de munca.

(2) Invaliditatile care dau drept la pensie sint de trei grade, in raport cu incapacitatea de munca si anume:

 1. a) invaliditatea de gradul I, care provoaca pierderea totala a capacitatii de munca si nevoia de ingrijire si supraveghere a invalidului de catre alta persoana;
 2. b) invaliditatea de gradul II, care provoaca pierderea totala a capacitatii de munca cu posibilitatea invalidului de a se servi fara ajutorul altei persoane;
 3. c) invaliditatea de gradul III, care provoaca pierderea partiala a capacitatii de munca, invalidul avind posibilitatea sa presteze in profesia sa un program redus de munca sau o munca permanenta in alta profesie cu conditii de munca mai usoare.

Art. 13. – Dupa cauzele care le provoaca, invaliditatile care dau drept la pensie sint datorate:

 1. a) accidentelor de munca sau bolilor profesionale;
 2. b) accidentelor in afara de munca sau bolilor obisnuite;

Art. 14. – (1) In cazul cind invaliditatea a fost cauzata de un accident de munca sau de o boala profesionala, angajatii au drept la pensie, indiferent de vechimea in munca, dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru cei care au lucrat in munci foarte grele sau foarte vatamatoare ori munci grele sau vatamatoare (grupele I si II de munca), pina la un nivel de 900 lei al salariului mediu tarifar:

– gradul I de invaliditate, 100%;

– gradul II de invaliditate, 85%;

– gradul III de invaliditate, 55%.

Pentru diferenta in plus de la 900 lei pina la salariul mediu tarifar integral, se va acorda un spor calculat la aceasta diferenta, dupa cum urmeaza:

– 15%, pentru o vechime in munca pina la 5 ani;

– 20%, pentru o vechime in munca intre 5-10 ani;

– 25%, pentru o vechime in munca de peste 10 ani;

 1. b) pentru cei care au lucrat in munci obisnuite (grupele III si IV de munca), pina la un nivel de 700 lei al salariului mediu tarifar:

– gradul I de invaliditate, 100%;

– gradul II de invaliditate, 85%;

– gradul III de invaliditate, 50%.

Pentru diferenta in plus de la 700 lei pina la salariul mediu tarifar integral, se va acorda un spor calculat la aceasta diferenta, dupa cum urmeaza:

– 10%, pentru o vechime in munca pina la 5 ani;

– 15%, pentru o vechime in munca intre 5-10 ani;

– 20%, pentru o vechime in munca de peste 10 ani.

(2) Bolile profesionale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

Art. 15. – (1) In cazul cind invaliditatea a fost cauzata de un accident in afara de munca sau de o boala obisnuita, pensia se acorda numai daca angajatul are, la data cererii de pensionare, vechimea in munca aratata in tabelul de mai jos:

Virsta invalidului la data cererii de pensionare Vechimea minima in munca (ani)
In munci obisnuite in munci foarte grele sau foarte vatamatoare si munci grele sau vatamatoare
barbati femei
pina la 22 ani 1 1 1
de la 22-25 ani 3 2 2
de la 25-30 ani 5 3 3
de la 30-35 ani 8 5 5
de la 35-40 ani 10 7 6
de la 40-45 ani 12 9 7
de la 45-50 ani 14 11 8
de la 50-55 ani 16 13 10
de la 55-60 ani 18 14 12
peste 60 ani 20 15 14

(2) Pensia se acorda numai daca invaliditatea a survenit in timpul activitatii salariate sau in interval de cel mult un an dupa incetarea acestei activitati.

Art. 16. – Cuantumul pensiei de invaliditate cauzata de un accident in afara de munca sau de o boala obisnuita, pentru angajatii care au vechime minima prevazuta in articolul precedent, se stabileste dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru cei care au lucrat in munci foarte grele sau foarte vatamatoare si in munci grele sau vatamatoare (grupele I si II de munca), pina la un nivel de 900 lei al salariului mediu tarifar:

– gradul I de invaliditate, 85%;

– gradul II de invaliditate, 70%;

– gradul III de invaliditate, 40%.

Pentru diferenta in plus de la 900 lei pina la salariul mediu tarifar integral, se va acorda un spor calculat la aceasta diferenta, dupa cum urmeaza:

– 15%, pentru o vechime in munca pina la 5 ani;

– 20%, pentru o vechime in munca intre 5-10 ani;

– 25%, pentru o vechime in munca de peste 10 ani;

 1. b) Pentru cei care au lucrat in munci obisnuite (grupele III si IV de munca), pina la un nivel de 700 lei al salariului mediu tarifar;

– gradul I de invaliditate, 80%;

– gradul II de invaliditate, 65%;

– gradul III de invaliditate, 35%.

Pentru diferenta in plus de la 700 lei pina la salariul mediu tarifar integral, se va acorda un spor calculat la aceasta diferenta, dupa cum urmeaza:

– 10%, pentru o vechime in munca pina la 5 ani;

– 15%, pentru o vechime in munca intre 5-10 ani;

– 20%, pentru o vechime in munca de peste 10 ani.

Art. 17. – Cuantumul minim integral lunar al pensiei de invaliditate se stabileste astfel:

 1. a) in caz de accident de munca sau boala profesionala:

– 400 lei, pentru gradul I de invaliditate;

– 350 lei, pentru gradul II de invaliditate;

– 250 lei, pentru gradul III de invaliditate;

 1. b) in caz de accident in afara de munca sau boala obisnuita:

– 350 lei, pentru gradul I de invaliditate;

– 300 lei, pentru gradul II de invaliditate;

– 200 lei, pentru gradul III de invaliditate.

Art. 18. – (1) Au drept la pensie de invaliditate cauzata de un accident in afara de munca sau de o boala obisnuita si cei care nu indeplinesc conditiile de vechime aratate in art. 15, daca au cel putin 1/2 din vechimea minima pe care o prevede tabelul din acel articol.

(2) In acest caz, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor de munca, fara a putea fi mai mica decit:

– 250 lei pentru gradul I de invaliditate;

– 200 lei pentru gradul II de invaliditate;

– 150 lei, pentru gradul III de invaliditate.

Art. 19. – (1) Pensia de invaliditate se acorda, indiferent de vechimea in munca, si celor care au devenit invalizi in perioada cit:

 1. a) au indeplinit serviciul militar, cu exceptia cadrelor militare permanente;
 2. b) au facut practica in productie ca studenti, elevi sau ucenici;
 3. c) au indeplinit sarcini de stat sau obstesti.

(2) Cei prevazuti in alin. 1 lit. a au drept la pensie de invaliditate cauzata de un accident de munca, de o boala profesionala sau de o boala obisnuita.

(3) Cei prevazuti in alin. 1 lit. b si c au drept la pensie de invaliditate cauzata numai de un accident de munca sau de o boala profesionala.

(4) Daca invaliditatea a fost cauzata de un accident de munca sau de o boala profesionala, cuantumul lunar al pensiei se stabileste, dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru cei care au avut anterior sau concomitent situatiile aratate in alin. 1 calitatea de angajat, in cuantumul prevazut pentru angajati;
 2. b) pentru cei care nu au avut calitatea de angajat, in urmatoarele cuantumuri:

– 350 lei, pentru invalizii de gradul I;

– 300 lei, pentru invalizii de gradul II;

– 200 lei, pentru invalizii de gradul III.

(5) Daca invaliditatea a fost cauzata de o boala obisnuita, cuantumul lunar al pensiei se stabileste, dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru cei care au avut anterior sau concomitent situatiilor aratate in alin. 1 calitatea de angajat, daca indeplinesc conditiile de vechime cerute pentru acordarea unei pensii de invaliditate, in cuantumul prevazut pentru angajati;
 2. b) pentru cei care nu indeplinesc conditiile de vechime la care se refera lit. a sau nu au avut calitatea de angajat, in urmatoarele cuantumuri:

– 250 lei, pentru invalizii de gradul I;

– 200 lei, pentru invalizii de gradul II;

– 150 lei, pentru invalizii de gradul III.

Art. 20. – Pensionarii de invaliditate de gradul I au drept, in afara de pensie, la o indemnizatie pentru ingrijire in suma de:

 1. a) 200 lei lunar, daca invaliditatea este cauzata de un accident de munca sau de o boala profesionala;
 2. b) 100 lei lunar, daca invaliditatea este cauzata de un accident in afara de munca sau de o boala obisnuita.

Art. 21. – (1) Invalizii de gradul I si II, din accidente de munca sau boli profesionale, care au vechimea in munca necesara pentru obtinerea pensiei de batrinete, au drept sa primeasca cuantumul acestei pensii, chiar daca nu au atins limitele de virsta pentru obtinerea unei asemenea pensii.

(2) Daca invaliditatea de gradul I sau II a fost provocata de un accident in afara de munca sau de o boala obisnuita, pensia de batrinete se acorda numai in cazul in care invalidul indeplineste si conditia de vechime integrala in munca, ceruta pentru acordarea pensiei de invaliditate.

(3) Invalizii la care se refera alineatele precedente ramin supusi revizuirii medicale periodice, cu exceptia acelora care prezinta invaliditati ireversibile.

Art. 22. – (1) Pensionarii de invaliditate sint supusi revizuirii sub raportul capacitatii lor de munca, dupa cum urmeaza:

 1. a) la un an, pentru invaliditatile de gradele I si II;
 2. b) la sase luni, pentru invaliditate de gradul III.

(2) Pensionarii care prezinta invaliditati ireversibile, nu sint supusi revizuirii medicale.

Art. 23. – (1) Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, precum si organele locale sint obligate sa asigure incadrarea invalizilor de gradul III in locuri de munca corespunzatoare cu capacitatea lor de munca.

(2) In vederea incadrarii invalizilor, unitatile sint obligate sa rezerve pentru acestia 3-5% din numarul total al posturilor.

(3) Ministerele si celelalte organe centrale vor fixa, pe unitati, numarul locurilor rezervate pentru invalizi, in limitele aratate in alin. 2, precum si intreprinderile care vor organiza centre de recalificare pentru acestia.

CAPITOLUL 4
Pensia de serviciu

Art. 24. – (1) Are drept la pensie de serviciu:

 1. a) personalul navigant profesionist din aeronautica civila, care nu mai indeplineste nici una din functiile de navigant profesionist in aeronautica, daca:

– are o vechime in serviciu de cel putin 20 ani si

– a implinit virsta de 50 ani;

 1. b) personalul artistic din institutiile de arta, la indeplinirea conditiilor de vechime in profesie si de virsta, prevazute in tabelul anexa la regulamentul de aplicare a prezentului decret.

(2) Calculul pensiei de serviciu se face potrivit dispozitiilor prevazute in prezentul decret pentru pensia de batrinete.

(3) In cazul in care personalul navigant profesionist din aeronautica civila are o vechime in functie de cel putin 20 ani, insa nu are virsta de 50 ani si este oprit sa mai exercite functii de navigant profesionist in aeronautica civila, are drept la pensie de serviciu tranzitorie.

(4) Calculul pensiei de serviciu tranzitorie se face potrivit prevederilor din regulamentul de aplicare a prezentului decret.

Art. 25. – Prin Hotarire a Consiliului de Ministri se va putea stabili dreptul la pensie de serviciu si pentru alte categorii de angajati cu vechimi mari in munca si indiferent de virsta.

 

CAPITOLUL 5
Pensia pentru merite deosebite

Art. 26. – Au drept la pensie pentru merite deosebite acei care au adus o contributie exceptionala la infaptuirea si intarirea regimului de democratie populara, precum si acei care au adus servicii exceptionale in domeniul activitatii economice, stiintifice, artistice, culturale sau in orice activitate profesionala sau obsteasca.

Art. 27. – Pensia pentru merite deosebite, precum si pensia pentru urmasii acelor cu asemenea merite, se acorda prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

 

CAPITOLUL 6
Pensia de urmas

Art. 28. – (1) Au drept la pensie de urmas, in conditiile prevazute mai jos, membrii de familie si anume: copiii, sotia, sotul, parintii, fratii si surorile, care se aflau in intretinerea celui decedat.

(2) Membrii de familie au drept la pensie de urmas numai daca cel decedat indeplinea, la data decesului conditiile pentru obtinerea unei pensii sau era pensionar.

Art. 29. – (1) Au drept la pensie de urmas, copiii:

 1. a) pina la virsta de 16 ani, sau daca urmeaza o scoala, pina la virsta de 18 ani;
 2. b) orfanii de ambii parinti, precum si copiii acelora care beneficiaza de pensie pentru merite deosebite, care urmeaza studii superioare, pina la terminarea acestor studii, fara a depasi, insa, virsta de 25 ani;
 3. c) daca au devenit invalizi de orice grad, pina la implinirea virstelor aratate la lit. a sau b sau in termen de cel mult un an de la implinirea acestor virste, pe toata durata invaliditatii.

(2) In cazul decesului unuia dintre parinti, copiii au drept la pensia de urmas, indiferent de veniturile parintelui ramas in viata.

Art. 30. – Are drept la pensie de urmas, sotia:

 1. a) daca a implinit virsta de 55 ani, indiferent de virsta avuta la data decesului sotului, pe tot timpul vietii;
 2. b) daca a implinit virsta de 50 ani si a nascut 5 sau mai multi copii, indiferent de virsta avuta la data decesului sotului, pe tot timpul vietii;
 3. c) daca a implinit virsta de 50 ani, indiferent de virsta avuta la data decesului sotului si are cel putin 20 ani de casnicie cu sotul decedat, pe tot timpul vietii;
 4. d) daca, la data decesului sotului are unul sau mai multi copii minori, pina cind copiii implinesc virsta de 16 ani, sau, daca urmeaza o scoala, 18 ani;
 5. e) daca se afla in stare de invaliditate, de orice grad, survenita inainte sau dupa decesul sotului, pe toata durata invaliditatii.

Art. 31. – Are drept la pensie de urmas, sotul:

 1. a) daca, la data decesului sotiei, avea virsta de 60 ani, pe tot timpul vietii;
 2. b) daca a devenit invalid de orice grad, inainte de data decesului sotiei sau in termen de cel mult un an de la aceasta data, pe toata durata invaliditatii.

Art. 32. – Are drept la pensie de urmas, parintele:

 1. a) daca, la data decesului fiului sau fiicei, avea virsta de 60 ani tatal sau 55 ani mama, pe tot timpul vietii;
 2. b) daca a devenit invalid de orice grad, inainte de data decesului fiului sau fiicei sau in termen de cel mult un an de la aceasta data, pe toata durata invaliditatii.

Art. 33. – Au drept la pensie de urmas, fratii si surorile:

 1. a) pina la virsta de 16 ani sau, daca urmeaza o scoala, pina la virsta de 18 ani;
 2. b) daca au devenit invalizi de orice grad, inainte de implinirea virstelor aratate la lit. a sau in termen de cel mult un an de la implinirea acestor virste, pe toata durata invaliditatii.

Art. 34. – (1) Are dreptul la pensie de urmas, sotia sau sotul supravietuitor, ori unul dintre parintii decedatului, indiferent de capacitatea de munca sau de virsta, chiar daca are salariu sau alte venituri, cind vreuna dintre aceste persoane ingrijeste de copii, frati sau surori ai decedatului, care nu au implinit virsta de 8 ani, pina la implinirea acestei virste.

(2) Daca, intre timp, sotia sau mama decedatului a implinit virsta de 55 ani, ori sotul sau tatal decedatului a implinit virsta de 60 ani, pensia acordata se mentine pe tot timpul vietii.

(3) De asemenea, daca intre timp, cei aratati in alin. 2 au devenit invalizi de orice grad, au dreptul la pensia acordata pe toata durata invaliditatii.

Art. 35. – (1) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste, luindu-se ca baza de calcul:

 1. a) pensia sustinatorului decedat, daca era pensionar;
 2. b) pensia de batrinete ce s-ar fi cuvenit sustinatorului decedat;
 3. c) pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate, ce s-ar fi cuvenit celui decedat, daca decesul a fost cauzat de un accident de munca sau de o boala profesionala;
 4. d) pensia corespunzatoare gradului II de invaliditate ce s-ar fi cuvenit celui decedat, daca decesul a fost cauzat de un accident in afara de munca sau de o boala obisnuita.

(2) In cazul cind celui decedat i s-ar fi cuvenit o alta pensie intr-un cuantum mai mare, se va lua ca baza de calcul aceasta pensie.

(3) Pentru stabilirea pensiei de urmas cuvenita copiilor orfani de ambii parinti, se vor lua ca baza de calcul pensiile cumulate ce se cuvin parintilor decedati.

(4) Asupra bazei de calcul se aplica urmatoarele procente:

Procente

Numarul urmasilor cu drept la pensie

100

pentru 3 sau mai multi

75

pentru 2

50

pentru 1

 

CAPITOLUL 7
Ajutorul social

Art. 36. – (1) Au drept la ajutor social angajatii care au incetat activitatea:

 1. a) daca au virsta de 60 ani barbatii si 55 ani femeile si nu indeplinesc conditiile de vechime in munca pentru a primi pensie de batrinete, dar au cel putin 5 ani vechime in munca dupa 23 August 1944;
 2. b) daca au devenit invalizi de orice grad in timpul activitatii salariate, dar nu indeplinesc conditiile de vechime in munca pentru a primi pensie de invaliditate.

(2) Cuantumul lunar al ajutorului social este:

– 250 lei, pentru cei care indeplinesc conditiile de la alin. 1, lit. a, precum si pentru invalizii de gradul I;

– 200 lei pentru invalizii de gradul II si

– 100 lei, pentru invalizii de gradul III.

Art. 37. – (1) Are drept la ajutor social, in caz de deces al sotului, si sotia, care nu indeplineste conditiile pentru a primi pensia de urmas si nu are mijloace de existenta, dupa cum urmeaza:

 1. a) 200 lei lunar, in cazul cind sotul era pensionar sau indeplinea conditia de vechime in munca pentru obtinerea unei pensii;
 2. b) 100 lei lunar, in cazul cind sotul angajat nu indeplinea conditia pentru a fi pensionar.

(2) Ajutorul se acorda pina la incadrarea in munca, fara a depasi sase luni.

Art. 38. – Ajutorul social se acorda de catre comitetul executiv al sfatului popular de raion, oras sau de raion orasenesc, la propunerea comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe linga oficiile de prevederi sociale, conform normelor prevazute in regulamentul de aplicare a prezentului decret.

 

CAPITOLUL 8
Calcularea si recalcularea pensiilor

Art. 39. – (1) Pensia se calculeaza luindu-se ca baza salariul mediu tarifar.

(2) La stabilirea salariului mediu tarifar, se iau in considerare si sporurile acordate pentru conditii de munca grele sau vatamatoare.

(3) Salariul mediu tarifar care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este cel din ultimele 12 luni de activitate, sau, la cererea celui indreptatit, salariul mediu tarifar din oricare perioada de 5 ani de activitate consecutiva din ultimii 10 ani de munca.

Art. 40. – Cuantumul maxim al tuturor categoriilor de pensie este de 1.200 lei lunar, cu exceptia pensiei pentru merite deosebite, care se acorda prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

Art. 41. – Pensionarul care ramine sau se reincadreaza in munca dupa stabilirea pensiei, poate cere recalcularea acesteia, la iesirea din munca, luindu-se in considerare timpul muncit dupa stabilirea initiala a pensiei.

Art. 42. – (1) Pensiile stabilite pe baza legilor anterioare vor fi recalculate potrivit normelor stabilite in regulamentul de aplicare a prezentului decret.

(2) Cei pensionati cu reducere de virsta sau de vechime in munca, pe baza unor acte normative speciale, precum si urmasii acestora, vor ramine mai departe in drepturile de pensie pe care le-au avut, recalcularea facindu-se numai in ceea ce priveste cuantumul pensiilor.

(3) Cei pensionati pe baza unor legi anterioare, daca nu intrunesc conditiile de vechime sau virsta prevazute prin decretul de fata pentru a primi o pensie, vor primi pensia minima corespunzatoare.

(4) Pensia recalculata nu poate fi mai mica decit cuantumul pensiei anterior incasate, impreuna cu toate drepturile banesti legate de aceasta.

Art. 43. – Pensiile personale care au fost stabilite pe baza diferitelor decrete, precum si prin hotariri ale Consiliului de Ministri, se vor recalcula in limitele fixate prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

Art. 44. – Pensionarii cu pensii sociale vor fi incadrati la pensie sau la ajutor social, de catre comisiile de stabilire a pensiilor si de catre comitetele executive ale sfaturilor populare, conform prevederilor regulamentului de aplicare a prezentului decret.

Art. 45. – (1) In perioada de recalculare, potrivit dispozitiilor decretului de fata, a pensiilor anterioare, pensionarii vor continua sa primeasca pensia veche.

(2) Diferentele fata de pensiile vechi vor fi achitate cu incepere de la data de 1 august 1959.

(3) In cazul in care pensionarii nu mai indeplinesc conditiile legale pentru a primi pensie sau ajutor social sumele incasate in perioada de recalculare nu vor fi restituite.

 

CAPITOLUL 9
Unificarea caselor de asigurari si de pensii

Art. 46. – (1) Toate casele de asigurari si de pensii, cu exceptia caselor de pensii ale cadrelor militare permanente, se unifica intr-o singura administratie, cu mai multe sectoare.

(2) Stabilirea si plata pensiilor, pentru toate categoriile de beneficiari, se va face de aceleasi organe.

(3) Fiecare sector va dispune de fonduri proprii si va acorda drepturile de pensii si asigurari celor care au desfasurat sau desfasoara activitati ce apartin sectorului respectiv.

(4) Drepturile de pensii vor fi acordate de fiecare sector pe baza dispozitiilor prezentului decret, care se vor aplica in mod corespunzator.

(5) Pentru stabilirea drepturilor la pensie, fiecare sector va recunoaste ca vechime in munca si perioadele de activitate ce apartin celorlalte sectoare.

(6) Pensia se va stabili in conditiile in care se acorda pensiile de sectorul caruia ii apartine activitatea in care cel indreptatit la pensie are vechimea cea mai mare si se va plati din fondurile acestui sector.

Art. 47. – Consiliul de Ministri va stabili normele de organizare si functionare a administratiei unice de pensii, precum si conditiile de acordare a drepturilor de asigurari si pensii, corespunzatoare fiecarui sector.

 

CAPITOLUL 10
Dispozitii finale

Art. 48. – (1) Pensia de orice fel sau ajutorul social se stabileste la cererea celui indreptatit.

(2) Pensia de batrinete se stabileste si la cererea unitatii.

(3) Pentru cei care exercita anumite profesii intelectuale, stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentului decret, cererea de pensionare a unitatii nu se poate face decit la implinirea virstei de 65 ani pentru barbati si 60 ani pentru femei.

Art. 49. – (1) Contractul de munca al angajatilor, pensionati la cererea unitatii, se desface pe data inscrierii la pensie.

(2) Pe aceeasi data se poate desface si contractul de munca al celor pensionati la cererea lor.

Art. 50. – (1) Nimeni nu poate primi decit o singura pensie, indiferent de fondul din care aceasta este platita ori de legea in care este prevazut dreptul la pensie.

(2) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru a primi mai multe pensii pot opta, oricind, pentru una dintre ele.

Art. 51. – (1) Stabilirea pensiei se face de catre comisiile pentru stabilirea pensiilor de pe linga oficiile de prevederi sociale ale comitetelor executive ale sfaturilor populare de raion, oras sau raion orasenesc, in raza carora domiciliaza cel care are dreptul la pensie.

(2) Deciziile acestor comisii pot fi contestate de cel care cere pensia, la comisiile regionale de contestatii de pe linga oficiile de prevederi sociale ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, respectiv al Capitalei Republicii Populare Romine.

Art. 52. – (1) Determinarea gradului de invaliditate in vederea stabilirii dreptului la pensie va fi facuta de organele de expertiza medicala a capacitatii de munca de raion, oras sau raion orasenesc ori din centre muncitoresti.

(2) Deciziile date de aceste organe pot fi contestate de cel care cere pensia, la organele de expertiza medicala a capacitatii de munca regionale, respectiv al Capitalei Republicii Populare Romine.

Art. 53. – (1) Persoanele care au cotizat la fostele asigurari sociale un timp cel putin egal cu vechimea in munca necesara pentru acordarea unei pensii de batrinete si indeplinesc conditia de virsta, vor primi pensia de batrinete dupa normele stabilite pentru angajati.

(2) Cuantumul pensiei va fi pensia minima stabilita pentru categoriile corespunzatoare de asigurati.

Art. 54. – Cetatenii unui stat strain si urmasii lor, domiciliati pe teritoriul Republicii Populare Romine, pot cere inscrierea la pensie, pe baza dispozitiilor prezentei legi, pentru timpul servit in tara straina, potrivit conventiilor incheiate intre Republica Populara Romina si statul respectiv.

Art. 55. – (1) Pensia, ajutorul social, precum si orice alte sume cuvenite celor in drept si ramase neplatite din vina acestora, se prescriu in termen de 6 luni de la data cind trebuiau sa fie achitate.

(2) In cazul in care neplata nu se datoreste vinei pensionarului, i se vor achita sumele restante, daca acestea sint cerute in termen de trei ani de la data de cind sint datorate.

Art. 56. – Orice sume platite in plus pensionarilor cu titlu de pensie si alte drepturi aferente, datorita unor gresite stabiliri, pina la data intrarii in vigoare a prezentului decret, nu se mai urmaresc.

Art. 57. – Compensatia de cartela pentru pensionari si sotiile lor nesalariate se desfiinteaza pe data de 1 august 1959.

Art. 58. – Pina la intrarea in vigoare a normelor de organizare si functionare a administratiei unice de pensii, prevederile prezentului decret referitoare la recalcularea pensiilor se aplica, in mod corespunzator, tuturor caselor de asigurari si pensii existente, in cadrul fondurilor respective.

Art. 59. – Pierd dreptul la pensie si la ajutor social acele persoane care, pina la 23 august 1944, au desfasurat o activitate antidemocratica, reactionara, potrivnica intereselor poporului, acei care au militat si au avut un rol activ in introducerea dictaturii militare-fasciste, precum si acei care manifesta atitudine dusmanoasa fata de regimul democrat-popular.

Art. 60. – Normele privitoare la pierderea dreptului la pensie si ajutor social, la suspendarea platii acestora, precum si cele referitoare la recalcularea si plata pensiilor, la vechimea in munca si determinarea salariului mediu tarifar, vor fi stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentului decret, aprobat prin Hotarire a Consiliului de Ministri*).

*) Acest regulament a fost publicat in C.H.D. nr. 32 din 5 sept. 1959.

Art. 61. – Invalizii si accidentatii de razboi, urmasii acestora si urmasii celor morti sau disparuti in razboi vor primi pensia potrivit decretului de fata si in conditiile ce se vor stabili prin regulament.

Art. 62. – Prin Hotarire a Consiliului de Ministri vor putea fi aduse imbunatatiri procentelor de calcul si cuantumurilor maxime si minime ale pensiilor.

Art. 63. – Cei care vor falsifica acte pentru obtinerea drepturilor prevazute in prezentul decret sau vor folosi asemenea acte, ori vor savirsi alte incalcari ale dispozitiilor acestui Decret, in cazul in care constituie infractiuni, vor fi pedepsiti potrivit legii penale.

Art. 64. – (1) Se abroga:

Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 4156 din 19 decembrie 1953, prin care s-a aprobat Decizia nr. 4/1953 a Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Populara Romina, pentru acordarea drepturilor de pensie in cadrul Asigurarilor Sociale de Stat.

Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 687 din 13 iulie 1951 privind infiintarea comisiilor medicale de expertiza a capacitatii de munca si a comisiilor pentru stabilirea pensiilor.

Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 339 din 17 martie 1956, prin care s-a aprobat Hotarirea nr. 5/1956 a Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Populara Romina, pentru acordarea drepturilor la pensie in cadrul asigurarilor sociale de stat, personalului artistic din institutiile artistice.

Dispozitiile privitoare la pensii din Decretul nr. 416 din 20 octombrie 1953, privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civila a Republicii Populare Romine, cu modificarile ulterioare.

Decretul nr. 117 din 23 martie 1956, privitor la reglementarea modului de acordare a pensiilor personale.

Decretul nr. 446 din 24 septembrie 1956, privind acordarea de pensii sociale, salariatilor care nu indeplinesc conditiile minime de vechime in cimpul muncii, in cadrul Asigurarilor Sociale de Stat, precum si membrilor lor de familie.

Decretul nr. 439 din 24 septembrie 1956, privind abrogarea Decretului nr. 102/1948, pentru revizuirea pensionarilor publici platiti din bugetul Casei Generale de Pensii si a Decretului nr. 3/1950, pentru revizuirea drepturilor la pensie.

Decretul nr. 572 din 5 noiembrie 1956, privind stabilirea pensiilor minime.

(2) Se abroga de asemenea, pe data intrarii in vigoare a Hotaririi Consiliului de Ministri, data in temeiul art. 47 din prezentul decret, toate actele normative care reglementeaza functionarea caselor de asigurari si pensii ce vor fi inglobate intr-o administratie unica de pensie.

(3) Se abroga si orice alte dispozitii contrare prezentului decret.

Art. 65. – Prezentul decret intra in vigoare pe data de 1 august 1959.

www.pensii.ro -Legilația din domeniul pensiilor

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *