arhivare electronică 2005

HG 105/2005

author
3 minutes, 37 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 105 din 24 februarie 2005  pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 ;


  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăşurării activităţii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a activităţii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, se completează cu cinci noi articole, articolele 5-9, cu următorul cuprins:


„Art. 5. – (1) Pe durata derulării procesului de recalculare a pensiilor prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, se autorizează contractarea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a unor servicii ce urmează a fi prestate de către Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale.
(2) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral plăţile aferente tuturor serviciilor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, inclusiv cheltuielile de regie generală ale acestuia.
Art. 6. – Serviciile prestate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale constau în operaţiuni de culegere şi introducere pe calculator, din documentaţiile de pensii aflate în arhivele caselor teritoriale de pensii, a datelor necesare efectuării operaţiunilor de recalculare, precum şi în operaţiuni de verificare a modului de preluare pe calculator a datelor necesare efectuării acţiunii de recalculare a pensiilor.
Art. 7. – (1) Numărul maxim de personal pe care îl poate utiliza Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru efectuarea activităţilor prevăzute la art. 6 este de 1.400.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) va fi instruit de specialişti din cadrul caselor teritoriale de pensii şi va lucra sub coordonarea directă a conducerii executive a caselor teritoriale de pensii.
Art. 8. – (1) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale spaţiile necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 6.
(2) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale orice facilităţi legate de mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul şi comunicaţii, precum şi informaţiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.
Art. 9. – Fondurile necesare derulării contractului încheiat potrivit prevederilor art. 5 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 73.04 «Cheltuieli de administrare ale fondului», titlul «Cheltuieli materiale şi servicii», în condiţiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
────────────────
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
Bucureşti, 24 februarie 2005.

Pentru informare suplimentară legată de arhivare scrie la contact@pensii.ro .

www.pensii.ro – Legislația pensiilor;

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *