HG 124/1993

author
4 minutes, 8 seconds Read

HOTĂRÎREA nr. 124 din 6 aprilie 1993
cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada martie-aprilie 1993.

Guvernul României hotărăşte:
Articolul 1
Pentru lunile martie-aprilie 1993, valoarea indexării pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, precum şi a creşterii prognozate a preţurilor de consum în aceeaşi perioadă, este de 2.500 lei lunar brut.
Articolul 2
(1) La societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile sunt negociate, salariile de baza indexate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 94/1993 se pot indexa până la nivelul coeficientului mediu ce va rezultă prin raportarea valorii de 2.500 lei lunar brut la salariul mediu brut realizat, la nivelul fiecărei societăţi comerciale sau regii autonome, în perioada ianuarie-februarie 1993, corectat cu indexarea aferentă acestor luni.
(2) La stabilirea salariului mediu, în vederea determinării coeficientului de indexare pe fiecare societate comercială sau regie autonomă, vor fi luate în considerare toate drepturile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 496/1992, precum şi numărul mediu de personal, realizat în lunile ianuarie-februarie 1993.
(3) Coeficientul mediu şi modul concret de indexare în limita celor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc de către consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale sau regii autonome, cu consultarea sindicatelor, în funcţie de fondul ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta, unitatea sa înregistreze pierderi. La regiile autonome prevăzute ca subvenţie, indexarea se va face cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.
Articolul 3
Prevederile art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre vor fi avute în vedere în mod corespunzător la stabilirea măsurilor ce pot fi luate de Guvern, potrivit legii, pentru frânarea procesului inflationist şi a somajului.
Articolul 4
(1) Salariile personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu luna martie 1993, cu coeficientul de 6,0%. Sumele rezultate din indexare se includ în drepturile la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.
(3) Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Articolul 5
(1) Pentru persoanele care, la data aprobării prezentei hotărâri, beneficiază de ajutor de şomaj sau de alocaţie de sprijin stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drepturile respective se vor acorda indexate cu coeficientul de 6,0% începând cu luna martie 1993 sau, după caz, de la data stabilirii acestora.
(2) Cu coeficientul de 6,0% se indexează şi ajutorul de şomaj, ce se va stabili, în condiţiile legii pentru persoanele care dobândesc acest drept într-un interval de 15 zile de la data prezentei hotărâri, dacă salariile pe baza cărora s-a stabilit acest drept nu au fost indexate începând cu luna martie 1993.
Articolul 6
Începând cu luna martie 1993, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 17.600 lei pentru un program complet de 170 ore în medie pe luna, respectiv 103,55 pe ora.
Articolul 7
Noile transe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile lunii martie 1993, stabilite pe baza coeficientului mediu de indexare de 6,0%, sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă de prezenta hotărâre.
Articolul 8
În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.
Articolul 9
Prevederile prezentei hotărâri, cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda să se aplice şi unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor.
Articolul 10
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială, penală sau civilă, conform legii.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
––––––
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

ANEXA 

TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna martie 1993

Venitul lunar impozabil – lei – Impozit lunar
până la 2.100 6%
2.101 – 2.300 126 + 10% pentru ceea ce depăşeşte 2.100 lei
2.301 – 3.100 146 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 2.300 lei
3.101 – 5.200 290 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 3.100 lei
5.201 – 8.500 752 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 5.200 lei
8.501 – 12.600 1.511 + 24% pentru ceea ce depăşeşte 8.500 lei
12.601 – 21.300 2.495 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 12.600 lei
21.301 – 29.700 4.670 + 26% pentru ceea ce depăşeşte 21.300 lei
29.701 – 42.200 6.854 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 29.700 lei
42.201 – 63.400 10.354 + 31% pentru ceea ce depăşeşte 42.200 lei
63.401 – 84.600 16.926 + 35% pentru ceea ce depăşeşte 63.400 lei
84.601 – 105.800 24.346 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 84.600 lei
peste 105.800 32.826 + 45% pentru ceea ce depăşeşte 105.800 lei
–––––-

www.pensii.ro – Ca să ști !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *