HG 177/1994

author
3 minutes, 55 seconds Read

HOTARARE Nr. 177 din 22 aprilie 1994

cu privire la indexarea pe trimestrul II/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza caruia se stabileste fondul de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar in cazul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum si a salariilor pentru personalul din institutiile publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 28 aprilie 1994

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1
Pentru perioada aprilie-iunie 1994, ca urmare a cresterii prognozate a preturilor de consum, valoarea indexarii medii pe salariat, calculata pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 19.350 lei lunar brut.
Art. 2
Salariul mediu brut de calcul, pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar in lunile aprilie-iunie 1994, se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul pentru luna decembrie 1993, determinat potrivit reglementarilor in vigoare, la care se adauga valoarea indexarii medii pe salariat de 44.150 lei lunar brut, care cuprinde valoarea indexarii medii pe salariat, aferenta perioadei ianuarie-martie 1994, de 24.800 lei lunar brut, stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 34/1994, si valoarea indexarii medii pe salariat de 19.350 lei brut, aferenta perioadei aprilie- iunie 1994, stabilita potrivit art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3
Consiliul de administratie al fiecarei societati comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, impreuna cu sindicatele sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, vor hotari procentul concret de indexare a salariilor, avand in vedere valoarea indexarii medii pe salariat, salariul mediu realizat in unitate, precum si fondul care poate fi destinat platii salariilor, rezultat in raport cu productia sau volumul de activitate realizat, fara ca prin aceasta unitatea sa inregistreze pierderi si fara ca indexarea salariilor sa constituie temei pentru majorarea preturilor si a tarifelor. La regiile autonome carora li se acorda subventii, indexarea se va face si cu incadrarea in subventiile aprobate potrivit legii.

Art. 4
Salariile de baza si celelalte sporuri sau indemnizatii acordate in suma fixa personalului din institutiile publice se indexeaza, incepand cu luna aprilie 1994, cu un coeficient de 14% care cuprinde 13% pentru indexarea propriu-zisa si 1% pentru preluarea in salariul de baza a indexarii calculate asupra sumei de 13.225 lei lunar brut ce se acorda separat sub forma de compensatie si care se mentine la aceeasi valoare pana la includerea acesteia in salariul de baza.
Art. 5
Prevederile art. 4 se aplica in mod corespunzator si la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotarari ale Guvernului.
Art. 6
Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul institutiilor publice, precum si pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate si transmise acestora de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, rotunjite, din 25 in 25 lei, in favoarea salariatului.
Art. 7
(1) Pentru somerii si beneficiarii alocatiei de sprijin aflati in plata la data de 31 martie 1994, precum si pentru persoanele carora li s-a deschis dreptul la ajutorul de somaj sau la alocatia de sprijin pana la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, drepturile respective se vor acorda incepand cu data de 1 aprilie 1994, indexate cu coeficientul de 13% .
(2) Pentru persoanele carora li se deschide dreptul la ajutorul de somaj sau la alocatia de sprijin dupa data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicata.
Art. 8
Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplica incepand cu drepturile salariale ale lunii aprilie 1994 sunt cele prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 9
In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor pot emite precizari.
Art. 10
Prevederile prezentei hotarari, cu privire la indexarea salariilor la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda sa se aplice si unitatilor cu capital majoritar privat, cooperatiste si obstesti, in scopul protectiei sociale a salariatilor.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul muncii
si protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

ANEXA 1

TRANSELE DE VENITURI IMPOZABILE SI COTELE DE IMPOZIT
care se vor aplica incepand cu plata drepturilor salariale pentru luna aprilie 1994
–––––––––––––––––––––––––
Venit lunar impozabil                                Impozit lunar

– lei –                                                                    – lei –
–––––––––––––––––––––––––
pana la 5.700 lei                                               5%
5.701- 6.200 lei                                          285+ 8% pentru ceea ce depaseste 5.700 lei
6.201- 8.400 lei                                        325+14% pentru ceea ce depaseste 6.200 lei
8.401- 14.200 lei                                        633+17% pentru ceea ce depaseste 8.400 lei
14.201- 23.200 lei                                      1.619+18% pentru ceea ce depaseste 14.200 lei
23.201- 34.600 lei                                   3.239+19% pentru ceea ce depaseste 23.200 lei
34.601- 58.500 lei                                 5.405+20% pentru ceea ce depaseste 34.600 lei
58.501- 81.600 lei                                   10.185+21% pentru ceea ce depaseste 58.500 lei
81.601-115.900 lei                                    15.036+22% pentru ceea ce depaseste 81.600 lei
115.901-174.000 lei                               22.582+25% pentru ceea ce depaseste 115.900 lei
174.001-232.400 lei                             37.107+28% pentru ceea ce depaseste 174.000 lei
232.401-290.200 lei                               53.459+32% pentru ceea ce depaseste 232.400 lei
290.201-332.300 lei                             71.955+36% pentru ceea ce depaseste 290.200 lei
peste 332.300 lei                                 87.111+40% pentru ceea ce depaseste 332.300 lei

www.pensii.ro – legislația pentru pensii.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *