Regele Mihai

HG 218 din 1 mai 1992 , indexare salarii

author
2 minutes, 31 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 218/1992 pentru modificarea, începînd cu 1 mai 1992, a coeficientului de indexare a salariilor și a salariului de bază minim brut pe țară prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr. 19/1992

În vigoare de la 11 mai 1992

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 11 mai 1992.

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) Pentru perioada mai-august 1992, la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, fondul total destinat plății salariilor pentru care nu se plătește impozit suplimentar se determină pe baza fondului de salarii de referință din luna octombrie 1991 și a coeficientului de indexare de 65%, față de aceeași perioadă, reprezentînd o creștere de 17,4% față de luna aprilie 1992.

(2) Coeficientul de 65% prevăzut la alin. (1) asigură:

a) compensarea în proporție de 100% a creșterii prețurilor și tarifelor la produsele și serviciile subvenționate, precum și la sortimentele de carne și produse din carne nesubvenționate, în sumă de 1.790 lei brut lunar;

b) indexarea cu 7,8% a salariilor, care reprezintă, jumătate din creșterea prognozată a prețurilor și tarifelor la produsele și serviciile nesubvenționate, în perioada mai-august 1992, față de luna aprilie 1992.

Art. 2. – Începînd cu data de 1 mai 1992, salariul de bază minim brut pe țară, pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe lună, se stabilește la 11.200 lei lunar, care cuprinde și compensația de 1.790 lei lunar, ceea ce reprezintă 65,90 lei pe oră.

Art. 3. – Aplicarea prevederilor prezentei hotărîri se va face în limita prețurilor și tarifelor înregistrate de agenții economici, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991.

Art. 4. – Tranșele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile salariale ale lunii mai 1992, stabilite în baza coeficientului de indexare prevăzut la art. 1 alin. (1), sînt cele din anexă.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

 

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 30 aprilie 1992.

Nr. 218.

ANEXĂ

TRANȘELE DE VENITURI IMPOZABILE ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor salariale pentru luna mai 1992

Venitul lunar impozabil
– lei –
Impozitul lunar
pînă la 1.300 lei 6%
1.301 – 1.500 lei 78 lei + 10% pentru ceea ce depășește 1.300 lei
1.501 – 2.000 lei 98 lei + 18% pentru ceea ce depășește 1.500 lei
2.001 – 3.300 lei 188 lei + 22% pentru ceea ce depășește 2.000 lei
3.301 – 5.400 lei 474 lei + 23% pentru ceea ce depășește 3.300 lei
5.401 – 8.100 lei 957 lei + 24% pentru ceea ce depășește 5.400 lei
8.101 – 13.500 lei 1.605 lei + 25% pentru ceea ce depășește 8.100 lei
13.501 – 18.900 lei 2.955 lei + 26% pentru ceea ce depășește 13.500 lei
18.901 – 26.900 lei 4.359 lei + 28% pentru ceea ce depășește 18.900 lei
26.901 – 40.400 lei 6.599 lei + 31% pentru ceea ce depășește 26.900 lei
40.401 – 53.900 lei 10.784 lei + 35% pentru ceea ce depășește 40.400 lei
53.901 – 67.400 lei 15.509 lei + 40% pentru ceea ce depășește 53.900 lei
peste 67.400 lei 20.909 lei + 45% pentru ceea ce depășește 67.400 lei

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *