HG 243/1993 indexare salarii 1993

author
3 minutes, 48 seconds Read

HOTĂRÎREA Nr. 243 din 7 iunie 1993 cu privire la indexarea salariilor cu începere de la 1 iunie 1993.

Guvernul României hotărăşte:
Articolul 1
Începând cu data de 1 iunie 1993, ca urmare a creşterii, peste nivelul prognozat, a preţurilor de consum în perioada martie-aprilie 1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 2.800 lei lunar brut.
Articolul 2
Salariul mediu brut de calcul pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în luna iunie 1993 şi în continuare se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul aferent lunii mai 1993, la care se va adauga, potrivit art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993, valoarea medie bruta a indexării de 2.800 lei.
Articolul 3
Modul concret de indexare a salariilor în limita celor prevăzute la art. 1 şi 2 se stabileşte de către consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor în funcţie de fondul ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca, prin aceasta, unitatea sa înregistreze pierderi. La regiile autonome cu subvenţie, indexarea se va face cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.
Articolul 4
(1) Salariile personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu data de 1 iunie 1993, cu coeficientul de 6,0% . Sumele rezultate din indexare se includ în drepturile la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora.
(2) Compensaţia stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 177/1993 şi care, conform prevederilor acestei hotărâri, se acordă personalului din instituţiile publice separat de celelalte drepturi salariale, nu se indexează în condiţiile prezentei hotărâri.
Articolul 5
Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.
Articolul 6
Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Articolul 7
(1) Salariul de baza minim brut pe ţara se menţine la nivelul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 208/1993.
(2) Personalul din cadrul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi din regiile autonome, la care salariile se stabilesc prin negociere, încadrat la data de 31 mai 1993 la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, poate beneficia de indexarea prevăzută în prezenta hotărâre, în condiţiile stabilite de unitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Articolul 8
Pentru somerii aflaţi în plata, precum şi pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin până la data apariţiei prezentei hotărâri, conform prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drepturile respective se vor acorda indexate cu coeficientul de 6,0%, începând cu 1 iunie 1993 sau, după caz, de la data stabilirii acestora.
Articolul 9
Noile transe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii iunie 1993 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 10
Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri nu constituie temei legal pentru majorarea preţurilor şi tarifelor.
Articolul 11
În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
p. Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dorel Mustatea,
subsecretar de stat
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

ANEXA NR. 1

TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iunie 1993

Venitul lunar impozabil – lei – Impozit lunar
până la 2.800 lei 6%
2.801 – 3.100 lei 168 + 10% pentru ceea ce depăşeşte 2.800 lei
3.101 – 4.200 lei 198 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 3.100 lei
4.201 – 7.100 lei 396 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 4.200 lei
7.101 – 11.500 lei 1.034 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 7.100 lei
11.501 – 17.200 lei 2.046 + 24% pentru ceea ce depăşeşte 11.500 lei
17.201 – 29.100 lei 3.414 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 17.200 lei
29.101 – 40.500 lei 6.389 + 26% pentru ceea ce depăşeşte 29.100 lei
40.501 – 57.600 lei 9.353 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 40.500 lei
57.601 – 86.400 lei 14.141 + 31% pentru ceea ce depăşeşte 57.600 lei
86.401 – 115.400 lei 23.069 + 35% pentru ceea ce depăşeşte 86.400 lei
115.401 – 144.200 lei 33.219 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 115.400 lei
peste 144.200 lei 44.739 + 45% pentru ceea ce depăşeşte 144.200 lei

www.pensii.ro -Legislația pensiilor .

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *