1997 vizita presedinte SUA

HG 25/1997

author
2 minutes, 53 seconds Read

HOTĂRÎRE nr. 25 din 21 februarie 1997 privind stabilirea coeficienţilor de indexare trimestriala a salariilor în semestrul I 1997


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 25 februarie 1997

În temeiul prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991, în vederea acoperirii, prin indexarea salariilor, a 75% din creşterea estimată a preţurilor de consum în semestrul I 1997,
Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Pentru trimestrul I 1997, coeficientul de indexare a salariilor, stabilit în raport cu creşterea medie a preţurilor de consum estimată pe trimestrul I, este de 30,75% .


Articolul 2

Pentru trimestrul II 1997, coeficientul de indexare a salariilor, stabilit în raport cu creşterea medie a preţurilor de consum estimată pe trimestrul II, este de 18,35% .


Articolul 3

(1) Începând cu luna februarie 1997, noile transe de venituri lunare impozabile sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 şi sunt stabilite în raport cu procentul general de indexare-compensare corespunzător lunii februarie 1997.
(2) Începând cu luna aprilie 1997, noile transe de venituri lunare impozabile sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 şi sunt stabilite în raport cu procentul general de indexare-compensare corespunzător trimestrului II 1997.
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Eugeniu Corneliu Gorcea,
secretar de stat


Anexa 1

TRANŞELE DE VENIT IMPOZABIL ŞI COTELE DE IMPOZIT ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna februarie 1997

Venitul lunar impozabil – lei – Impozitul lunar – lei –
până la 16.400 5%
16.401 18.000 820 + 8% pentru ceea ce depăşeşte 16.400
18.001 24.100 948 + 14% pentru ceea ce depăşeşte 18.000
24.101 41.200 1.802 + 17% pentru ceea ce depăşeşte 24.100
41.201 67.000 4.709 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 41.200
67.001 100.200 9.353 + 19% pentru ceea ce depăşeşte 67.000
100.201 169.200 15.661 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 100.200
169.201 236.100 29.461 + 21% pentru ceea ce depăşeşte 169.200
236.101 335.500 43.510 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 236.100
335.501 503.100 65.378 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 335.500
503.101 672.500 107.278 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 503.100
672.501 839.500 154.710 + 32% pentru ceea ce depăşeşte 672.500
839.501 961.300 208.150 + 36% pentru ceea ce depăşeşte 839.500
peste 961.300 251.998 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 961.300


Nivelul sumei prevăzute la art 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, se stabileşte, în temeiul art. 8 alin. 5 din lege, la 150.000, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 1.785.600 lei.
CALCULATOR 1 25/02/1997
CALCULATOR 2 25/02/1997


Anexa 2

TRANŞELE DE VENIT IMPOZABIL ŞI COTELE DE IMPOZIT ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna aprilie 1997

Venitul lunar impozabil – lei – Impozitul lunar  – lei –
până la 17.400 5%
17.401 19.100 870 + 8% pentru ceea ce depăşeşte 17.400
19.101 25.500 1.006 + 14% pentru ceea ce depăşeşte 19.100
25.501 43.700 1.902 + 17% pentru ceea ce depăşeşte 25.500
43.701 71.000 4.996 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 43.700
71.001 106.200 9.910 + 19% pentru ceea ce depăşeşte 71.000
106.201 179.400 16.598 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 106.200
179.401 250.300 31.238 + 21% pentru ceea ce depăşeşte 179.400
250.301 355.600 46.127 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 250.300
355.601 533.300 69.293 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 355.600
533.301 712.800 113.718 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 533.300
712.801 889.900 163.978 + 32% pentru ceea ce depăşeşte 712.800
889.901 1.019.000 220.650 + 36% pentru ceea ce depăşeşte 889.900
peste 1.019.000 267.126 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 1.019.000


Nivelul sumei prevăzute la art 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, se stabileşte, în temeiul art. 8 alin. 5 din lege, la 159.000 lei, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 1.892.700 lei.
–––––––-
CALCULATOR 1 25/02/1997
CALCULATOR 2 25/02/1997

www.pensii.ro Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *