1997 Regele Mihai redevine cetățean român oficial.

HG 28/1977

author
22 minutes, 49 seconds Read

HOTĂRÎRE nr. 28 din 21 februarie 1997
privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, ajutoarele de şomaj, ajutoarele sociale şi alte venituri ale populaţiei, începând cu luna februarie 1997


EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 25 februarie 1997


„În ’92, aduna 1 milion de oameni în stradă. Era un moment neverosimil. Era de Paște, înainte de Paște și s-a anunțat că va veni Regele. Unii credeau, alții se îndoiau. Mai încercase să vină în țară, dar fusese fugărit la un moment dat pe autostradă, o chestie cumplită, care va rămâne ca o pată pe fruntea celor care și-au permis să facă chestia asta.

Atunci când s-a știut sigur că va veni, lumea a ieșit în stradă să îl întâmpine, cu de la sine voință. Era o atmosferă specială de emoție, gravitate și un început de altfel de speranță. Când Regele a plecat în exil, odată cu plecarea lui a fost exilată și democrația în România. Multă lume a avut impresia că atunci s-a terminat cu Ceaușescu, a venit și democrația. Principalul indicator că democrația nu revenise a fost comportamentul politicienilor față de Regele Mihai. ..” sursa digi24 


Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

(1) Începând cu luna februarie 1997 se indexează cu 46,1% următoarele venituri ale populaţiei:
a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată;
b) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari;
c) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii;
e) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994;
f) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare;
g) indemnizaţiile lunare acordate în baza Legii nr. 51/1993;
h) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969.
(2) Începând cu luna aprilie 1997, veniturile populaţiei, indexate conform prevederilor alin. (1), se indexează cu 6% .
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid după data de 31 ianuarie 1997, dacă sunt respectate condiţiile prevăzute în art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996.


Articolul 2

(1) Începând cu luna februarie 1997, pensiile agricultorilor se indexează cu 46,1% .
(2) De la aceeaşi dată, pensiile agricultorilor, indexate conform prevederilor alin. (1), se corecteaza în plus cu 12% .
(3) Începând cu luna aprilie 1997, pensiile agricultorilor, indexate şi corectate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se indexează cu 6% .


Articolul 3

(1) Începând cu luna februarie 1997, ajutorul de şomaj pentru somerii aflaţi în plata, precum şi pentru persoanele cărora li s-a deschis acest drept în perioada 1 februarie – 31 martie 1997 se indexează cu 61,5% .
(2) Începând cu data de 1 aprilie 1997, ajutorul de şomaj pentru somerii aflaţi în plata, precum şi pentru persoanele cărora li se deschide acest drept după data de 31 martie 1997 se indexează cu 7% .
(3) Stabilirea drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face cu încadrarea în prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată.


Articolul 4

(1) Nivelurile de venituri nete lunare până la care se acordă ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 sunt următoarele:

Luna februarie 1997 De la 1 aprilie 1997
– Familii formate din 2 persoane 148.700 lei 157.600 lei
– Familii formate din 3 persoane 207.200 lei 220.000 lei
– Familii formate din 4 persoane 260.300 lei 276.000 lei
– Familii formate din 5 persoane 310.000 lei 328.600 lei
– Fiecare altă persoană care face parte din familie, în condiţiile Legii nr. 67/1995 46.000 lei 48.800 lei


(2) Nivelul veniturilor nete lunare prevăzut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 este de 82.500 lei, începând cu luna februarie 1997, şi de 87.500 lei, începând cu luna aprilie 1997.
(3) Sumele prevăzute la art. 3 alin. (3), la art. 4 alin. (2) şi la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 9.300 lei începând cu luna februarie 1997 şi 10.000 lei începând cu luna aprilie 1997.


Articolul 5

Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite potrivit Legii nr. 67/1995, pe baza cererilor înregistrate şi a actelor doveditoare depuse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se indexează cu 46,1% începând cu luna februarie 1997, şi cu 6%, începând cu luna aprilie 1997.


Articolul 6

Cuantumul lunar al ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac stagiul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, se stabileşte la 21.800 lei începând cu luna februarie 1997 şi la 23.000 lei începând cu luna aprilie 1997.


Articolul 7

Cuantumul indemnizaţiei care se acordă mamelor începând cu cea de-a doua naştere pentru fiecare copil născut, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, se stabileşte la 182.000 lei începând cu data de 1 februarie 1997 şi la 193.000 lei începând cu data de 1 aprilie 1997.


Articolul 8

Alocaţiile lunare de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii sau persoane se stabilesc la 33.000 lei începând cu luna februarie 1997 şi la 35.000 lei începând cu luna aprilie 1997.


Articolul 9

Suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, se stabileşte la 156.600 lei începând cu luna februarie 1997 şi la 166.000 lei începând cu luna aprilie 1997.


Articolul 10

(1) De la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 a) şi 1 b).
(2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe, potrivit legii, se stabilesc la 40.000 lei începând cu luna februarie 1997 şi la 50.000 lei începând cu data de 1 aprilie 1997, pentru alocaţiile de hrana sau bon valoric pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe, şi la 100.000 lei începând cu luna februarie 1997 şi la 125.000 lei începând cu data de 1 aprilie 1997, pentru recompensele sub forma de bonuri valorice, acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.


Articolul 11

Cuantumul burselor pentru elevi şi studenţi, rezultat în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, este prevăzut în anexele nr. 2 a) şi 2 b).


Articolul 12

Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii şi instituţii de învăţământ special, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 61,5% începând cu luna februarie 1997 şi cu 7% începând cu data de 1 aprilie 1997. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului şi, respectiv, Ministerul Sănătăţii.


Articolul 13

Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat sau I.O.V.R. se stabileşte la 250.000 lei începând cu luna februarie 1997 şi la 300.000 lei începând cu data de 1 aprilie 1997, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei persoane dependente social, la 190.000 lei începând cu luna februarie 1997 şi la 230.000 lei începând cu data de 1 aprilie 1997.


Articolul 14

Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, în concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi al compensatiei acordate salariaţilor, până la includerea acesteia în salariul de baza.


Articolul 15

(1) Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.
(2) Sumele reprezentind rezultatul aplicării măsurilor de protecţie socială nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat sau în funcţie de care se acordă salariaţilor şi pensionarilor reducerile pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice.


Articolul 16

De la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt cele prevăzute în anexele nr. 3 a) şi 3 b).


Articolul 17

(1) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 412/1996 privind contribuţiile beneficiarilor biletelor de tratament balnear şi odihnă, care se atribuie pensionarilor asigurărilor sociale de stat, pensionarilor şi asiguraţilor agricultori şi salariaţilor din unităţile bugetare, se aplică, în continuare, în anul 1997.
(2) Cuantumurile veniturilor în funcţie de care se calculează contribuţia beneficiarilor biletelor de tratament şi odihnă, prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 412/1996, devin:
– lit. a), până la 375.000 lei;
– lit. b), până la 150.000 lei;
– lit. c), până la 660.000 lei.
(3) Contribuţia plătită de beneficiari pentru biletele de tratament balnear şi odihnă din seriile începând cu 1 ianuarie 1997 şi până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României nu se modifica.


Articolul 18

Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi indexate cu 61,5% de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri şi cu 7% începând cu data de 1 aprilie 1997. Cu aceleaşi procente şi de la aceleaşi date pot fi indexate şi costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.


Articolul 19

Se recomanda celorlalte sisteme de asigurări sociale – altele decît cel de stat şi al agricultorilor – să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.


Articolul 20

Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri, ale Hotărârii Guvernului nr. 25/1997 privind stabilirea coeficienţilor de indexare trimestriala a salariilor în semestrul I 1997 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/1997 cu privire la indexarea şi compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar în semestrul I 1997.


Articolul 21

Anexele nr. 1 a), 1 b), 2 a) 2 b), 3 a) şi 3 b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat


Anexa 1a)
ALOCAŢIA DE HRANA
pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la data publicării prezentei hotărâri

– lei/zi –
I. Învăţământ
Copii în grădiniţe cu program prelungit 3.500
Copii în grădiniţe cu program săptămânal 4.000
Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale 5.000
Elevi şi tineri în casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special 5.500
Elevi din învăţământul preuniversitar 4.250
Studenţi – se stabileşte de către senatele universităţilor
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale 7.350
Elevi din clasele cu profil sportiv 9.150
Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale 6.850
II. Sănătate
Bolnavi de SIDA internaţi în unităţi sanitare 12.000
Bolnavi TBC internaţi în unităţi sanitare TBC 10.000
Bolnavi TBC, cu cancer, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 10.000
Bolnavi neoplazici, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 10.000
Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare 7.350
Lăuze internate în unităţi sanitare 7.000
Alţi bolnavi adulţi, internaţi în unităţi sanitare 5.650
Bolnavi în leprozerii 8.250
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 2.600
Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*) 750
___________  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare 2.450
Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare 4.250
Copii în creşe cu program zilnic 2.600
Copii în creşe cu program săptămânal 3.850
Copii în leagăne de copii 4.400
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 4.750
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 1.250
Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de
Gerontologie şi Geriatrie 16.000
III. Asistenţă socială
Cămine de bătrâni şi pensionari 4.750
Cămine-spital pentru adulţi 5.500
Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori 4.250
Cantine de ajutor social 3.850
IV. Activitate sportivă
1. Activităţi sportive de performanţă – lei/zi –
Activităţi Plafoane valorice
La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
a) Competiţii sportive interne:
etapa pe localitate până la 22.000 până la 36.600
etapa judeţeană până la 22.000 până la 36.600
etapa de zonă şi diviza B până la 29.400 până la 45.900
etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superliga până la 29.400 până la 45.900
b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:
organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestora până la 29.400 până la 45.900
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din loturile olimpice şi naţionale până la 33.000 până la 55.000
c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:
organizate de cluburi şi asociaţii sportive până la 45.800 până la 64.000
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centrale până la 45.800 până la 73.200
mese oficiale până la 45.800 până la 73.200
Plafoane valorice
– lei/zi –
2. Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă
competiţii sportive interne 12.900
cantonamente, semicantonamente şi tabere 15.600
competiţii sportive internaţionale 18.400
3. Alimentaţie de efort – lei/lună –
a) Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:
federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă până la 366.100
direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstă până la 183.100
b) Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către:
– lei/zi –
cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii până la 4.700
4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de:
Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive până la 22.000
alte unităţi sportive până la 14.600
5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană:
alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale universitare până la 9.100
alimentaţie de traseu ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probele specifice cu efort fizic susţinut până la 9.100 – lei/joc –
răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale până la 5.500
– lei/zi –
V. Activitate de tineret Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului până la 36.600
VI. Transporturi
1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine 8.200
2. Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară 7.400
3. Scafandri 8.700


NOTĂ:
Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.


Anexa 1 b)
ALOCAŢIA DE HRANA pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la data de 1 aprilie 1997

– lei/zi –
I. Învăţământ
Copii în grădiniţe cu program prelungit 4.400
Copii în grădiniţe cu program săptămânal 5.000
Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale 6.250
Elevi şi tineri în casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special 6.850
Elevi din învăţământul preuniversitar 5.300
Studenţi – se stabileşte de către senatele universităţilor
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale 9.200
Elevi din clasele cu profil sportiv 11.400
Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale 8.550
II. Sănătate
Bolnavi de SIDA internaţi în unităţi sanitare 15.000
Bolnavi TBC internaţi în unităţi sanitare TBC 12.500
Bolnavi TBC, cu cancer, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 12.500
Bolnavi neoplazici, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 12.500
Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare 9.200
Lăuze internate în unităţi sanitare 8.750
Alţi bolnavi adulţi, internaţi în unităţi sanitare 7.050
Bolnavi în leprozerii 10.300
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 3.250
Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*) 950
___________  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare 3.050
Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare 5.300
Copii în creşe cu program zilnic 3.250
Copii în creşe cu program săptămânal 4.800
Copii în leagăne de copii 5.500
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 5.950
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 1.500
Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 20.000
III. Asistenţă socială
Cămine de bătrâni şi pensionari 5.950
Cămine-spital pentru adulţi 6.850
Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori 5.300
Cantine de ajutor social 4.800
IV. Activitate sportivă
1. Activităţi sportive de performanţă
– lei/zi –
Activităţi Plafoane valorice
La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
a) Competiţii sportive interne:
etapa pe localitate până la 27.500 până la 45.700
etapa judeţeană până la 27.500 până la 45.700
etapa de zonă şi divizia B până la 36.700 până la 57.300
etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superliga până la 36.700 până la 57.300
b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:
organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestora până la 36.700 până la 57.300
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din loturile olimpice şi naţionale până la 41.200 până la 68.600
c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:
organizate de cluburi şi asociaţii sportive până la 57.200 până la 79.900
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centrale până la 57.200 până la 91.400
mese oficiale până la 57.200 până la 91.400
Plafoane valorice
– lei/zi –
2. Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă
competiţii sportive interne 16.100
cantonamente, semicantonamente şi tabere 19.500
competiţii sportive internaţionale 23.000
3. Alimentaţie de efort – lei/lună –
a) Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:
federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă până la 456.900
direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţilor sportive, la toate categoriile de vârstă până la 228.500
b) Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către: – lei/zi –
cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii până la 5.900
4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de:
Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive până la 27.500
alte unităţi sportive până la 18.200
5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană:
alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale universitare până la 11.400
alimentaţie de traseu, ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probele specifice cu efort fizic susţinut până la 11.400  – lei/joc –
răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale până la 6.900
V. Activitate de tineret – lei/zi –
Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului până la 45.700
VI. Transporturi
1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine 10.200
2. Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară 9.200
3. Scafandri 10.900

NOTĂ:
Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.


Anexa 2 a)
BURSE
pentru elevi şi studenţi, începând de la 1 februarie 1997

– lei/lună –
1. Bursă de merit pentru elevi 19.400
2. Bursă de studiu pentru elevi 12.300
3. Bursă de ajutor social pentru elevi:
– clasele I – VIII 38.000
– clasele IX – XII (XIII) anii I-IV 56.000
4. Bursă pentru elevii români din Republica Moldova şi din Ucraina, primiţi la studii în România, pentru elevii de origine etnică română, pentru elevii români cu domiciliul în străinătate şi pentru elevii străini bursieri ai statului român 122.700
5. Bursă de studiu pentru studenţii români de la învăţământul universitar 127.800
6. Bursă de merit pentru studenţii români de la învăţământul universitar 136.600
7. Bursă de ajutor social pentru studenţii şi cursanţii români de la învăţământul universitar şi postuniversitar de studii aprofundate 114.000
8. Bursă de ajutor social acordată ocazional (îmbrăcăminte, maternitate, deces şi altele) 114.000
9. Bursă de studiu pentru cursanţii români de la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate 136.600
10. Bursă de merit pentru cursanţii români de la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate 141.400
11. Burse pentru studenţii români din Republica Moldova şi din Ucraina, pentru studenţii de origine etnică română şi pentru studenţii străini bursieri ai statului român 136.600
12. Bursă pentru cursanţii la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate, doctorat şi specializare pentru românii din Republica Moldova şi din Ucraina şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român 141.400Anexa 2 b)
BURSE
pentru elevi şi studenţi, începând de la 1 aprilie 1997

– lei/lună –
1. Bursă de merit pentru elevi 20.800
2. Bursă de studiu pentru elevi 13.200
3. Bursă de ajutor social pentru elevi:
– clasele I-VIII 40.700
– clasele IX-XII (XIII) anii I-IV 59.900
Bursă pentru elevii români din Republica Moldova şi din Ucraina, primiţi la studii în România, pentru elevii de origine etnică română, pentru elevii români cu domiciliul în străinătate şi pentru elevii străini bursieri ai statului român 130.000
5. Bursă  e studiu pentru studenţii români de la învăţământul universitar 135.500
6. Bursă de merit pentru studenţii români de la învăţământul universitar 144.800
7. Bursă de ajutor social pentru studenţii şi cursanţii români de la învăţământul universitar şi postuniversitar de studii aprofundate 120.800
8. Bursă de ajutor social acordată ocazional (îmbrăcăminte, maternitate, deces şi altele) 120.800
9. Bursă de studiu pentru cursanţii români de la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate 144.800
10. Bursă de merit pentru cursanţii români de la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate 149.900
11. Burse pentru studenţii români din Republica Moldova şi din Ucraina, pentru studenţii de origine etnică română şi pentru studenţii străini bursieri ai statului român 144.800
12. Bursă pentru cursanţii la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate, doctorat şi specializare pentru românii din Republica Moldova şi din Ucraina şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român 149.900


Anexa 3a)
PLAFOANELE în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe

– lei/lună –
Plafoanele prevăzute în  Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 Plafoanele indexate de la 1 februarie 1997
până la 12.000 până la 324.000
12.001 – 20.000 324.001 – 463.000
peste 20.000 peste 463.000


Anexa 3 b)
PLAFOANELE în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe

– lei/lună –
Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 Plafoanele indexate de la 1 aprilie 1997
până la 12.000 până la 343.000
12.001 – 20.000 343.001 – 491.000
peste 20.000 peste 491.000


www.pensii.ro Legislația pensiilor 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *