Decebal Traian Remeș Ministrul Finantelor in 2000

HG 332/2000 -corelare pensii

author
3 minutes, 42 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 332 din 27 aprilie 2000 privind recorelarea pensiilor de asigurări sociale de stat


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000

În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 168 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,


Guvernul României emite prezenta hotărâre.

Articolul 1

Începând cu data de 1 mai 2000 cuantumurile individuale ale pensiilor de asigurări sociale de stat se recoreleaza în 6 etape, în condiţiile prezentei hotărâri.


Articolul 2

(1) Cuantumul pensiei de asigurări sociale de stat recorelate se obţine prin majorarea cuantumului pensiei cuvenite în luna anterioară efectuării recorelarii cu un procent diferenţiat în funcţie de categoria de pensie la data recorelarii şi de anul înscrierii la pensie.
(2) Lunile în care se efectuează fiecare etapa de recorelare prevăzută la art. 1, precum şi procentele de recorelare prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Dacă în perioada cuprinsă între data înscrierii la pensie şi luna în care se aplică recorelarea a intervenit o modificare a bazei de calcul a pensiei conform prevederilor art. 62^1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 3/1977, astfel cum au fost modificate prin Decretul-lege nr. 70/1990, procentul de recorelare este cel aferent anului în care a avut loc modificarea.
(4) Persoanele înscrise la pensie ulterior datei de 31 decembrie 1997 şi care au cuprinse în baza de calcul a pensiei numai salarii şi alte drepturi anterioare datei de 1 aprilie 1992 beneficiază de recorelare prin aplicarea procentului prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător anului 1997.


Articolul 3

(1) Recorelarea prevăzută de prezenta hotărâre se aplică numai pensiilor de asigurări sociale de stat ale căror cuantumuri nu depăşesc valoarea unui salariu mediu brut pe economie.
(2) În cazul în care prin aplicarea măsurilor de recorelare prevăzute la art. 2 cuantumul pensiei de asigurări sociale de stat recorelate depăşeşte nivelul prevăzut la alin. (1), noul cuantum al pensiei recorelate este egal cu nivelul salariului mediu brut pe economie.
(3) Salariul mediu brut pe economie prevăzut la alin. (1) şi (2) este ultimul salariu comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica până la data de 1 mai 2000.


Articolul 4

(1) Pensiilor de asigurări sociale de stat ale căror cuantumuri la data de 30 aprilie 2000 sunt la nivelul pensiilor minime prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2000 nu li se aplică măsurile de recorelare.
(2) Începând cu data de 1 mai 2000 cuantumurile pensiilor minime din sistemul asigurărilor sociale de stat sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Cuantumurile pensiilor minime prevăzute în anexa nr. 2 cuprind contribuţia datorată asigurărilor sociale de sănătate.


Articolul 5

În aplicarea prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate emite norme metodologice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes


Anexa 1

       Etapele, luna de aplicare şi procentele de efectuare a recorelarii,   în funcţie de anul înscrierii la pensie şi de categoria de pensie

Etapa de recorelare Luna în care se aplică recorelarea Anul înscrierii la pensie Pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime integrală (%) Pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime incompletă (%) Pensia de invaliditate de gradul I (%) Pensia de invaliditate de gradul II (%) Pensia de invaliditate de gradul III (%) Pensia de urmaş (%)
I mai 2000 Până în anul 1968 48,38 27,76 56,77 42,03 17,58 8,34
I mai 2000 1968 48,39 28,47 56,67 41,94 12,87 8,68
I mai 2000 1969 53,43 28,76 56,50 42,64 18,85 9,67
I mai 2000 1970 50,23 28,84 56,07 42,09 16,91 9,58
I mai 2000 1971 49,56 28,80 54,95 41,64 16,99 9,45
I mai 2000 1972 46,00 28,48 53,80 41,51 19,45 9,31
I mai 2000 1973 45,95 29,22 55,01 42,53 18,66 9,77
I mai 2000 1974 47,17 29,47 54,44 42,45 16,91 9,70
I mai 2000 1975 43,44 29,47 52,89 42,18 14,93 9,79
I mai 2000 1976 43,59 29,22 53,82 41,74 19,06 9,75
I mai 2000 1977 39,42 29,08 53,37 41,83 12,74 9,96
I mai 2000 1978 37,21 29,56 54,40 42,77 18,09 10,53
I mai 2000 1979 33,40 28,92 53,68 41,39 13,52 10,27
I mai 2000 1980 31,62 28,15 53,60 41,81 15,84 10,34
II iunie 2000 1981 32,35 28,69 52,60 41,45 17,83 10,27
II iunie 2000 1982 29,69 28,64 50,53 41,47 16,32 10,08
II iunie 2000 1983 30,14 28,80 51,98 41,81 17,66 10,30
II iunie 2000 1984 25,91 29,35 52,56 42,14 17,59 10,20
II iunie 2000 1985 23,37 28,78 52,18 41,77 17,28 10,26
III iulie 2000 1986 25,59 28,33 52,28 41,75 16,56 9,92
III iulie 2000 1987 23,83 27,33 51,25 41,88 18,46 9,71
III iulie 2000 1988 24,28 27,46 50,77 41,75 18,82 9,46
III iulie 2000 1989 28,10 28,34 51,10 42,11 18,03 8,70
IV august 2000 1990 30,34 28,71 52,63 42,20 18,04 9,09
V septembrie 2000 1991 28,63 29,09 51,15 42,12 18,00 13,48
V septembrie 2000 1992 25,39 28,98 51,84 41,91 18,02 23,30
V septembrie 2000 1993 24,92 29,30 50,01 41,42 17,75 21,18
VI octombrie 2000 1994 20,97 29,34 49,82 40,64 17,32 19,16
VI octombrie 2000 1995 24,68 29,39 49,77 40,44 16,89 20,22
VI octombrie 2000 1996 22,58 29,54 49,19 39,73 16,44 22,91
VI octombrie 2000 1997 14,15 28,85 42,35 36,23 14,27 22,03
VI octombrie 2000 1998 27,88 29,59 29,69 9,39 18,44
VI octombrie 2000 1999 27,26 4,14 16,99 3,09 10,51


Anexa 2

                                 CUANTUMUL      pensiilor minime din sistemul asigurărilor sociale de stat

Categoria pensiei Cuantumul pensiei – lei –
Pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime integrală 742.716
Pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime incompletă 549.416
Pensia de invaliditate de gradul I 633.327
Pensia de invaliditate de gradul II 549.416
Pensia de invaliditate de gradul III 402.226
Pensia cuvenită pentru un urmaş 274.708
Pensia cuvenită pentru doi urmaşi 412.062
Pensia cuvenită pentru trei sau mai mulţi urmaşi 549.416


www.pensii.ro -legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *