HG 34/1994

author
4 minutes, 52 seconds Read

HOTĂRÎRE Nr. 34 din 28 ianuarie 1994

cu privire la indexarea, pe trimestrul I/1994, a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 31 ianuarie 1994

Guvernul României hotărăşte:
Articolul 1
Pentru perioada ianuarie-martie 1994, ca urmare a creşterii prognozate a preţurilor de consum, cît şi a corelatiei care se aduce în urma creşterii preţurilor peste prognoza trimestrului IV/1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 24.800 lei lunar brut.
Articolul 2
Salariul mediu brut de calcul, pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în lunile ianuarie-martie 1994, se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul pentru luna decembrie 1993, determinat potrivit reglementărilor în vigoare, la care se va adauga indexarea aferentă perioadei ianuarie-martie 1994, de 24.800 lei lunar.
Articolul 3
Consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, împreună cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, vor stabili procentul concret de indexare a salariilor, având în vedere valoarea indexării medii pe salariat, salariul mediu realizat în unitate, precum şi fondul care poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea sa înregistreze pierderi şi fără ca indexarea salariilor sa constituie temei pentru majorarea preţurilor şi a tarifelor. La regiile autonome cărora li se acordă subvenţii, indexarea se va face şi cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.
Articolul 4
Salariile de baza şi celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în suma fixa personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu luna ianuarie 1994, cu un coeficient de 22% care cuprinde 20% pentru indexarea propriu-zisa şi 2% efectul neindexarii sumei de 13.225 lei lunar brut, acordată separat, fără a fi inclusă în salariul de baza, sub forma de compensaţie.
Articolul 5
Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.
Articolul 6
Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise acestora de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 25 în 25 lei, în favoarea salariatului.
Articolul 7
(1) Pentru somerii şi beneficiarii alocaţiei de sprijin, aflaţi în plata la data de 31 decembrie 1993, precum şi pentru persoanele cărora li s-a deschis dreptul la ajutorul de şomaj sau la alocaţia de sprijin, până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, drepturile respective se vor acorda începând cu data de 1 ianuarie 1994, indexate cu coeficientul de 20%.
(2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj sau la alocaţia de sprijin după data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată.
Articolul 8
Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii ianuarie 1994 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 9
În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.
Articolul 10
Începând cu data de 1 ianuarie 1994, prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 177/24 aprilie 1993, referitoare la acordarea diferenţei de compensaţie de la locul de muncă, pentru pensionării care cumulează, potrivit legii, pensia cu salariul, în instituţii publice, se abroga, urmînd ca persoanele în cauza sa beneficieze numai de compensaţia cuprinsă în pensie, care, prin indexarile acordate, a fost adusă la nivelul compensatiei acordate salariaţilor.
Articolul 11
Prevederile prezentei hotărâri, cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda să se aplice şi unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

Anexa

TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT care se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna ianuarie 1994
Venit lunar impozabil – lei          – Impozit lunar – lei –
până la 5.000 lei 5%
5.001 – 5.500 lei                     250 + 8% pentru ceea ce depăşeşte 5.000 lei
5.501 – 7.400 lei                     290 + 14% pentru ceea ce depăşeşte 5.500 lei
7.401 – 12.600 lei                   556 + 17% pentru ceea ce depăşeşte 7.400 lei
12.601 – 20.500 lei                1.440 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 12.600 lei
20.501 – 30.600 lei                2.862 + 19% pentru ceea ce depăşeşte 20.500 lei
30.601 – 51.800 lei               4.781 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 30.600 lei
51.801 – 72.200 lei                9.021 + 21% pentru ceea ce depăşeşte 51.800 lei
72.201 – 102.600 lei             13.305 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 72.200 lei
102.601 – 154.000 lei          19.993 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 102.600 lei
154.001 – 205.700 lei          32.843 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 154.000 lei
205.701 – 256.800 lei         47.319 + 32% pentru ceea ce depăşeşte 205.700 lei
256.801 – 294.100 lei         63.671 + 36% pentru ceea ce depăşeşte 256.800 lei
peste 294.100 lei                 77.099 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 294.100 lei

Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi la art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 14.300 lei, iar suma prevăzută la art. 7 alin. 2 din legea sus-menţionată este de 561.100 lei.
www.pensii.ro -Legislatia pentru pensii

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *