Emil Constantinescu 1996

HG 390 din mai 1996

HOTĂRÎRE Nr. 390 din 28 mai 1996 cu privire la îmbunătăţirea raportului dintre unele categorii de pensii, alte drepturi sociale şi salarii


EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996


Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, inclusiv sumele fixe pentru îngrijire, acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, cuantumul pensiilor agricultorilor, al pensiilor I.O.V.R., al pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii şi al indemnizaţiilor lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare, se corecteaza cu 10,5% în plus, începând cu data de 1 iunie 1996.


Articolul 2

Corecţia cu 10,5% în plus se aplică şi pensiilor prevăzute la art. 1, care se vor stabili după data de 1 iunie 1996, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.


Articolul 3

Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
www.pensii.ro  – Legislația pensiilor 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *