Emil Constantinescu 1996

HG 390 din mai 1996

author
1 minute, 2 seconds Read

HOTĂRÎRE Nr. 390 din 28 mai 1996 cu privire la îmbunătăţirea raportului dintre unele categorii de pensii, alte drepturi sociale şi salarii


EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996


Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, inclusiv sumele fixe pentru îngrijire, acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, cuantumul pensiilor agricultorilor, al pensiilor I.O.V.R., al pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii şi al indemnizaţiilor lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare, se corecteaza cu 10,5% în plus, începând cu data de 1 iunie 1996.


Articolul 2

Corecţia cu 10,5% în plus se aplică şi pensiilor prevăzute la art. 1, care se vor stabili după data de 1 iunie 1996, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.


Articolul 3

Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
www.pensii.ro  – Legislația pensiilor 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *