Mina Crucea SV

HG 407/1990 – exploatare mine de uraniu;

author
2
4 minutes, 54 seconds Read

HOTĂRÎRE nr. 407 din 13 aprilie 1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 9 iulie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Pentru protecţia sănătăţii lor, ţinerii sub vîrsta de 21 ani nu pot fi repartizaţi la locuri de muncă din minele de uraniu şi la unităţile de prelucrare a acestuia.


Articolul 2

Durata timpului de lucru pentru salariaţii din unităţile de cercetare, prospecţiune, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare, care lucrează în locuri cu condiţii deosebite de muncă, prevăzute în anexa la prezenta, se stabileşte astfel:
– 30 ore pe saptamina (5 zile X 6 ore pe zi) pentru personalul care lucrează în subteran şi la suprafaţa în zona I de expunere la radiatii;
– 36 ore pe saptamina pentru personalul care lucrează în zonele II şi III de expunere la radiatii;


Articolul 3

(1) Personalul care lucrează în zonele I, II şi III de expunere la radiatii se încadrează în grupele I şi II de muncă, astfel:
– în grupa I de muncă, personalul care lucrează în zona I de expunere la radiatii;
– în grupa II de muncă, personalul care lucrează în zonele II şi III de expunere la radiatii.
(2) Personalul care lucrează la alte locuri de muncă decît cele prevăzute în zonele I, II şi III de expunere la radiatii se încadrează în grupele I şi, respectiv, II de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste zone.


Articolul 4

(1) Personalul care a lucrat cel puţin 15 ani în grupa I de muncă – zona I de expunere la radiatii – primeşte pensie integrală pentru munca depusa, indiferent de vîrsta.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1), care se încadrează în alte activităţi, poate cumula pensia cu salariul din munca prestată, pînă la nivelul salariului tarifar avut la data pensionării, actualizat potrivit majorărilor generale de salarizare.
(3) La împlinirea virstei de pensionare pentru munca depusa, prevăzută de lege, personalului pensionat în condiţiile alin. (1) i se recalculează pensia.


Articolul 5

De sporul special prevăzut de Decretul nr. 163/1975, anexa nr. 9, cap. 2 pct. 3 beneficiază şi muncitorii necalificati, într-un procent de 3,5% .


Articolul 6

(1) Sporul pentru munca în mediu radioactiv se acordă în suma fixa de 25 lei/post pentru zona I, 15 lei/post pentru zona II şi 8 lei/post pentru zona III, personalului care lucrează permanent în aceste condiţii.
(2) Funcţiile tehnice, precum şi unele funcţii economice sau de alta specialitate din Centrala Industriala pentru Metale Rare şi unităţile sale care, prin natura atribuţiilor de serviciu stabilite prin dispoziţia centralei, desfăşoară o parte din activitate în mediu radioactiv, beneficiază de un spor la salariul tarifar de 7% cu sarcini de serviciu în zona I, de 6% în zona II şi III şi de 4% numai în zona III.
(3) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (2) fac parte din salariul tarifar.


Articolul 7

Personalul care lucrează la suprafaţa în mediu radioactiv, în locurile de muncă din zona I, beneficiază de o masa calda la intrarea în schimb, în valoare de 15 lei, din care 5 lei se suporta de beneficiari din sporul prevăzut la art. 6 alin. (1), iar 10 lei de către unitate din costurile de producţie.


Articolul 8

Încadrarea în zonele de expunere la radiatii, prevăzute în anexa, se stabilesc de către Centrala Industriala pentru Metale Rare, pe baza criteriilor elaborate împreună cu Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii.


Articolul 9

Inginerii şi subinginerii conducatori de formaţii de lucru se încadrează la nivelul de salarizare prevăzut pentru maistrii conducatori de formatie de lucru.


Articolul 10

Personalul tehnic productiv care conduce echipele de cercetare geologica beneficiază de un spor de 10% la salariul tarifar de încadrare pe timpul cît îndeplineşte efectiv aceasta sarcina în faza de teren.


Articolul 11

Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare pe data de 1 aprilie 1990.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN


Anexa 1

LOCURILE cu condiţii deosebite de muncă din sectorul minereurilor radioactive

Zona I – Locuri de muncă în care se lucrează în contact direct cu materialul radioactiv
1. Locurile de muncă în subteran.
2. Locurile de muncă din instalaţiile (pilot, semiindustriale şi industriale) de prelucrare a materiilor prime nucleare şi a nisipurilor titano-zirconifere
3. Instalaţiile de tratare a apelor reziduale de la minele şi instalaţiile de prelucrare a materiilor prime nucleare
4. Locurile de muncă unde se efectuează măsurători dozimetrice, analize chimice şi fizice, precum şi cercetări în staţii şi laboratoare de specialitate, cu material radioactiv.
5. Locurile de muncă unde se executa lucrări de încărcare-descărcare, transport recepţie-expediţie, depozitare a materiilor prime nucleare şi a concentratelor acestora.
Zona a II-a – Locuri de muncă în care se lucrează intermitent în contact cu materialul radioactiv
1. Locurile de muncă unde se lucrează cu surse sau minereuri radioactive la etalonarea aparatelor din secţii şi ateliere
2. Locurile de muncă la suprafaţa unde se executa lucrări de prospecţiuni, explorari, deschideri, pregatiri şi exploatare a materiilor prime nucleare
3. Atelierele din incinta unităţilor şi subunitatilor de cercetare, exploatare, preparare a materiilor prime nucleare, unde se executa reparaţii şi întreţinere ale utilajelor şi aparatelor cu care se lucrează în unităţile şi subunitatile sectorului de materii prime nucleare pentru prospectarea, explorarea, exploatarea şi prepararea materiilor prime nucleare, contaminate radioactiv.
4. Locurile de muncă de la suprafaţa unităţilor şi subunitatilor sectorului de materii prime nucleare unde se executa decontaminarea echipamentului de protecţie, curăţirea bailor miniere şi a vestiarelor, întreţinerea şi exploatarea lampilor de mina
Zona a III-a – Locuri de muncă în care personalul nu intră în contact direct cu materialul radioactiv, dar lucrează în zone în care doza de radiatii este mai mare decît doza maxima admisă pentru populaţie;

www.pensii.ro
––––-

Similar Posts

2 Comments

 1. avatar
  Petric Pavel says:

  Ce reducere la pensionare poate avea o persoană care are 16 ani vechime din care 10 la mină de uraniu. As dori un răspuns dacă se poate.

  1. avatar
   Pensii says:

   Pentru o vechime de minim 15 ani in mine de uraniu pensionarea se face indiferent de varsta. Pentru 10 de vechime in mina de uraniu aveti 5 ani reducere de varsta si un plus de 5 ani la stagiul total de cotizare. Astfel imediat ce ati cumulat 35 ani stagiu de cotizare, veti putea depune dosarul pentru pensie la limita de varsta de la 60 de ani. Altfel varsta de pensionare va fi 65 de ani. După caz reveniți la contact@pensii.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *