Euro 2000 Romania Anglia 3-2

HG 44/2000

author
2 minutes, 52 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 44 din 21 ianuarie 2000
privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi alte venituri ale populaţiei în luna ianuarie 2000


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000


Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

(1) În luna ianuarie 2000 se corecteaza în plus cu 1,7% următoarele venituri ale populaţiei:
a) pensiile şi pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, pensiile agricultorilor, pensiile şi pensiile suplimentare ale pensionarilor militari;
b) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor asigurărilor sociale de stat, agricultori şi militari încadraţi în gradul I de invaliditate;
c) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii;
d) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
e) indemnizaţiile de însoţitor prevăzute la art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990, cu modificările ulterioare;
f) indemnizaţiile şi sporurile care se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare;
g) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare;
(2) Veniturile majorate potrivit alin. (1) se menţin în cuantumul stabilit până la modificarea lor prin hotărâre a Guvernului.
(3) De prevederile alin. (1) nu beneficiază persoanele prevăzute la lit. a), ale căror cuantumuri ale pensiei de baza depăşesc valoarea a doua salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.


Articolul 2

(1) Prevederile art. 1 se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie se stabilesc în condiţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996.
(2) Persoanele ale căror drepturi de pensie se deschid începând cu data de 1 ianuarie 2000 şi se stabilesc în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 beneficiază de corecţia prevăzută la art. 1.

Articolul 3

(1) Începând cu luna ianuarie 2000, cuantumurile pensiilor minime devin:
a) 645.840 lei pensia pentru limita de vârsta şi vechime completa;
b) 477.753 lei pensia pentru limita de vârsta şi vechime incompleta;
c) 550.719 lei pensia de invaliditate gradul I;
d) 477.753 lei pensia de invaliditate gradul II;
e) 349.761 lei pensia de invaliditate gradul III;
f) 54.678 lei pensia cuvenită agricultorilor, indiferent de tipul acesteia.
(2) Cuantumurile pensiilor minime prevăzute la alin. (1) cuprind contribuţia datorată asigurărilor sociale de sănătate.


Articolul 4

De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri cuantumurile ajutoarelor de deces care se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat devin 1.700.000 lei în cazul decesului salariatului, somerului, pensionarului de asigurări sociale de stat sau I.O.V.R. şi 1.300.000 lei în cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei persoane dependente social.


Articolul 5

Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.


Articolul 6

Se recomanda celorlalte sisteme de asigurări sociale – altele decât cele de stat, militare şi ale agricultorilor – să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.


Articolul 7

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes
–––

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *