HG 481/1990

author
4 minutes, 53 seconds Read

HOTARARE   Nr. 481 din  7 mai 1990
privind incadrarea personalului in grupele I si a II-a de munca de la locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 in unitatile Ministerului Industriei Metalurgice


ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din 24 aprilie 1992Guvernul Romaniei hotaraste:

ARTICOL UNIC
Personalul care este in activitate de la locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite din unitatile Ministerului Industriei Metalurgice intrate in functiune dupa data de 18 martie 1969, care nu a fost cuprins in grupele I si a II-a de munca, conform prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990, va beneficia de incadrarea in aceste grupe pe intreaga perioada lucrata, potrivit anexelor nr. I si II la prezenta hotarire.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Pensia ta trebuie revizuită ?

ANEXA 1
GRUPA I DE MUNCA


Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale

1. Sectorul de aglomerare din siderurgie: sortarea, prepararea si aglomerarea minereurilor (concasare, macinare, ciuruire, dozarea sarjei de aglomerat, primirea materialelor si a materiei prime la silozuri, inclusiv expeditia aglomeratului).
2. Pregatirea carbunilor in vederea cocsificarii, amestec si transport sarja.
3. Fabricarea produselor dolomitice gudronate pentru otelariile cu convertizoare.
4. Electrofiltrele si cazanele recuperatoare din otelarii. Cazanul recuperator de la cuptoarele de topire si rafinare termica.
5. Decaparea cu acizi in flux continuu, dresarea tablelor si a benzilor din otel la rece si laminarea in tandem.
6. Deservirea cuptoarelor cu clopot de tratamente termice a rulourilor la C.S. Galati.
7. Instalatii si procese de reducere si tratamentul cu hidrogen sau oxid de carbon la temperaturi inalte sau in vid.
8. Forjarea si presarea la cald cu ciocane si prese de peste 200 kgf.
9. Instalatii de recuperare a metalelor din zguri.
10. Fabricarea aliajelor si a prealiajelor cu vanadiu pornind de la pentoxid de vanadiu.
11. Electroliza sarurilor topite.
12. Fabricarea prealiajelor cu continut de fosfor, litiu, sodiu, calciu, titan, molibden, vanadiu, aluminiu, magneziu, crom prin procedee metalurgice.
13. Fabricarea la cald si la rece a benzilor de cupru-beriliu.
14. Omogenizarea, malaxarea, brichetarea, cocsificarea, amestecuri concentrate titanifere si zirconifere in cocs si smoala.
15. Clorurarea materialelor cu continut de titan si zirconiu cu clor gazos sau gaz anodic la o temperatura ridicata si prelucrarea produselor de clorurare.
16. Clorurarea magneto-termica pentru obtinerea titanului si a zirconiului si distilare in vid, inclusiv topirea si turnarea magneziului.
17. Sfarimarea, clasarea, sortarea si presarea buretelui de titan si zirconiu.
18. Recuperarea metalelor utile din catalizatorii uzati cu continut de vanadiu, nichel, molibden-crom, aluminiu sau siliciu.
19. Seleniu: extragere, preparare, purificare.
20. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului.
21. Peliculizarea nisipului cuartos.
22. Fabricarea sarurilor acidului sulfuric in unitatile in care se prelucreaza concentrate plumbo-cuproase.
23. Fabricarea bioxidului de mangan electrolitic.
24. Topirea si turnarea materialelor refolosibile la I.M. Neferal si I.P.A. Slatina.
25. Fabricarea oleumului.
26. Fabricarea pulberilor metalice sau de carburi metalice, precum si a amestecului de pulberi metalice sau carburi metalice. Fabricarea pastelor de aluminiu. Fabricarea din pulberi metalice sau nemetalice, prin sinterizare, a diferitelor piese si prelucrarea mecanica a pieselor sinterizate. Fabricarea sinterocorindonului si a produselor sinterocorindonice.
27. Topirea concentratelor de ilmenit in cuptoare cu arc; reducerea magneziotermica pentru obtinerea titanului si zirconiului si distilarea in vid, inclusiv topirea si turnarea magneziului; sfarimarea, clasarea, sortarea, presarea buretelui de titan si zirconiu; elaborarea lingourilor din titan si zirconiu si alte materiale greu fuzibile si aliaje ale acestora in cuptoare in vid, cu arc inductiv sau cu fascicol de electroni; decaparea titanului si zirconiului si a aliajelor acestora in solutii de acid azotic si fluorhidric; elaborarea prealiajelor cu continut de titan, vanadiu, molibden, aluminiu, magneziu, crom, inclusiv procese de reducere si tratamente cu oxigen, oxid de carbon la temperaturi ridicate si in vid: recuperarea metalelor lichide din catalizatorii uzati cu continut de vanadiu, nichel, molibden, crom, aluminiu, siliciu la instalatiile IMNR Bucuresti si C. Ch. Giurgiu.
28. Obtinerea gazului de gazogen.
29. Extrudarea si expandarea tevilor la Institutul de cercetari metalurgice Bucuresti.
30. Turnarea continua a fontei pe banda la Combinatul siderurgic „Victoria” Calan.
31. Decaparea, tratamentul termic si zincarea tablelor de la C.S. Galati si I.L.T. Galati.

   ANEXA 2

                          GRUPA a II-a DE MUNCA


Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale

1. Fabricarea tablelor si a benzilor din otel la rece. Laminarea la rece a tevilor din otel si metale neferoase.
2. Calibrarea, reconditionarea si montarea cilindrilor de laminor in combinatele si intreprinderile metalurgice.
3. Confectionarea plaselor metalice pe masini automate. Apretarea materialului marunt de cale ferata.
4. Fabricarea conului si a discului de sticla in vederea operatiei de extruziune la cald.
5. Confectionarea prin indoire la cald a coturilor si a curbelor din teava cu diametru mai mare de 57 mm.
6. Deglasarea la cald a tevilor si a profilelor extrudate.
7. Fabricarea cablurilor electrice din aluminiu si aliaje din aluminiu.
8. Fabricarea la rece a tablelor si a benzilor din materiale neferoase sau prin extrudare la prese hidraulice.
9. Izolarea cu cauciuc si P.V.C. a conductorilor electrici, trasarea cu fibre textile si metalice a conductorilor electrici.
10. Evaporarea, caustificarea, descompunerea solutiei de aluminat de sodiu, filtrare, calcinarea hidroxidului de aluminiu, transportul pneumatic al trioxidului de aluminiu.
11. Obtinerea aluminei tabulare (uscare, descarcare hidrat de aluminiu, prepararea amestecului pentru presare, presarea amestecului, uscare, calcinare, sinterizarea amestec, concasare – macinare, sortare brichete, descarcare depozitare, solutie de acid clorhidric, solutii amoniacale si ambalarea aluminei tabulare).
12. Obtinerea metavanadatului de sodiu si a pentoxidului de vanadiu.
13. Fabricarea, comprimarea si imbutelierea oxigenului, hidrogenului, azotului, argonului, fosfinei si arsinei.
14. Confectionarea si reconditionarea tijelor si a jonctiunilor in mediu de gaze inerte.
15. Statiile de emulsie ale laminoarelor de benzi si folii de aluminiu.
16. Statia hidraulica a laminorului de benzi la cald.
17. Stantarea, degresarea, decaparea, debavurarea rondelelor si prelucrarea produselor anodizate.
18. Calibrarea dopurilor din fonta de la laminoarele de tevi.
19. Hala de materiale de adaos si fier vechi pentru elaborarea otelului.
20. Restul personalului necuprins in grupa I de munca de la combinatele de metalurgie neferoasa Baia Mare, Zlatna, Combinatul de aluminiu Slatina si I.M. Neferal, I.M. Firiza si din subunitatile ce extrag si prelucreaza materii prime pe baza de plumb.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *