HG 559 din 17 mai 1990

author
2 minutes, 33 seconds Read

HOTĂRÂRE nr.559 din 17 mai 1990
privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica şi petrochimica

Textul actului publicat în M.Of. nr. 87/8 mai. 1992

HOTARIRE NUMAR: 559 DIN 17/05/90 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 87 DIN 08/05/92

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Personalul care este in activitate de la locurile de munca cu conditii deosebite din unitatile Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice, conform listei-anexe la prezenta hotarire, beneficiaza de incadrare in grupa I de munca in vederea pensionarii, pe intreaga perioada lucrata, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr.68/1990.

ART. 2
Personalul care este in activitate din unitatile de profil, apartinind Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice, necuprins in grupa I de munca prin reglementarile in vigoare, beneficiaza de incadrarea in grupa a II-a de munca in vederea pensionarii, pe intreaga perioada lucrata dupa data de 18 martie 1969.
Categoriile de personal care, potrivit sarcinilor si atributiilor de serviciu, pot beneficia de aceasta prevedere, se stabilesc de Ministerul Industriei Chimice si Petrochimice, proportional cu timpul efectiv lucrat in conditii deosebite.

ART. 3

Art. 1 alin. 2 din Hotarirea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990 se abroga.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN

ANEXA 1

LISTA locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale din unitatile subordonate Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice Grupa I

1. Fabricarea si utilizarea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb; fabricarea stearatului de plumb pe baza de litarga; a naftenatilor metalici; imbracarea (decojirea) furtunurilor cu manta de plumb, fabricarea carbunelui activ.

2. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere.

3. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului.

4. Dozarea manuala a negrului de fum si pigmentilor, prepararea pastei cu negru de fum si pigmenti la vopsirea fibrelor sintetice, granulelor de polietilena si polistiren.

5. Instalatia bitum – fabricare, ambalare, depozitare; prepararea mixturilor asfaltice.

6. Fabricarea izopropilbenzenului, alchilfenolului, orotsecundar-butilfenolului, preparare catalizatori, depozit rampe incarcare fenol si cumil-fenol;
fabricarea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen; solventi clorurati;
alchilamine, alchilenamine.

7. Fabricarea acidului diclorfenoxiacetic, paragelului si aditivilor polifunctionali pentru uleiuri minerale (toate fazele); laboratoarele de cercetare si statiile de epurarea apelor reziduale.

8. Fabricarea acidului azotic concentrat, acizilor sulfonitrici, denitrarea si concentrarea acidului sulfuric, hidrazinei, precum si separarea izomerilor, manipularea si prelucrarea nitro si aminoderivatilor.

9. Turnarea si prelucrarea cauciucurilor poliuretanice; injectarea spumelor poliuretanice; manipularea si dozarea manuala a izocianatilor.

10. Fabricarea formaldehidei, paraformaldehidei si a produsului ampora.

11. Instalatii de fabricarea rezorcinei, anionitilor cu clordimetileter (inclusiv laboratoarele de cercetare), rasinilor sintetice epoxidice, fenolformaldehidice, melamino-formaldehidice, nitrocelulozice si poliuretanice – fabricare, conditionare.

12. Instalatii de fabricare si ambalare anhidrida ftalica si maleica.

13. Instalatii de fabricarea superfosfatului si hidrosulfitului de sodiu.

14. Instalatii de fabricare: polietilena, oxid de etilena, modificatori, alfametilstiren.

15. Instalatii de fabricarea acidului adipic si poliamidelor, precum si polinitrilacrilului.

16. Personalul care executa operatii periculoase la fabricarea, manipularea si transportul produselor explozive, laboratoare produse speciale, fitil Bikford, probe, receptie produse speciale (poligoane); obtinerea explozivilor pe cale experimentala in laboratoarele de cercetare.

17. Fabricarea acetilenei din carbid si gaz metan, acidului formic si acidului oxalic.

18. Fabricarea pulberilor metalice din deseuri, confectionat recipienti din poliesteri armati cu fibra de sticla, emailare recipienti prin pulverizare.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *