HOTĂRÎRE nr. 620 din 2 octombrie 1992

privind încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier;


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 27 octombrie 1992


Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Se încadrează în grupa I de muncă, în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrata după 18 martie 1969, următoarele categorii de personal:

a) fasonatorii şi corhănitorii din exploatările forestiere.

Articolul 2

Se încadrează în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrata după 18 martie 1969, următoarele categorii de personal:

a) conducătorii auto şi ajutorii acestora care executa transportul tehnologic al materialului lemnos.

Articolul 3

Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa I şi, respectiv, a II-a de muncă, se face de consiliile de administraţie împreună cu sindicatele din unităţi.

PRIM-MINISTRU

THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:

Ministrul industriei,

Dan Constantinescu

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Dan Mircea Popescu Ministrul sănătăţii,Mircea Maiorescu

Ministrul economiei şi finanţelor,

George Danielescu

www.pensii.ro

Lasă un comentariu