HG 632/2012

author
1 minute, 7 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 632 din 27 iunie 2012

pentru modificarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Articolul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – (1) Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 31 decembrie 2012.
(2) Comisia are obligaţia analizării dosarelor depuse de angajatori şi emiterii hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale de muncă, până cel mai târziu la data de 31 martie 2013.”

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Ministrul sănătăţii,
Vasile Cepoi
Bucureşti, 27 iunie 2012.

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *