HG 684/1993

author
4 minutes, 19 seconds Read

HOTARARE   Nr. 684 din 29 noiembrie 1993

cu privire la indexarea salariului mediu brut de calcul pe baza caruia se stabileste fondul de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar in cazul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum si salariilor pentru personalul din institutiile publice, cu incepere de la 1 decembrie 1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 285 din  8 decembrie 1993

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1
Incepand cu data de 1 decembrie 1993, ca urmare a recalcularii cresterii prognozate a preturilor de consum pentru perioada octombrie-decembrie 1993, valoarea indexarii medii pe salariat, calculata pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei de 16.245 lei lunar brut, stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 588/1993, se majoreaza cu 4.800 lei lunar.
Art. 2
Salariul mediu brut de calcul pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar in luna decembrie 1993 se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul aferent lunii noiembrie 1993, determinat potrivit reglementarilor in vigoare, la care se va adauga majorarea de 4.800 lei lunar prevazuta la art. 1.
Art. 3
(1) Consiliul de administratie al fiecarei societati comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, impreuna cu sindicatele sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc modul concret de indexare a salariilor, in limita fondului ce poate fi destinat platii salariilor, rezultat in raport cu productia sau volumul de activitate realizat, fara ca prin aceasta unitatea sa inregistreze pierderi si fara ca indexarea salariilor sa constituie temei pentru majorarea preturilor si tarifelor. La regiile autonome carora li se acorda subventii, indexarea se va face si cu incadrarea in subventiile aprobate potrivit legii.
(2) La stabilirea nivelului individual al indexarii, acolo unde va fi cazul, se va avea in vedere si influenta din cresterea de salarii determinata de majorarea salariului de baza minim brut pe tara incepand cu data de 1 decembrie 1993.
Art. 4
Salariile de baza si celelalte sporuri sau indemnizatii acordate in suma fixa personalului din institutiile publice se indexeaza, incepand cu luna decembrie 1993, cu un coeficient de 6,5%. Cu acelasi coeficient se indexeaza si suma de 12.420 lei lunar brut acordat separat sub forma de compensatie, fara a fi inclusa in salariul de baza.
Art. 5
Prevederile art. 4 se aplica in mod corespunzator si la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotarari ale Guvernului.
Art. 6
Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul institutiilor publice, precum si pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate si transmise acestora de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, rotunjite din 25 in 25 lei, in favoarea salariatului.
Art. 7
(1) Pentru somerii aflati in plata la data de 30 noiembrie 1993, la care ajutorul de somaj sau, dupa caz, alocatia de sprijin a fost stabilita in functie de salariul de baza minim brut pe tara valabil in luna noiembrie 1993, cuantumurile respective se vor recalcula incepand cu 1 decembrie 1993, in raport cu noul salariu de baza minim brut pe tara in vigoare de la 1 decembrie 1993.
(2) Pentru somerii aflati in plata la data de 30 noiembrie 1993, la care ajutorul de somaj a fost calculat pe baza salariilor de baza inscrise in carnetul de munca, precum si pentru persoanele carora li se deschide dreptul la ajutorul de somaj pana la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, drepturile respective se acorda incepand cu data de 1 decembrie 1993, indexate cu coeficientul de 5,0% fara ca prin aceasta noul cuantum rezultat sa fie mai mic decat cel calculat in functie de vechimea in munca si de salariul de baza minim brut pe tara in vigoare de la 1 decembrie 1993.
(3) Pentru persoanele carora li se deschide dreptul la ajutorul de somaj dupa data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, ajutorul de somaj se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicata, aplicandu-se in mod corespunzator si prevederile alin. (1) si (2).
Art. 8
Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplica incepand cu drepturile salariale ale lunii decembrie 1993 sunt cele prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 9
In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor pot emite precizari.
Art. 10
Prevederile prezentei hotarari, cu privire la indexarea salariilor la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda sa se aplice si societatilor comerciale cu capital majoritar privat, organizatiilor cooperatiste si obstesti, in scopul protectiei sociale a salariatilor.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul
muncii si protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

ANEXA 1

TRANSELE DE VENITURI IMPOZABILE SI COTELE DE IMPOZIT
care se vor aplica incepand cu plata drepturilor salariale pentru luna decembrie 1993
––––––––––––––––––––––––––-
Venit lunar impozabil                      Impozit lunar
– lei –                                  – lei –
––––––––––––––––––––––––––-
pana la –   4.200 lei                5%
4.201 –   4.600 lei         210 +  8% pentru ceea ce depaseste   4.200 lei
4.601 –   6.200 lei         242 + 14% pentru ceea ce depaseste   4.600 lei
6.201 –  10.500 lei         466 + 17% pentru ceea ce depaseste   6.200 lei
10.501 –  17.100 lei       1.197 + 18% pentru ceea ce depaseste  10.500 lei
17.101 –  25.500 lei       2.385 + 19% pentru ceea ce depaseste  17.100 lei
25.501 –  43.200 lei       3.981 + 20% pentru ceea ce depaseste  25.500 lei
43.201 –  60.200 lei       7.521 + 21% pentru ceea ce depaseste  43.200 lei
60.201 –  85.500 lei      11.091 + 22% pentru ceea ce depaseste  60.200 lei
85.501 – 128.300 lei      16.657 + 25% pentru ceea ce depaseste  85.500 lei
128.301 – 171.400 lei      27.357 + 28% pentru ceea ce depaseste 128.300 lei
171.401 – 214.000 lei      39.425 + 32% pentru ceea ce depaseste 171.400 lei
214.001 – 245.100 lei      53.057 + 36% pentru ceea ce depaseste 214.000 lei
peste    245.100 lei      64.253 + 40% pentru ceea ce depaseste 245.100 lei
www.pensii.ro -Legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *