HG 69/1990

author
4 minutes, 5 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 69 din 16 ianuarie 1990 privind unele măsuri pentru realizarea şi exploatarea Centralei Nuclearo-Electrice CernavodăPublicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 2 septembrie 1992

Guvernul României hotărăște:

Articolul 1

Se aprobă structura organizatorica specifică întreprinderilor nuclearo-electrice prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărîre. Unitatea de productie de baza în centralele nuclearo-electrice este unitatea nucleară formată din reactor, masina de incarcat-descarcat combustibil nuclear, turbina, generator şi instalatiile conexe aferente, necesare producerii energiei electrice.

__________ Notă *)

Anexa nr. 1 a fost transmisa unităţilor interesate. Conducerea fiecărei unităţi nucleare se asigura de cîte un inginer sef, iar conducerea activităţii de exploatare în tura de către operatori şefi tura cu studii superioare. Coordonarea productiei pe întreaga centrala se asigura de dispecerul sef tură pe centrala nuclearo-electrica. Functiile specifice prevăzute pentru centrale nuclearo-electrice, condiţiile de studii şi vechime, precum şi nivelurile de salarizare sînt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.

Articolul 2

Se aprobă masurile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta hotărîre

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

Bucureşti, 16 ianuarie 1990. Nr. 69.

Anexa 2

LISTA functiilor specifice pentru centrale nuclearo-electrice,nivel de salarizare, condiţii de studii şi vechime

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasele de salarizare şi tipul indemnizaţiei de conducere Studii Vechimea minimă în specialitate
1. Inginer şef unitate nucleară 38 P absolvent al învăţămîntului superior tehnic de specialitate 10 ani
2. Dispecer şef tură pe centrală 33 – 39 absolvent al învăţămîntului superior tehnic de specialitate 8 ani
3. Operator şef tură unitate nucleară 33 – 39 absolvent al învăţămîntului superior tehnic de specialitate 8 ani
4. Operator principal cameră de comandă şi maşină de încărcare-descărcare combustibil nuclear 32 – 38 absolvent al învăţămîntului superior tehnic de specialitate 8 ani

Anexa 3

UNELE MASURI pentru realizarea şi exploatarea Centralei Nuclearo-Electrice Cernavoda

1. Se aprobă pregătirea şi perfectionarea personalului de exploatare, întreţinere şi reparatii din centralele nuclearo-electrice pe durate de pînă la 36 luni, diferentiat pe functii şi specialitati, cu scoaterea de la locul de muncă şi suportarea drepturilor pe această perioadă din devizul general al investitiei pentru fiecare unitate nucleara în parte sau din bugetul de venituri şi cheltuieli al intreprinderii după punerea în functiune a fiecare unităţi nucleare în parte; acest personal va primi toate drepturile stabilite pentru personalul din unitatile de productie.

2. Muncitorii şi maistrii care îşi desfăşoară activitatea în incinta întreprinderilor nuclearo-electrice se salarizeaza pe reteaua tarifara „mine subteran A”.În corelare cu salariile prevăzute la alin. 1, personalul tehnic, economic, de alta specialitate, de execuţie şi de conducere se salarizeaza la nivelul grupei I de ramuri prevăzută în Legea nr. 57/1974 pentru reteaua „mine subteran A”.Personalul întreprinderilor nuclearo-electrice beneficiaza de un spor de pînă la 15% la salariul tarifar de încadrare, care se include în aceasta, iar personalul care participa la activităţile de exploatare, întreţinere şi reparatii, din momentul introducerii combustibilului nuclear în reactor, beneficiaza, în plus, de un spor suplimentar de 30%, pe perioada cit lucreaza la instalatiile nucleare.

3. Personalul de exploatare şi întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în unitatile nucleare din centralele nuclearo-electrice are programul zilnic de lucru de 6 ore.

4. Personalul unităţilor din sistemul Ministerului Energiei Electrice trimis pe santierele centralei nuclearoelectrice beneficiaza, după caz, de:

a) cazare gratuita în baracamente sau cladiri special amenajate şi dotate corespunzător;

b) pastrarea dreptului de folosinţă a suprafetei locative pe care o detine în calitate de chirias sau proprietar în localitatea unde are domiciliul;

c) asigurarea transportului la şi de la locul de muncă cu mijloace de transport în comun, pe bază de abonamente lunare sau conventii incheiate cu intreprinderile de transporturi auto, pe distante de pînă la 70 km, cu plata de către beneficiari a sumei de 30 lei lunar. Diferenţa pînă la costul integral al transportului se suporta din devizul general al obiectivului de investitii sau din bugetul de venituri şi cheltuieli al intreprinderii

5. Numărul muncitorilor specialisti se stabileste în limita a 4% din numărul total al muncitorilor calificati.

6. Din momentul introducerii combustibilului nuclear în reactor, personalul care lucreaza la instalatiile frigorifice ale centralelor nuclearo-electrice se încadrează în grupa I de muncă, iar personalul muncitor din incinta întreprinderilor nuclearo-electrice se încadrează în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionarii.

7. Personalul din unitatile şi compartimentele de muncă din sistemul Ministerului Energiei Electrice care executa lucrari de proiectare, inginerie tehnologica, de cercetare, de asistenţa tehnica, probe şi masuratori pentru punerea în functiune, de supraveghere a lucrărilor la centralele nuclearo-electrice, controlul şi urmarirea acestor activităţi beneficiaza de sporul de pînă la 13% prevăzut în Decretul nr. 163/1975, anexa IX cap. II pct. 38. Personalul nelocalnic de la intreprinderile nuclearo-electrice, care lucreaza în aceleasi condiţii de muncă cu personalul din unitatile de constructii montaj, pe perioada executiei lucrărilor de investitii, beneficiaza, de la data prezentarii pe santiere, de toate drepturile acordate personalului din unitatile care realizează obiectivele respective.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *