1992 Ajutoare din Europa pentru România

HG 774/1992

author
3 minutes, 27 seconds Read

HOTĂRÎRE nr. 774 din 27 noiembrie 1992 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 1992


EMITENT
  • GUVERN

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 28 noiembrie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

(1) Pentru lunile noiembrie-decembrie 1992, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, la care salariile se stabilesc prin negociere, vor calcula fondul destinat plăţii salariilor pentru care nu plătesc impozit suplimentar, prin majorarea fondului de salarii de referinţa cu coeficientul de indexare de 65% stabilit pentru perioada mai-august 1992, la care se va adauga suma rezultată din înmulţirea numărului mediu scriptic de personal din fiecare luna cu valoarea compensării-indexării medii pe salariat de 9.000 lei lunar brut. Compensarea-indexarea de 9.000 lei lunar brut rezultă din însumarea compensării-indexării medii de 3.750 lei lunar, pentru perioada septembrie-octombrie 1992, cu valoarea compensării-indexării de 5.250 lei lunar, cît rezultă în medie pe salariat pentru perioada noiembrie- decembrie 1992, ceea ce reprezintă, la nivelul economiei, o creştere medie a salariilor de 17,7% faţă de perioada septembrie-octombrie 1992.
(2) Pe baza prevederilor alin. (1), ca şi a corectiilor ce se aduc fondului destinat plăţii salariilor pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar potrivit reglementărilor în vigoare, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, la care salariile se negociaza potrivit legii, vor stabili, după consultarea sindicatelor, modalităţile de compensare şi indexare a salariilor în suma fixa sau în procent, precum şi valoarea acestora, ţinînd seama de valoarea medie a compensării-indexării de 5.250 lei lunar, de nivelul salariului mediu realizat în luna octombrie 1992, precum şi de posibilităţile financiare proprii în perioada noiembrie-decembrie 1992.


Articolul 2

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 58/1992 şi art. 1 alin. (3) din Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992, salariile personalului din instituţiile publice, precum şi cele ale personalului din cadrul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi compensate-indexate, începînd cu data de 1 noiembrie 1992, în aceeaşi proporţie cu creşterea medie a salariilor prevăzute la art. 1 alin. (1).


Articolul 3

Tranşele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii noiembrie 1992, stabilite în baza procentului de compensare-indexare a salariilor prevăzut la art. 1 alin. (1), sînt cele din anexa.


Articolul 4

Se recomanda unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti să aplice compensarea-indexarea salariilor ţinînd seama de prevederile prezentei hotărîri.


Articolul 5

(1) Începînd cu data de 1 noiembrie 1992, salariul de baza minim brut pe ţara este de 15.215 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 89,50 lei/ora.
(2) În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim brut pe ţara, prevăzut la alin. (1), la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(3) Persoanele juridice şi persoanele fizice, care angajează personal salariat, cu program complet sau program parţial, nu pot negocia şi stabili salariul de baza prin contractul individual de muncă sub salariul de baza minim brut orar pe ţara.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat, ministrul muncii şi
protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu


Anexa
TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna noiembrie 1992

Venitul lunar impozabil – lei – Impozit lunar
pînă la 1.800 6%
1.801 – 2.000 108 + 10% pentru ceea ce depăşeşte 1.800 lei
2.001 – 2.700 128 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 2.000 lei
2.701 – 4.500 254 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 2.700 lei
4.501 – 7.300 650 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 4.500 lei
7.301 – 10.900 1.294 + 24% pentru ceea ce depăşeşte 7.300 lei
10.901 – 18.400 2.158 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 10.900 lei
18.401 – 25.700 4.033 + 26% pentru ceea ce depăşeşte 18.400 lei
25.701 – 36.500 5.931 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 25.700 lei
36.501 – 54.800 8.955 + 31% pentru ceea ce depăşeşte 36.500 lei
54.801 – 73.100 14.628 + 35% pentru ceea ce depăşeşte 54.800 lei
73.101 – 91.500 21.033 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 73.100 lei
peste 91.500 28.393 + 45% pentru ceea ce depăşeşte 91.500 lei


www.pensii.ro -Legislația pensiilor 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *