peste 6 milioane de pensionari in 2001

HG 781/2001

author
4 minutes, 33 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 781 din 21 august 2001
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul III al anului 2001


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 27 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1

Începând cu luna septembrie 2001 pensionării din sistemul public de pensii, ale căror cuantumuri de pensie cuvenite sau aflate în plata sunt mai mici sau egale cu 5.079.198 lei, reprezentând echivalentul în lei, la data de 31 august 2001, al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în condiţiile prezentei hotărâri.

Articolul 2

(1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 4,1%.
(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 1.762.482 lei şi nu include contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.


Articolul 3

(1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pensia indexata rezultă din aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual.
(2) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata, pentru pensionării al căror punctaj mediu anual, stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, în suma de 5.287.446 lei.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Persoanele ale căror drepturi au fost deschise în anul 1998 şi ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plata, sunt mai mari decât cuantumul corespunzător punctajului mediu estimat la data de 31 august 2001, beneficiază de un cuantum al pensiei indexat cu un procent de 2,0%.
(5) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (4) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie.
(6) Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1999 – 31 martie 2001 şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cuantumul corespunzător punctajului mediu estimat la data de 31 august 2001 nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Tratament special pentru PENSIA TA


Articolul 4

(1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76, luându-se în considerare valoarea punctului de pensie de 1.597.232 lei, stabilită conform prevederilor art. 81, la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 523/2001 şi indexarea de 4,1%, cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2.
(2) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata, calculată conform prevederilor alin. (1) pentru pensionării al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, în suma de 5.287.446 lei.


Articolul 5

(1) Cuantumurile prevăzute la art. 1, 3 şi 4 nu includ contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.
(2) Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidenţiază distinct pe talonul de pensie.


Articolul 6

(1) Începând cu luna septembrie 2001 se indexează cu procentul de 3% următoarele venituri ale populaţiei:
a) pensiile I.O.V.R.;
b) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;
c) indemnizaţia de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate;
d) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu medical, respectiv de concediu pentru creşterea copilului.
(2) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se aplică indemnizaţiilor ale căror cuantumuri nu depăşesc plafonul egal cu 3 salarii medii brute pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2001, respectiv de 12.445.959 lei.


Articolul 7

Începând cu luna septembrie 2001 se indexează cu procentul de 2,0% următoarele venituri ale populaţiei:
a) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 189/2000;
b) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările ulterioare, şi al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare.


Articolul 8

Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.


Articolul 9

Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna septembrie 2001.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
–––––-
Ministrul muncii
şi solidarităţii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu


contact@pensii.ro – scrie pentru pensia ta. www.pensii.ro -Legislația pensiilor .

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *