HG 843/1991 Comisia Nationala de Indexare

author
2 minutes, 28 seconds Read

HOTARARE Nr. 843 din 20 decembrie 1991

privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Indexare

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 15 ianuarie 1992

Art. 1
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza Comisia Nationala pentru Indexare, organ consultativ, care va supune aprobarii Guvernului propuneri cu privire la indexarea salariilor, ajutorului de somaj, pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R., inclusiv de urmas, si a altor venituri ale populatiei.
Art. 2
Comisia nationala pentru Indexare functioneaza pe langa Guvern, in componenta prevazuta in anexa la prezenta hotarare, si are urmatoarele atributii:

a) analizeaza evolutia efectiva si prognozata a preturilor de consum pe baza informatiilor furnizate de Ministerul Economiei si Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica;
b) propune, spre aprobare, coeficientii de indexare a veniturilor prevazute la art. 1 din prezenta hotarare, avand in vedere evolutia preturilor de consum si a productiei la nivelul economiei nationale, precum si asigurarea mentinerii veniturilor reale ale populatiei, in limitele convenite de echilibru;
c) face propuneri pentru perfectionarea metodologiilor care stau la baza calculului efectiv si prognozat al evolutiei preturilor de consum, indexarii veniturilor si elaborarii bugetelor de familie;
d) prezinta Guvernului, patronatului si sindicatelor informari periodice referitoare la principalele efecte ale masurilor de indexare a veniturilor.

Art. 3
In realizarea atributiilor sale, Comisia Nationala pentru Indexare colaboreaza cu Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Romaniei, Comisia Nationala pentru Statistica, alte ministere si organe centrale, institute de cercetare, organizatii patronale, precum si cu organizatii sindicale la nivel de confederatie.
Art. 4
Comisia Nationala pentru Indexare se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie.
Lucrarile comisiei sunt conduse de un presedinte, desemnat, prin rotatie, de catre fiecare parte.
Comisia poate functiona in conditiile prezentei a cel putin jumatate din membrii partii guvernamentale, a reprezentantilor patronatului si a confederatiilor sindicale si ia hotarari prin votul a doua treimi din numarul membrilor ce o compun. Hotararile comisiei se dau publicitatii.
Membrii Comisiei Nationale pentru Indexare nu sunt salarizati pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate. Cheltuielile de deplasare – diurna, cazare si transport – se suporta pentru fiecare parte de unitatile la care sunt salarizati.
Art. 5
Lucrarile curente ale comisiei se asigura de un secretariat tehnic, format din 3 persoane, desemnate de secretarul general al Guvernului.
Art. 6
Comisia Nationala pentru Indexare isi aproba propriul regulament de organizare si functionare, elaborat de Cabinetul imputernicitului special al Guvernului in relatii cu sindicatele si patronatul, in termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari.

ANEXA 1

COMPONENTA
Comisiei Nationale pentru Indexare

I. Partea guvernamentala participa cu cate un reprezentant la nivel de demnitar:
– imputernicitul special al Guvernului in relatiile cu sindicatele si patronatul;
– Departamentul pentru preturi si protectia concurentei din Ministerul Economiei si Finantelor;
– Departamentul bugetului statului din Ministerul Economiei si Finantelor;
– Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
– Ministerul Industriei;
Comisia Nationala pentru Statistica.

II. Patronatul participa cu un reprezentant al organizatie patronale din sectorul privat.

www.pensii.ro –  Acum sti !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *