HOTĂRÎRE Nr. 868 din 27 octombrie 1995
cu privire la corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, şi a pensiilor agricultorilor, precum şi a ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, cu evoluţia salariilor

 

EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 31 octombrie 1995

Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R., pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, pensiilor agricultorilor şi al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, existente în plata la data de 1 noiembrie 1995, se corecteaza cu 10% în plus.


Articolul 2

Prevederile art. 1 se aplică şi pensiilor din aceste categorii ce se vor stabili după data de 1 noiembrie 1995, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.


Articolul 3

Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă.


PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
—————
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
——————————

www.pensii.ro Legislația pensiilor

Lasă un comentariu