Primesti toată pensia ? Sau ...

HG 868 din 27 octombrie 1995

author
0 minutes, 59 seconds Read

HOTĂRÎRE Nr. 868 din 27 octombrie 1995
cu privire la corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, şi a pensiilor agricultorilor, precum şi a ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, cu evoluţia salariilor

 

EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 31 octombrie 1995

Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R., pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, pensiilor agricultorilor şi al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, existente în plata la data de 1 noiembrie 1995, se corecteaza cu 10% în plus.


Articolul 2

Prevederile art. 1 se aplică şi pensiilor din aceste categorii ce se vor stabili după data de 1 noiembrie 1995, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.


Articolul 3

Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă.


PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
––––––––––

www.pensii.ro Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *