HG nr. 1223/1990-grupe constructii montaj;

author
2
0 minutes, 53 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 1223/1990 privind încadrarea în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau activități din construcții-montaj

În vigoare de la 27 mai 1992 până la 31 martie 2001, fiind abrogat prin Hotărâre 261/2001.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 27 mai 1992. Formă aplicabilă la 31 martie 2001.

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. –

Personalul care este în activitate și care a lucrat la locurile de muncă sau activitățile cu condiții de muncă nocive, grele sau periculoase de pe șantierele de construcții-montaj, grupurile de șantiere și întreprinderile-șantier, inclusiv unitățile de deservire ale acestora: bazele de producție, depozitele, laboratoarele, unitățile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969.

Art. 2. –

Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de muncă, se face de consiliile de administrație, împreună cu sindicatele libere din unități.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 20 noiembrie 1990.

Nr. 1223.

www.pensii.ro

Similar Posts

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *