HG nr 466 din august 1997

author
3 minutes, 9 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 466/1997 privind stabilirea coeficienților de indexare trimestrială a salariilor începând cu luna august 1997

În vigoare de la 28 august 1997

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 672/1997.
Ultimul amendament în 29 octombrie 1997.

În temeiul prevederilor Legii salarizării nr. 14/1991, în vederea acoperirii, prin indexarea salariilor, a 75% din creșterea estimată a prețurilor de consum în semestrul II 1997,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Începând cu luna august 1997, coeficientul de indexare a salariilor se stabilește la 15%.

Art. 2. – Pentru trimestrul IV 1997, coeficientul de indexare a salariilor este de 14%.

Art. 3. – Noile tranșe de venituri lunare impozabile, care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii august 1997, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1, iar cele care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii octombrie 1997 sunt cele prevăzute în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 25 august 1997.

Nr. 466.

ANEXA Nr. 1

TRANȘELE DE VENIT IMPOZABIL ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna august 1997

Venitul lunar impozabil
– lei –
Impozitul lunar
– lei –
până la 20.000 5%
20.001 22.000 1.000 lei + 8% pentru ceea ce depășește suma de lei 20.000
22.001 29.300 1.160 lei + 14% pentru ceea ce depășește suma de lei 22.000
29.301 50.300 2.182 lei + 17% pentru ceea ce depășește suma de lei 29.300
50.301 81.600 5.752 lei + 18% pentru ceea ce depășește suma de lei 50.300
81.601 122.100 11.386 lei + 19% pentru ceea ce depășește suma de lei 81.600
122.101 206.300 19.081 lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de lei 122.100
206.301 287.800 35.921 lei + 21% pentru ceea ce depășește suma de lei 206.300
287.801 408.900 53.036 lei + 22% pentru ceea ce depășește suma de lei 287.800
408.901 613.300 79.678 lei + 25% pentru ceea ce depășește suma de lei 408.900
613.301 819.700 130.778 lei + 28% pentru ceea ce depășește suma de lei 613.300
819.701 1.023.400 188.570 lei + 32% pentru ceea ce depășește suma de lei 819.700
1.023.401 1.171.800 253.754 lei + 36% pentru ceea ce depășește suma de lei 1.023.400
peste 1.171.800 307.178 lei + 40% pentru ceea ce depășește suma de lei 1.171.800

Nivelul sumei prevăzute la art. 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, se stabilește, în temeiul art. 8 alin. 5 din lege, la 182.800 lei, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 2.176.600 lei.

ANEXA Nr. 2

TRANȘELE DE VENIT IMPOZABIL ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna octombrie 1997

Venit lunar impozabil
– lei –
Impozit lunar
– lei –
pâna la 22.800 5%
22.801 25.100 1.140 lei + 8% pentru ceea ce depaseste suma de lei 22.800
25.101 33.400 1.324 lei + 14% pentru ceea ce depaseste suma de lei 25.100
33.401 57.300 2.486 lei + 17% pentru ceea ce depaseste suma de lei 33.400
57.301 93.000 6.549 lei + 18% pentru ceea ce depaseste suma de lei 57.300
93.001 139.200 12.975 lei + 19% pentru ceea ce depaseste suma de lei 93.000
139.201 235.200 21.753 lei + 20% pentru ceea ce depaseste suma de lei 139.200
235.201 328.100 40.953 lei + 21% pentru ceea ce depaseste suma de lei 235.200
328.101 466.100 60.462 lei + 22% pentru ceea ce depaseste suma de lei 328.100
466.101 699.200 90.822 lei + 25% pentru ceea ce depaseste suma de lei 466.100
699.201 934.500 149.097 lei + 28% pentru ceea ce depaseste suma de lei 699.200
934.501 1.166.700 214.981 lei + 32% pentru ceea ce depaseste suma de lei 934.500
1.166.701 1.335.900 289.285 lei + 36% pentru ceea ce depaseste suma de lei 1.166.700
peste 1.335.900 350.197 lei + 40% pentru ceea ce depaseste suma de lei 1.335.900

În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificările ulterioare, nivelul sumei prevăzute la art. 7 alin. 1 lit. c) din lege, pentru luna octombrie 1997, este de 205.200 lei, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 3.591.000 lei.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *