HG nr 565 din iulie 1996

author
14 minutes, 14 seconds Read

HOTĂRÎRE Nr. 565 din 12 iulie 1996
privind aplicarea măsurilor de protecţie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate după data de 1 august 1996

EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 30 iulie 1996

În conformitate cu prevederile Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare, în scopul aplicării în continuare în mod unitar şi echitabil a măsurilor de protecţie socială privind pensiile de asigurări sociale de stat şi militare şi în corelatie cu evoluţia salariilor,
Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

(1) Măsurile de protecţie socială privind pensiile de asigurări sociale de stat şi militare, adoptate prin hotărârile Guvernului prevăzute în anexa nr. 1, se aplică pensiilor din categoriile respective pentru care drepturile se deschid după data de 1 august 1996, în condiţiile legii, pe baza veniturilor din primii 5 ani lucrati consecutiv din ultimii 10 ani de activitate.
(2) Din veniturile salariale lunare cuprinse în baza de calcul al pensiei conform alin. (1) se deduc, pentru lunile următoare datei de 1 august 1991, sumele reprezentind rezultatele indexarilor şi compensărilor efectiv acordate, în limita procentelor aplicate potrivit hotărîrilor Guvernului prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Persoanelor care au încetat activitatea anterior datei de 1 august 1996 şi care îndeplinesc condiţiile de pensionare după această dată li se aplică măsurile de protecţie socială prevăzute în anexa nr. 1, dacă îşi aleg ca baza de calcul veniturile salariale cuvenite până la data de 1 august 1991.


Articolul 2

La pensia suplimentară calculată prin aplicarea procentelor prevăzute de lege, la baza de calcul stabilită potrivit art. 1 şi majorată cu 200% se aplică măsurile de protecţie socială cu privire la această categorie de pensie, prin hotărârile Guvernului prevăzute în anexa nr. 1.


Articolul 3

Cuantumurile pensiilor minime care se vor avea în vedere la calcularea sau, după caz, la recalcularea pensiilor de asigurări sociale de stat, potrivit art. 1 şi art. 3, sunt următoarele:

a) pensia minimă pentru limită de vârstă şi vechime completă 142.200 lei
b) pensia minimă pentru limită de vârstă şi vechime incompletă 102.000 lei
c) pensia minimă de invaliditate:
– de gradul I 119.500 lei.
– de gradul II 102.000 lei.
– de gradul III 77.000 lei.


Articolul 4

Dosarul de pensie întocmit potrivit prevederilor legale va cuprinde şi dispoziţiile hotărîrilor prin care organele de conducere ale unităţilor au stabilit modul şi nivelul de indexare şi de compensare a salariilor potrivit hotărîrilor Guvernului prevăzute în anexa nr. 2.


Articolul 5

Se recomanda celorlalte sisteme de asigurări sociale şi pensii să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.


Articolul 6

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Articolul 7

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii pot emite norme metodologice de aplicare a prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu


Anexa 1
LISTA  hotărîrilor Guvernului privind măsurile de protecţie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat şi, după caz, a pensiilor militare
1. Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 privind indexarea şi compensarea salariilor şi pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială;
2. Hotărârea Guvernului nr. 526 din 31 iulie 1991 privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.;
3. Hotărârea Guvernului nr. 579*) din 27 august 1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială;
4. Hotărârea Guvernului nr. 780*) din 16 noiembrie 1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială, pentru perioada noiembrie – decembrie 1991;
5. Hotărârea Guvernului nr. 20 din 18 ianuarie 1992 cu privire la indexarea unor venituri ale populaţiei, la 1 ianuarie 1992;
6. Hotărârea Guvernului nr. 150 din 27 martie 1992 cu privire la corectarea coeficientului de indexare a pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 martie 1992;
7. Hotărârea Guvernului nr. 219 din 30 aprilie 1992 cu privire la indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 mai 1992;
8. Hotărârea Guvernului nr. 277 din 26 mai 1992 privind unele măsuri pentru corelarea pensiilor cu salariile şi corectarea raporturilor dintre unele categorii de pensii de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.;
9. Hotărârea Guvernului nr. 500 din 28 august 1992 cu privire la indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 septembrie 1992;
10. Hotărârea Guvernului nr. 592 din 28 septembrie 1992 privind indexarea pensiilor militare de stat prevăzute de art. 1 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 500/1992;
11. Hotărârea Guvernului nr. 773 din 27 noiembrie 1992 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 noiembrie 1992;
12. Hotărârea Guvernului nr. 95 din 4 martie 1993 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna ianuarie 1993;
13. Hotărârea Guvernului nr. 102 din 18 martie 1993 cu privire la indexarea pensiilor militare de stat, începând cu luna ianuarie 1993;
14. Hotărârea Guvernului nr. 125 din 6 aprilie 1993 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna martie 1993;
15. Hotărârea Guvernului nr. 178 din 24 aprilie 1993 cu privire la indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 mai 1993;
16. Hotărârea Guvernului nr. 244 din 7 iunie 1993 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iunie 1993;
17. Hotărârea Guvernului nr. 332 din 9 iulie 1993 privind unele măsuri de corelare a pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a pensiei suplimentare cu evoluţia salariilor;
18. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 23 iulie 1993 privind unele măsuri de corelare a pensiilor militare de stat cu evoluţia salariilor;
19. Hotărârea Guvernului nr. 382 din 30 iulie 1993 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iulie 1993;
20. Hotărârea Guvernului nr. 587 din 2 noiembrie 1993 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei;
21. Hotărârea Guvernului nr. 589 din 2 noiembrie 1993 cu privire la indexarea pensiilor militare, începând cu luna octombrie 1993;
22. Hotărârea Guvernului nr. 685 din 29 noiembrie 1993 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna decembrie 1993;
23. Hotărârea Guvernului nr. 35 din 28 ianuarie 1994 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna ianuarie 1994;
24. Hotărârea Guvernului nr. 36 din 28 ianuarie 1994 cu privire la indexarea pensiilor militare, începând cu luna ianuarie 1994;
25. Hotărârea Guvernului nr. 178 din 22 aprilie 1994 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna aprilie 1994;
26. Hotărârea Guvernului nr. 179 din 22 aprilie 1994 cu privire la indexarea pensiilor militare începând cu luna aprilie 1994;
27. Hotărârea Guvernului nr. 444 din 29 iulie 1994 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iulie 1994;
28. Hotărârea Guvernului nr. 810 din 23 noiembrie 1994 privind corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, a pensiilor suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, a pensiilor I.O.V.R. şi a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, cu evoluţia salariilor în anul 1994;
29. Hotărârea Guvernului nr. 811 din 23 noiembrie 1994 privind îmbunătăţirea corelării pensiilor militare de stat şi a pensiilor suplimentare, cu evoluţia salariilor în anul 1994;
30. Hotărârea Guvernului nr. 179 din 27 martie 1995 privind creşterea pensiilor suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat;
31. Hotărârea Guvernului nr. 180 din 27 martie 1995 privind creşterea pensiilor suplimentare din sistemul pensiilor militare de stat;
32. Hotărârea Guvernului nr. 183 din 31 martie 1995 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna aprilie 1995;
33. Hotărârea Guvernului nr. 185 din 31 martie 1995 cu privire la indexarea pensiilor militare de stat, începând cu luna aprilie 1995;
34. Hotărârea Guvernului nr. 483 din 3 iulie 1995 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 iulie 1995;
35. Hotărârea Guvernului nr. 802 din 10 octombrie 1995 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 octombrie 1995;
36. Hotărârea Guvernului nr. 868 din 27 octombrie 1995 cu privire la corelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., a celor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, şi a pensiilor agricultorilor, precum şi a ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, cu evoluţia salariilor;
37. Hotărârea Guvernului nr. 211 din 28 martie 1996 cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaţiilor de stat pentru copii şi altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 aprilie 1996;
38. Hotărârea Guvernului nr. 390 din 28 mai 1996 cu privire la îmbunătăţirea raportului dintre unele categorii de pensii, alte drepturi sociale şi salarii;
39. Hotărârea Guvernului nr. 543 din 5 iulie 1996 cu privire la indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaţiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale şi altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 iulie 1996.
–––––––––– Notă *) Începând cu data de 1 ianuarie 1992, prevederile hotărîrilor Guvernului nr. 579/1991 şi nr. 780/1991 au fost abrogate prin Hotărârea Guvernului nr. 19/1992.


Anexa 2
LISTA hotărîrilor Guvernului privind măsurile de protecţie socială a salariilor şi a altor drepturi
1. Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 privind indexarea şi compensarea salariilor şi pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială;
2. Hotărârea Guvernului nr. 579*) din 27 august 1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială;
3. Hotărârea Guvernului nr. 780*) din 16 noiembrie 1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială, pentru perioada noiembrie – decembrie 1991;
4. Hotărârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara şi a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada ianuarie – aprilie 1992;
5. Hotărârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992 privind corectarea coeficientului de indexare a salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile se negociaza şi de majorare a salariului de baza minim brut pe ţara, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 19/1992, pentru perioada martie – aprilie 1992;
6. Hotărârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992 pentru modificarea, începând cu 1 mai 1992, a coeficientului de indexare a salariilor şi a salariului de baza minim brut pe ţara prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 19/1992;
7. Hotărârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 1992;
8. Hotărârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 1992;
9. Hotărârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993 cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada ianuarie – aprilie 1993;
10. Hotărârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993 cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada martie – aprilie 1993;
11. Hotărârea Guvernului nr. 177 din 24 aprilie 1993 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, începând cu 1 mai 1993;
12. Hotărârea Guvernului nr. 243 din 7 iunie 1993 cu privire la indexarea salariilor cu începere de la 1 iunie 1993;
13. Hotărârea Guvernului nr. 381 din 30 iunie 1993 cu privire la indexarea pe trimestrul III/1993 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice;
14. Hotărârea Guvernului nr. 588 din 2 noiembrie 1993 cu privire la indexarea pe trimestrul IV/1993 a salariului mediu brut pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice;
15. Hotărârea Guvernului nr. 684 din 29 noiembrie 1993 cu privire la indexarea salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice, cu începere de la 1 decembrie 1993;
16. Hotărârea Guvernului nr. 34 din 28 ianuarie 1994 cu privire la indexarea pe trimestrul I/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice;
17. Hotărârea Guvernului nr. 177 din 22 aprilie 1994 cu privire la indexarea pe trimestrul II/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice;
18. Hotărârea Guvernului nr. 443 din 29 iulie 1994 cu privire la indexarea pe trimestrul III/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice;
19. Hotărârea Guvernului nr. 182 din 31 martie 1995 cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat, pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat în trimestrul II/1995;
20. Hotărârea Guvernului nr. 482 din 3 iulie 1995 cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat, pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat în trimestrul III/1995;
21. Hotărârea Guvernului nr. 801 din 10 octombrie 1995 cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat, pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat în trimestrul IV/1995;
22. Hotărârea Guvernului nr. 210 din 28 martie 1996 cu privire la indexarea salariilor începând cu luna aprilie 1996;
23. Hotărârea Guvernului nr. 542 din 8 iulie 1996 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor începând cu luna iulie 1996.
Notă *) Începând cu data de 1 ianuarie 1992, prevederile hotărîrilor Guvernului nr. 579/1991 şi nr. 780/1991 au fost abrogate prin Hotărârea Guvernului nr. 19/1992.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *