HOT Consiliului de Ministri 252/1967

author
50 minutes, 38 seconds Read

Consiliul de Ministri

Hotărârea nr. 252/1967 pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara.

În vigoare de la 25 februarie 1967 până la 01 iulie 1977, fiind înlocuit prin Hotărâre 252/1967(r1);
Publicare aplicabilă de la 25 februarie 1967 până la 31 ianuarie 1969, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 17 din 01 februarie 1969.

Publicat în Col. de Hot. şi Disp. ale CMI nr. 17 din 25 februarie 1967. Formă aplicabilă la 31 ianuarie 1969.

Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

CAPITOLUL 1

Pensia pentru limita de virsta

Art. 1. – (1) Cuantumul pensiei integrale pentru limita de virsta se stabileste aplicindu-se la salariul tarifar care se ia in considerare la calculul pensiei procentele prevazute la art. 13 alin. 1 din Legea pensiilor nr. 27/1966, care constituie procentele de baza.
(2) In cazul cind pensia calculata conform alin. 1 este mai mica decit cuantumul minim pentru transa de salariu tarifar corespunzatoare, prevazut in tabelul de la art. 13 alin. 1 din lege, se acorda acest cuantum minim.
(3) Daca din calcul rezulta o suma egala sau mai mare decit cuantumul minim pentru transa de salariu tarifar, se acorda pensia rezultata din calcul.
(4) In situatiile prevazute de art. 13 alin. 3 din legea pensiilor, la cuantumul pensiei rezultat din aplicarea procentelor de baza sau, daca acesta este mai mic, la cuantumul minim pentru transa de salariu tarifar, se adauga suma rezultata din aplicarea procentelor de 0,5 la suta, respectiv 0,25 la suta din salariul tarifar.
(5) Procentul suplimentar de 1% prevazut de art. 13 alin. 4 din lege se aplica la salariul tarifar folosit ca baza de calcul a pensiei, iar suma rezultata se adauga la cuantumul minim pentru transa de salariu tarifar, in situatia prevazuta la alin. 2, sau la pensia rezultata din calcul, in situatia prevazuta la alin. 3 sau 4, dupa caz.
(6) Celor care indeplinesc conditiile pentru a li se acorda sporul pentru continuitate in munca in aceeasi unitate li se va calcula acest spor prin aplicarea procentelor prevazute la art. 42 alin. 1 din lege, la pensia stabilita potrivit prezentului articol.
Art. 2. – In cazul prevazut de art. 13 alin. 3 din legea pensiilor, cind angajatul a lucrat atit in locuri de munca incadrate in grupa I, cit si in cele incadrate in grupa a II-a, fara a avea 20 de ani efectiv lucrati in niciuna din aceste grupe, se iau in considerare anii efectiv lucrati in grupa I, la care se aplica procentul de 0,5% din salariul tarifar; la acestia se adauga, pina la completarea a 20 de ani, anii efectiv lucrati in grupa a II-a, la care se aplica procentul de 0,25% din salariul tarifar.
Art. 3. – Cuantumul pensiei integrale pentru limita de virsta nu poate fi mai mic de 500 lei.
Art. 4. – (1) Cuantumul pensiei prevazute la art. 15 din legea pensiilor, se calculeaza astfel:
a) se stabileste mai intii pensia de baza, potrivit art. 13 din lege, corespunzatoare vechimii minime integrale in munca;
b) pensia astfel stabilita se imparte la 25 ani pentru barbati, la 20 ani pentru femei sau la 15 ani pentru barbatii fara capacitate vizuala si se obtine pensia corespunzatoare unui an de vechime in munca;
c) pensia pentru un an se inmulteste cu numarul anilor de vechime in munca, obtinindu-se cuantumul lunar al pensiei.
(2) Cuantumul lunar al pensiei nu poate fi mai mic de 350 lei lunar.
Art. 5. – (1) Personalul navigant profesionist din aeronautica civila care se pensioneaza in conditiile prevazute de art. 11 alin. 1 din legea pensiilor, cuprinde angajatii posesori ai unor brevete sau certificate de personal navigant, care indeplinesc urmatoarele functii:

– pilot.
– comandant de detasament;
– comandant de detasament adjunct.
– navigator aerian;
– mecanic navigant;
– operator radionavigant;
– instructor de zbor pe aeronave cu si fara motor;
– pilot receptioner de avioane;
– personal tehnic de receptie si control al aeronavelor;
– parasutist profesionist;
– insotitor de bord in aviatia de transport public.

(2) Pensionarea celor prevazuti la alin. 1 se face, la implinirea conditiilor de virsta si de vechime aratate la art. 11 alin. 1 din legea pensiilor, atit la cererea unitatii cit si la cererea angajatului.
Art. 6. – Vechimea in munca in calitate de personal navigant profesionist in aeronautica civila se stabileste in raport cu functia indeplinita, numarul orelor de zbor si tipul de aeronava, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Activitatea desfasurata de personalul navigant in una din functiile prevazute la art. 5, pe tipuri de aeronave Unitatea de masura pentru un an calendaristic (nr.) Vechimea in munca ce se ia in considerare (luni)
24 18 15
0 1 2 3 4 5
1. Transport public pe avioane clasice ore zbor minim 500 300-499 150-299
2. Transport public pe avioane turbopropulsoare si turboreactoare minim 600 400-599 200-399
3. Misiuni pe elicoptere minim 400 250-399 100-249
4. Misiuni agrosilvice pe avioane clasice minim 450 275-449 125-274
5. Misiuni sanitare si altele (necuprinse la pct. 1-4 inclusiv) pe avioane clasice minim 500 300-499 150-299
6. Invatamint aeronautic pe avioane clasice (scoli, cursuri organizate, aerocluburi) minim 250 150-249 75-149
7. Invatamint aeronautic pe avioane turbopropulsoare sau turboreactoare (scoli sau cursuri organizate) minim 200 100-199 50-99
8. Control in zbor al personalului navigant profesionist, pe avioane clasice, turbopropulsoare sau turboreactoare si elicoptere minim 250 150-249 50-149
9. Receptie de aeronave in zbor in cadrul industriei aeronautice sau unitatilor centrale de aeronautica civila (echipajul de conducere a aeronavei) minim 200 100-199 50-99
10. Deservire la bordul aeronavelor de transport public (insotitori de bord) minim 700 500-699 300-499
11. Invatamint aeronautic de zbor fara motor starturi echivalente minim 600 400-599 200-399
12. Receptie si control tehnic al aeronavelor in zbor (personal tehnic de receptie si control) aeronave minim 120 80-119 60-79
13. Parasutism profesionist salturi minim 100 70-99 50-69
14. Receptie de parasute noi in cadrul industriei sau unitatilor centrale de aeronautica civila. salturi minim 50 30-49 10-29

Art. 7. – (1) Pensia integrala pentru limita de virsta a personalului navigant profesionist din aeronautica civila care are o vechime, in aceasta calitate, de 25 ani barbatii si 20 ani femeile, calculata potrivit art. 6, se stabileste in procentele prevazute de art. 13 alin. 1 din legea pensiilor, pentru angajatii care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I.
(2) Pentru fiecare an de vechime ce depaseste vechimea prevazuta la alin. 1 se acorda un procent suplimentar de 1% aplicat la salariul tarifar. De asemenea, se acorda, in conditiile legii, si sporul pentru continuitate in munca in aceeasi unitate.
Art. 8. – Personalul navigant profesionist din aeronautica civila care beneficiaza de pensie tranzitorie in conditiile art. 11 alin. 3 din legea pensiilor, primeste, pe timpul cit este incadrat in munca, aceasta pensie dupa normele prevazute la art. 61 alin. 1 si 2 din legea pensiilor. La implinirea virstei de 50 ani se poate cere transformarea pensiei tranzitorii in pensie pentru limita de virsta.
Art. 9. – (1) Cei care au o vechime in munca de cel putin 25 ani barbatii si 20 ani femeile, insa nu indeplinesc conditia de vechime in calitate de personal navigant aratata la art. 7, au dreptul, pentru fiecare an calendaristic lucrat ca personal navigant, numai la sporul de vechime si reducerea virstei de pensionare, astfel:
a) dupa normele prevazute pentru angajatii care lucreaza in locurile de munca incadrate in grupa I, cei care pentru un an calendaristic ar beneficia de o vechime in munca, stabilita potrivit art. 6, de 24 sau 18 luni;
b) dupa normele prevazute pentru angajatii care lucreaza in locurile de munca incadrate in grupa a II-a, cei care pentru un an calendaristic ar beneficia de o vechime in munca, stabilita potrivit art. 6, de 15 luni.
(2) Cei care nu au o vechime in munca de cel putin 25 ani barbatii si 20 ani femeile, beneficiaza, pentru fiecare an calendaristic lucrat ca personal navigant, numai de sporurile de vechime prevazute la alin. 1 lit. a sau b, dupa caz.
(3) Pensia celor de la alin. 1 si 2 se stabileste in conditiile prevazute la art. 13 din legea pensiilor pentru angajatii incadrati in grupele I sau II de munca, dupa caz, in raport cu timpul lucrat ca personal navigant; pentru cei de la alin. 1 se va acorda, in conditiile legii, si sporul pentru continuitate in munca in aceeasi unitate.
Art. 10. – (1) Personalul artistic care indeplineste functiile de:

– balerin;
– dansator;
– acrobat;
– jongleur;
– calaret de circ;
– clovn;
– dresor de animale salbatice;
– solist vocal de opera si opereta;
– minuitor de papusi si marionete;
– instrumentist de la instrumentele de suflat, are drept la pensie integrala pentru limita de virsta, atit la cererea unitatii cit si la cererea celui indreptatit, la implinirea virstei de 50 ani barbatii si 45 ani femeile, daca are o vechime efectiva in aceste functii de cel putin 25 ani barbatii si 20 ani femeile.

(2) Personalul artistic aratat la alin. 1 beneficiaza de sporul de vechime ce se acorda potrivit legii pensiilor angajatilor care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I.
(3) Cei care au o vechime totala in munca de cel putin 25 ani barbatii si 20 ani femeile, insa nu indeplinesc conditia de vechime efectiva in functiile aratate la alin. 1, beneficiaza de sporul de vechime si de reducerea virstei de pensionare pentru anii efectivi prestati in aceste functii, dupa normele prevazute pentru angajatii care lucreaza in locurile de munca incadrate in grupa I, fara ca virsta de pensionare sa fie mai mica de 52 ani pentru barbati si 50 ani pentru femei.
(4) Cei care nu au o vechime totala in munca de cel putin 25 ani barbatii si 20 ani femeile, beneficiaza pentru fiecare an efectiv prestat in functiile de personal artistic, aratate la alin. 1, numai de sporul de vechime prevazut pentru angajatii care lucreaza in locurile de munca incadrate in grupa I.
(5) Cuantumul pensiei pentru personalul artistic care a lucrat in functiile aratate la alin. 1 se stabileste in conditiile prevazute la art. 13 din legea pensiilor pentru angajatii incadrati in grupa I de munca, in raport cu timpul lucrat in astfel de functii, acordindu-se, in conditiile legii, si sporul pentru continuitate in munca in aceeasi unitate.

Art. 11. – (1) Personalul artistic care indeplineste functiile de:

– solist vocal din teatre de estrada, filarmonici, radioteleviziune, ansambluri de cintece si dansuri si orchestre populare;
– solist concertist din orchestre simfonice si filarmonici;
– corist din ansamblurile muzicale profesioniste (opera, opereta, teatre muzicale si de estrada, filarmonici, orchestre simfonice, radioteleviziune si ansambluri de cintece si dansuri);
– instrumentist, altul decit cel prevazut la art. 10 alin. 1;
– concert maestru;
– iluzionist;
– maestru de balet si dansuri;
– actor;
– sufleur la teatre dramatice si muzicale;
– dresor, altul decit cel prevazut la art. 10 alin. 1, are drept la pensie integrala pentru limita de virsta, in conditiile prevazute de legea pensiilor pentru angajatii care lucreaza in locurile de munca incadrate in grupa a II-a.

(2) Cei care nu au o vechime totala in munca de cel putin 25 ani barbatii si 20 ani femeile, bene personal artistic, prevazute la alin. 1, numai de sporul de vechime prevazut pentru angajatii care lucreaza in locurile de munca incadrate in grupa a II-a. Pentru acesti angajati cuantumul pensiei se stabileste in conditiile prevazute la art. 13 din lege, in raport cu timpul lucrat in functiile aratate la alin. 1.
Art. 12. – Personalul artistic se pensioneaza in conditiile prevazute la art. 10 si 11 numai daca si-a desfasurat activitatea in urmatoarele institutii de arta:

– teatre de opera si balet;
– teatre de opereta;
– teatre de papusi;
– teatre si ansambluri de estrada;
– teatre de varietati;
– teatre dramatice;
– circuri;
– filarmonici si orchestre simfonice;
– ansambluri profesioniste de cintece si dansuri;
– studiouri de productie cinematografica;
– radioteleviziune;
– orchestre populare profesioniste;
– fanfare profesioniste si militare;
– scoli si institute de arta.

CAPITOLUL 2
Pensia de invaliditate

Art. 13. – (1) Accidentele de munca, in sensul art. 19 din legea pensiilor, sint cele survenite in urmatoarele imprejurari:
a) pentru angajati, in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu in incinta unitatii in care lucreazsau in incinta altei unitati in care au fost trimisi sa lucreze ori in orice loc unde isi indeplinesc acele indatoriri;
b) pentru studenti si elevi – inclusiv ucenici – in timpul si din cauza indeplinirii practicii profesionale;
c) pentru cei care indeplinesc sarcini de stat sau obstesti, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini.
(2) Se considera, de asemenea, accident de munca, in ceea ce priveste pe angajat, cel survenit in urmatoarele imprejurari:
a) inainte de inceperea sau dupa incetarea lucrului, daca angajatul se afla, pentru interese legate de serviciu, in incinta unitatii in care lucreaza sau a altei unitati in care a fost trimis sa lucreze ori in orice lor de munca unde isi exercita obligatiile de serviciu;
b) in timpul pauzelor care au loc in desfasurarea programului de munca.
(3) Dispozitiile alin. 2 se aplica, in mod corespunzator, si categoriilor prevazute la alin. 1 lit. b si c.
(4) Sarcini de stat sau obstesti sint cele date de organele de stat sau organizatiile obstesti angajatilor, membrilor unor organizatii obstesti cit si persoanelor care nu au niciuna din aceste calitati.
(5) De asemenea, se considera sarcina obsteasca si actiunea intreprinsa de orice persoana, din proprie initiativa, pentru prevenirea sau inlaturarea unui pericol ce ameninta orinduirea socialista, avutul obstesc sau pentru apararea ordinei de drept ori salvarea unei vieti omenesti.
Art. 14. – (1) Se asimileaza cu accidentul de munca, in sensul art. 19 din legea pensiilor, si cel survenit in urmatoarele imprejurari:
a) in timpul deplasarii de la locuinta spre locul de munca si de la locul de munca spre locuinta ori in timpul deplasarii periodice pentru vizitarea familiei de catre angajatii nelocalnici care au acest drept, daca in toate cazurile accidentul s-a produs in perioada necesara pentru deplasare;
b) in timpul deplasarii in interes de serviciu, in aceeasi sau in alta localitate;
c) in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare.
(2) Dispozitiile alin. 1 lit. a si b se aplica, in mod corespunzator, si categoriilor de persoane prevazute la art. 18 lit. b, c si d din legea pensiilor.
Art. 15. – (1) In vederea inscrierii la pensie de invaliditate, organele de prevederi sociale iau in considerare actele de constatare a accidentului de munca sau a bolii profesionale, incheiate de organele prevazute de Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2896/1966 privind declararea, cercetarea si evitarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 1967.
(2) Pentru acele accidente care, potrivit legii pensiilor, se asimileaza cu accidentele de munca, dar a caror constatare nu este reglementata prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2896/1966, se iau in considerare actele de constatare incheiate de conducerile unitatilor al caror angajat este cel accidentat sau in care se indeplineste practica profesionala, in masura in care accidentul nu a fost constatat de organele de urmarire penala, potrivit competentei ce revine acestora prin lege.
Art. 16. – (1) Cuantumul pensiei de invaliditate de gradul I, cauzata de accident de munca sau boala prevazuti la art. 18 lit. b, c si d din legea pensiilor care au avut mai inainte calitatea de angajat, se stabileste aplicindu-se la salariul tarifar care se ia in considerare la calculul pensiei procentele prevazute in tabelele de la art. 22 alin. 1 din aceasta lege.
(2) In cazul cind pensia este mai mica decit cuantumul minim prevazut in acele tabele, pentru transa de salariu corespunzatoare, se acorda cuantumul minim.
(3) Daca din calcul rezulta o suma egala sau mai mare decit cuantumul minim al transei de salariu, se acorda pensia rezultata din calcul.
(4) Incadrarea in grupe de munca pentru cei a caror invaliditate a fost cauzata de un accident de munca este determinata de conditiile de la locul de munca prevazut in contractul sau de munca.
(5) In cazul invaliditatii provocate de o boala profesionala, incadrarea in grupe de munca se face tinind seama de conditiile de la locul de munca ce au determinat boala profesionala.
(6) Pentru gradele II si III de invaliditate cuantumul pensiei se stabileste aplicindu-se procentele de 85%, respectiv 60%, la pensia de gradul I, calculata potrivit prevederilor de la alin. 1-5.
(7) Celor carindeplinesc conditiile pentru a li se acorda sporul pentru continuitate in munca in aceeasi unitate li se va calcula acest spor prin aplicarea procentelor prevazute la art. 42 alin. 1 din legea pensiilor, la pensia stabilita potrivit prezentului articol.
Art. 17. – Pensia de invaliditate cauzata de accident de munca sau boala profesionala acordata angajatilor, precum si celor prevazuti la art. 18 lit. b, c si d din legea pensiilor, care au avut mai inainte calitatea de angajat, nu poate fi mai mica de:
– 550 lei pentru cei incadrati in gradul I de invaliditate;
– 500 lei pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;
– 350 lei pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate.
Art. 18. – Pensia de invaliditate cauzata de accident de munca sau boala profesionala, acordata celor care indeplinesc obligatii militare, studentilor si elevilor – inclusiv ucenicilor – care fac practica profesionala si celor care indeplinesc sarcini de stat sau obstesti, care nu au avut mai inainte calitatea de angajat, este de:
– 500 lei pentru cei incadrati in gradul I de invaliditate;
– 400 lei pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;
– 275 lei pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate.
Art. 19. – Cei care indeplinesc obligatii militare fara a fi avut mai inainte calitatea de angajat si au devenit invalizi in urma unei boli obisnuite au drept la pensie de invaliditate cauzata de boala obisnuita numai daca invaliditatea a survenit in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare.
Art. 20. – (1) Cuantumul pensiei de invaliditate de gradul I cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita, pentru angajatii care au vechimea in munca prevazuta la art. 24 din legea pensiilor, se stabileste aplicindu-se la salariul tarifar care se ia in considerare la calculul pensiei procentele de baza din tabelul de la art. 25 alin. 1 din aceeasi lege.
(2) In cazul cind pensia este mai mica decit cuantumul minim pentru transa de salariu tarifar corespunzatoare, prevazut in acel tabel, se acorda cuantumul minim.
(3) Daca din calcul rezulta o suma egala sau mai mare decit cuantumul minim al transei de salariu tarifar, se acorda pensia rezultata din calcul.
(4) Pentru fiecare an de vechime in munca se acorda un procent suplimentar de 1% din salariul tarifar, iar suma rezultata se adauga la cuantumul minim al pensiei pentru transa de salariu tarifar, in situatia prevazuta la alin. 2, sau la pensia rezultata din calcul, in situatia prevazuta la alin. 3, dupa caz.
(5) Pentru gradele II si III de invaliditate cuantumul pensiei se stabileste aplicindu-se procentele de 85%, respectiv 60%, la pensia de gradul I, calculata potrivit prevederilor de la alin. 1-4.
(6) Celor care indeplinesc conditiil continuitate in munca in aceeasi unitate, li se va calcula acest spor prin aplicarea procentelor prevazute la art. 42 alin. 1 din legea pensiilor, la pensia stabilita potrivit prezentului articol.
Art. 21. – Pensia de invaliditate cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita, pentru angajatii care au vechimea in munca prevazuta la art. 24 din legea pensiilor, nu poate fi mai mica de:
– 500 lei pentru cei incadrati in gradul I de invaliditate;
– 450 lei pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;
– 300 lei pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate.
Art. 22. – (1) Cuantumul pensiei prevazuta la art. 26 din legea pensiilor se calculeaza astfel:
a) se stabileste mai intii pensia corespunzatoare gradului de invaliditate pentru vechimea minima integrala in munca prevazuta la art. 24 din lege, in raport cu virsta celui indreptatit la pensie, cu exceptia sporului din pensie pentru continuitate in munca;
b) pensia astfel stabilita se imparte la numarul anilor de vechime in munca prevazuta la art. 24 din lege si se obtine pensia corespunzatoare unui an de vechime in munca;
c) pensia pentru un an se inmulteste cu numarul obtinindu-se cuantumul lunar al pensiei;
d) in cazurile in care art. 24 din lege cere o vechime in munca de 1 an si cei in cauza au cel putin 6 luni, calculul pensiei se face astfel cum s-a aratat la lit. a, iar pensia rezultata se imparte la 12, obtinindu-se pensia pentru o luna, care se inmulteste cu numarul lunilor de vechime in munca.
(2) Pensia de invaliditate cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita, pentru cei care nu au vechimea minima integrala, nu poate fi mai mica de:
– 350 lei pentru cei incadrati in gradul I de invaliditate;
– 300 lei pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;
– 225 lei pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate.
Art. 23. – Cuantumul pensiei pentru cei care indeplinesc obligatii militare se stabileste dupa cum urmeaza:
a) daca au avut calitatea de angajat mai inainte de efectuarea obligatiilor militare si indeplinesc conditiile de vechime in munca prevazute la art. 24 sau 26 din lege, pensia se va stabili potrivit prevederilor referitoare la angajati;
b) daca nu au avut calitatea de angajat mai inainte de efectuarea obligatiilor militare precum si in cazul cind au avut aceasta calitate dar nu indeplinesc conditia de vechime in munca pentru a primi pensia ca angajat, cuantumul pensiei va fi cel de la art. 22 alin. 2.
Art. 24. – Pensionarii de invaliditate, inclusiv ceiare primesc cuantumul pensiei pentru limita de virsta, sint supusi revizuirii medicale, in conditiile legii pensiilor, in ceea ce priveste capacitatea lor de munca, la termenele stabilite de comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, termene care, in raport cu starea sanatatii celui expertizat, pot fi:
a) intre 6 si 12 luni, pentru invaliditatile de gradul III;
b) intre 12-24 luni, pentru invaliditatile de gradul I si II.

CAPITOLUL 3
Pensia de urmas
Art. 25. – (1) Cuantumul pensiei de urmas, cuvenit, potrivit art. 32 alin. 2 lit. b din legea pensiilor, sotiei care are intre 15-20 ani de casatorie cu sotul decedat, se stabileste astfel:
a) se determina pensia ce i s-ar cuveni daca ar fi avut 20 de ani de casatorie;
b) pensia rezultata se imparte la 20 si se obtine pensia corespunzatoare unui an de casatorie;
c) pensia pentru un an se inmulteste cu numarul anilor de casatorie, obtinindu-se cuantumul lunar al pensiei; pentru determinarea anilor de casatorie, fractiunile de 6 luni sau mai mari se intregesc la un an.
(2) La implinirea virstei de 55 ani sau in caz de invaliditate, pensionarei prevazute la alin. 1 i se va acorda, la cerere, pensia intreaga de urmas.
Art. 26. – Normele privitoare la determinarea gradelor de invaliditate, precum si la revizuirea medicala a invalizilor cu drept de pensie de urmas, sint cele prevazute pentru pensionarii de invaliditate.

CAPITOLUL 4
Ajutorul social
Art. 27. – (1) Cuantumul lunar al ajutorului social este de:

Categoria de ajutor social Mediul
urban rural
– pentru limita de virsta 325 lei 250 lei
– invaliditate de gradul I 325 lei 250 lei
– invaliditate de gradul II 250 lei 200 lei
– invaliditate de gradul III 200 lei 150 lei
– pentru 3 urmasi sau mai multi 325 lei 250 lei
– pentru 2 urmasi 250 lei 200 lei
– pentru 1 urmas 175 lei 150 lei

(2) Schimbarea definitiva a domiciliului beneficiarului de ajutor social din mediul urban in mediul rural si invers, dupa 1 ianuarie 1967, atrage modificarea corespunzatoare a cuantumului ajutorului social.
Art. 28. – (1) Normele privitoare la determinarea gradelor de invaliditate, precum si la revizuirea medicala a invalizilor beneficiari de ajutor social, sint cele prevazute pentru pensionarii de invaliditate.
(2) De asemenea, beneficiarilor de ajutor social li se aplica prevederile art. 24 alin. 3 si 4 din legea pensiilor.

CAPITOLUL 5
Vechimea in munca
Art. 29. – In afara de perioadele prevazute de art. 40 din legea pensiilor, se considera vechime in munca si timpul cit angajatul:
a) se afla in incapacitate temporara de munca in timpul executarii contractului de munca sau dupa desfacerea contractului de munca, daca in aceasta din urma situatie primeste ajutoare materiale prin asigurarile sociale de stat;
b) se afla in concediu de studii, acordat potrivit legii;
c) se afla in concediu fara plata de cel mult 30 zile intr-un an calendaristic;
d) urmeaza cursuri de pregatire profesionala sau politica, la care a fost trimis;
e) a fost suspendat din functie sau a fost detinut, daca ulterior a intervenit incetarea procesului penal, anularea sau incetarea urmaririi, fara a se constata o vina in sarcina angajatului, ori s-a pronuntat achitarea. In aceste cazuri, se considera vechime in munca timpul cuprins intre data suspendarii sau arestarii si data reintegrarii. Daca contractul de munca al celui suspendat a fost desfacut din initiativa acestuia sau de unitate pentru motivul care a determinat suspendarea si tot astfel, in cazul detinerii, daca contractul de munca a fost desfacut pentru orice motiv, se considera vechime in munca timpul cuprins intre data suspendarii sau arestarii si data incetarii procesului penal, a anularii sau incetarii urmaririi ori a achitarii;
f) nu a lucrat din cauza desfacerii contractului sau de munca, daca aceasta masura a fost anulata ulterior ca ilegala;
g) lipseste din tara pentru a-si urma sotul trimis in misiune permanenta in strainatate;
h) nu a lucrat in unitate, din alte cauze decit cele de mai sus, insa contractul sau de munca era in fiinta;
i) a fost indepartat din serviciu pentru activitate politica democratica, pina la 23 August 1944;
j) a intrerupt munca din cauza persecutiilor rasiale in perioada 1 ianuarie 1938-19 decembrie 1944 sau a continuat sa fie detinut in lagar in teritoriile ocupate de fascisti si dupa data de 19 decembrie 1944, pina la data eliberarii;
k) a fost indepartat din serviciu de catre autoritatile maghiare in perioada septembrie 1940 – decembrie 1945.
Art. 30. – (1) Se considera vechime in munca si timpul cit o persoana:
a)1 a cotizat, indiferent in ce calitate, la fostele asigurari sociale ori la casele de pensii preluate de stat pe baza Legii nr. 10/1949 pentru organizarea asigurarilor sociale de stat;
b) a indeplinit serviciul militar, a fost concentrat, mobilizat sau a fost prizonier;
c) a servit ca militar in cadrul Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne, daca ulterior s-a angajat pe baza unui contract de munca. In aceste situatii vechimea in munca se stabileste potrivit normelor legale privind pensionarea cadrelor militare;
d) a lucrat in strainatate ca angajat, daca la data cererii de pensie este cetatean roman;
e) a lucrat ca angajat pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, fiind cetatean strain;
f) a lucrat in munca de reconstructie, dupa cel de-al doilea razboi mondial, in conformitate cu conventia de armistitiu;
g) a lucrat in calitate de brigadier voluntar pe santierele nationale;
h) a lucrat ca practicant judecatoresc, ca asistent de farmacie dupa efectuarea stagiului obligatoriu de practica sau ca practicant in atelierele scolilor profesionale gradul II sau ale liceelor industriale, dupa absolvirea acestora;
i) a lucrat in calitate de caraus in porturi, inscris ca muncitor permanent in registrele capitaniei porturilor pina la 1 ianuarie 1949;
j) a lucrat in sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurari si pensii, vechimea recunoscindu-se in conditiile stabilite de art. 48 din legea pensiilor;
k) a desfasurat o activitate revolutionara sau a fost internata in lagare ori detinuta pentru activitate politica democratica, inainte de 23 August 1944.
(2) Se considera vechime in munca si timpul cit o persoana fara capacitate vizuala a lucrat in atelierele de productie in cadrul fostelor asezaminte de binefacere.
(3) De asemenea, se considera vechime in munca timpul cit un pensionar a functionat in calitate de profesor consultant, conferentiar consultant sau consultant stiintific.
Art. 31. – Perioadele cit angajatii s-au aflat in situatiile prevazute la art. 29 lit. a si c, precum si perioada cit angajatii s-au aflat in concedii de studii de pina la 30 zile intr-un an calendaristic, se considera ca activitate prestata efectiv in conditiile locului de munca in care au lucrat la data ivirii acestor situatii.
Art. 32. – Nu se considera vechime in munca timpul servit:
a) in intreprinderea sotului, sotiei, parintilor sau copiilor, cu exceptia celor care dovedesc ca au cotizat in acest timp la fostele asigurari sociale pina la 1 ianuarie 1949;
b) ca ucenic, practicant sau elev al unei scoli profesionale, cu exceptia celor prevazuti la art. 30 alin. 1 lit. h si a celor care fac dovada ca in aceasta perioada au primit salariu ori au cotizat la fostele asigurari sociale pina la 1 ianuarie 1949.
Art. 33. – La stabilirea vechimii in munca perioadele de 6 luni sau mai mari se intregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni se neglijeaza, daca cel in cauza are minimum de vechime necesar deschiderii dreptului la pensie, dupa cum urmeaza:
a) 10 ani la pensia pentru limita de virsta;
b) 1/2 din vechimea prevazuta la art. 24 din legea pensiilor, la pensia de invaliditate cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita, cu exceptia situatiei cind vechimea minima necesara este de 6 luni.
Art. 34. – (1) Dovada vechimii in munca in vederea pensionarii se face cu carnetul de munca, intocmit si eliberat in conformitate cu dispozitiile legale sau cu o fisa de pensie intocmita de unitate, care va cuprinde datele necesare pensionarii, extrase din carnetul de munca.
(2) Daca, din motive temeinice, nu s-au eliberat carnete de munca, precum si in cazuri de forta majora, dovada vechimii in munca se face cu actele valabile conform dispozitiilor pentru completarea carnetului de munca. Dovada vechimii in munca se face in acelasi fel si de cei carora, potrivit legii, nu li se intocmesc carnete de munca.
(3) Pentru personalul navigant profesionist din aeronautica civila, dovada orelor de zbor, a starturilor, a salturilor sau a receptiilor de aeronave se face cu carnetul de zbor. Pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954, dovada se face cu adeverinte eliberate de Directia Generala a Aviatiei Civile din Ministerul Transporturilor Auto, Navale si Aeriene. Daca nu se poate face aceasta dovada, pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954 se va lua in considerare, pentru un an calendaristic, o vechime in munca de 15 luni.
(4) Dovada vechimii in munca pentru perioada cit o persoana fara capacitate vizuala a lucrat in atelierele de productie din cadrul fostelor asezaminte de binefacere se face cu acte eliberate de acele institutii sau de Asociatia Nevazatorilor conform dispozitiilor legale.
(5) Pentru cei prevazuti la art. 82, 83 si 88 din legea pensiilor, dovada vechimii in munca se poate face si cu actele valabile conform dispozitiilor pentru completarea carnetului de munca.
Art. 35. – (1) Vechimea in munca ceruta pentru acordarea pensiei pentru limita de virsta trebuie sa fie dovedita cu acte oficiale pentru cel putin 10 ani.
(2) Vechimea in munca ceruta pentru acordarea pensiei de invaliditate cauzata de accident in afara de munca sau boala obisnuita trebuie sa fie dovedita cu acte oficiale, pentru cel putin jumatate din vechimea corespunzatoare virstei, prevazuta la art. 24 din legea pensiilor.
(3) Vechimea in munca reconstituita, potrivit dispozitiilor legale, pe baza declaratiilor de martori se ia in considerare in intregime, dupa dovedirea, cu acte oficiale, a perioadelor de vechime prevazute la alin. 1 si 2.
(4) Vechimea in munca necesara pentru acordarea ajutorului social trebuie dovedita, in intregime, cu acte oficiale.
(5) De asemenea, cotizatiile la fostele asigurari sociale ori la casele de pensii preluate de stat in baza Legii nr. 10/1949, se dovedesc cu acte, conform dispozitiilor pentru completarea carnetului de munca.
Art. 36. – In cazul cind unul dintre actele pentru dovedirea vechimii in munca nu intruneste elementele esentiale, in totalitatea lor, comisia de contestatii, prevazuta la art. 45 alin. 2 din legea pensiilor, poate hotari asupra valabilitatii actului, in vederea stabilirii dreptului la pensie.
Art. 37. – Vechimea in munca a membrilor celorlalte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurari si pensii se dovedeste cu acte valabile conform dispozitiilor pentru completarea carnetului de munca; aceste acte trebuie sa fie vizate, in ceea ce priveste recunoasterea vechimii pentru acordarea unui drept la pensie, de catre organele competente din acele sectoare.

CAPITOLUL 6
Salariul tarifar
Art. 38. – (1) Pentru determinarea perioadei de 5 ani lucrati consecutiv, in vederea stabilirii bazei de calcul a pensiei, potrivit art. 43 din legea pensiilor, eventualele intreruperi in munca se completeaza cu perioadele lucrate imediat anterior sau posterior acelor intreruperi, la alegerea angajatului.
(2) Pentru angajatii care devin invalizi ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, daca intreaga vechime in munca este mai mica de o luna, pens
(3) La stabilirea mediei salariilor tarifare se iau in considerare, pe timpul cit angajatul a fost in concediu de odihna, concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, in carantina ori in concediu fara plata de pina la 30 zile intr-un an calendaristic, salariile tarifare de incadrare in aceste perioade.
(4) Pentru angajatii trimisi sa urmeze cursuri de pregatire profesionala sau politica, media salariilor tarifare se stabileste pe baza salariilor tarifare lunare avute inainte de trimitere sau a celor primite in perioada cit urmeaza acele cursuri, dupa cum este mai avantajos.
Art. 39. – (1) Prin salarii tarifare de incadrare in vigoare la data cererii de pensionare, in sensul art. 43 din legea pensiilor se inteleg salariile functiilor indeplinite de cei in cauza, in perioada care constituie baza de calcul a pensiei, aduse la nivelul salariilor corespunzatoare acelor functii la data cererii de pensionare.
(2) Nivelul salariilor de la data cererii de pensionare va fi precizat de unitatea la care angajatul a prestat ultima activitate sau de catre ministere, alte organe centrale ori de sfaturile populare regionale, respectiv ale oraselor Bucuresti si Constanta pbaza instructiunilor comune date de Comitetul de Stat pentru Problemele Organizarii Muncii si Productiei si ale Salarizarii si de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
Art. 40. – Personalul navigant profesionist din aeronautica civila, care beneficiaza de pensie tranzitorie, are drept ca, la implinirea virstei de 50 ani, cind solicita pensia pentru limita de virsta, sa-si aleaga aceeasi baza de calcul care a servit la stabilirea pensiei tranzitorii, insa cu salarii aduse la nivelul celor in vigoare la data cererii pentru acordarea pensiei pentru limita de virsta, daca aceasta este mai avantajoasa.
Art. 41. – Sumele care se cuprind in salariul tarifar de incadrare pe baza caruia se calculeaza pensia, in sensul art. 44 alin. 3 din legea pensiilor, vor fi precizate prin instructiunile comune date de Comitetul de Stat pentru Problemele Organizarii Muncii si Productiei si ale Salarizarii si de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, pe baza dispozitiilor legale.

CAPITOLUL 7
Stabilirea pensiilor si ajutoarelor sociale
Art. 42. – (1) Angajatul care solicita pensie sau ajutor social depune cererea la unitatea la care lucreaza. Cererea de pensionare pentru limita de virsta poate fi depusa cu 3 luni inainte de indeplinirea conditiei de virsta.
(2) La cererea angajatului sau a urmasilor acestuia, unitatea este obligata sa intocmeasca dosarul de pensie sau de ajutor social si sa-l trimita la organul de prevederi sociale raional, orasenesc sau de raion orasenesc in raza caruia domiciliaza angajatul sau urmasii, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii, cu exceptia situatiilor in care se solicita pensie de invaliditate, cind se procedeaza potrivit prevederilor art. 50 alin. 1 si 2 si art. 51 alin. 3.
Art. 43. – (1) In cazul cind cel care cere pensie sau ajutor social nu este in munca, acesta isi intocmeste personal dosarul si-l depune, impreuna cu cererea, la organul de prevederi sociale raional, orasenesc sau de raion orasenesc in raza caruia domiciliaza.
(2) Urmasii pot, de asemenea, sa-si intocmeasca personal dosarul si sa-l depuna impreuna cu cererea, la organul de prevederi sociale respectiv.
Art. 44. – (1) La primirea dosarului de pensie sau de ajutor social, organul de prevederi sociale are obligatia de a verifica daca acesta este completat cu toate actele necesare.
(2) In cazul in care dosarul nu este complet, organul de prevederi sociale va face cunoscut, in scris, unitatii sau solicitantului, in termen de cel mult 10 zile de la data inregistrarii dosarului, ce acte mai sint necesare pentru completarea lui.
(3) Actele prezentate ulterior depunerii dosarului, in vederea completarii acestuia, vor fi inregistrate la organul de prevederi sociale.
(4) In situatia in care cel ce solicita pensie de invaliditate sau ajutor social de invaliditate nu este in munca, organul de prevederi sociale este obligat sa ceara organului medical teritorial intocmirea dosarului medical prevazut de art. 50 alin. 1.
Art. 45. – (1) Stabilirea pensiei si ajutorului social se face prin decizii date de catre organele de prevederi sociale raionale, orasenesti sau de raion orasenesc in termen de 15 zile de la data inregistrarii sau completarii dosarului cu toate actele necesare.
(2) Respingerea cererii de pensie sau de ajutor social se face, de asemenea, prin decizie data de aceleasi organe.
(3) Decizia va cuprinde temeiurile de fapt si de drept care au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensie sau de ajutor social, precum si termenul inlauntrul caruia poate fi introdusa contestatia si organul la care se introduce aceasta.
(4) Decizia se intocmeste in 3 exemplare si va fi semnata de seful organului de prevederi sociale si de seful biroului de pensii.
(5) Decizia va fi comunicata, in scris, de catre organul de prevederi sociale, in termen de 5 zile de la data emiterii, atit celui in cauza cit si unitatii la care acesta lucreaza.
(6) In cazul in care decizia de respingere a ramas definitiva, actele depuse se restituie solicitantului de pensie sau ajutor social.
Art. 46. – (1) Contestatia prevazuta la art. 45 alin. 2 din legea pensiilor se depune fie la organul de prevederi sociale care a emis decizia, fie la comisia de contestatii.
(2) Cind contestatia a fost depusa la organul de prevederi sociale care a emis decizia, acesta este obligat ca in termen de 10 zile sa o inainteze impreuna cu dosarul la comisia de contestatii.
(3) In cazul cind contestatia a fost depusa direct la comisia de contestatii, aceasta va cere de indata dosarul de la organul ce a emis decizia, care este obligat sa-l inainteze in termen de 10 zile.
(4) Contestatiile adresate in termenul de 60 zile prevazut la art. 45 alin. 2 din legea pensiilor, direct organelor centrale, vor fi trimise de catre acestea comisiilor de contestatii competente, fiind considerate ca depuse in termen.
Art. 47. – (1) La primirea dosarului impreuna cu contestatia, organul de prevederi sociale regional, respectiv al orasului Bucuresti sau orasului Constanta, verifica actele din dosar, intocmeste un referat de prezentare a cazului si supune spre judecare contestatia, impreuna cu dosarul si referatul, comisiei de contestatii.
(2) Comisia de contestatii fixeaza termen de judecata si citeaza, in scris, pe cel care a facut contestatia, cu cel putin 15 zile inainte de termenul stabilit pentru judecare.
(3) Judecarea contestatiei se face in termen de 30 zile de la primirea dosarului, in prezenta contestatorului.
(4) In caz de neprezentare, comisia de contestatii poate judeca si in lipsa.
Art. 48. – (1) Decizia data de comisia de contestatii va cuprinde temeiurile de fapt si de drept care au condus la admiterea sau respingerea contestatiei.
(2) Decizia se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de toti membrii comisiei.
(3) Un exemplar de pe decizie se comunica celui in cauza, in scris, de catre organul de prevederi sociale regional, respectiv al orasului Bucuresti sau orasului Constanta, in cel mult 5 zile de la data pronuntarii deciziei.
(4) Dosarul impreuna cu un exemplar de pe decizie se restituie organului de prevederi sociale raional, orasenesc sau de raion orasenesc respectiv, in termenul stabilit in alineatul precedent.
Art. 49. – (1) Revizuirea prevazuta la art. 46 din legea pensiilor se face de catre organul a carui decizie este supusa revizuirii, la sesizarea partilor interesate si a organelor de indrumare si control competente.
(2) Drepturile stabilite ca urmare a revizuirii deciziei de pensie sau de ajutor social curg:
a) de la data stabilirii initiale a dreptului, in cazul in care datorita erorii savirsite s-au platit sume mai mici decit cele legal cuvenite;
b) de la intii a lunii urmatoare inregistrarii sesizarii la organele de prevederi sociale, in toate celelalte cazuri.
(3) Cind revizuirea se face de catre organul de prevederi sociale, decizia poate fi contestata in conditiile prevazute la art. 45 alin. 2 din legea pensiilor.

CAPITOLUL 8
Stabilirea invaliditatii
Art. 50. – (1) In vederea pensionarii de invaliditate organul medical care propune pensionarea intocmeste un dosar medical documentat pe care il trimite unitatii la care lucreaza cazurile actele necesare stabilirii cauzei invaliditatii.
(2) Unitatea trimite dosarul medical la comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in raza careia isi are sediul, insotit de un extras din dosarul angajatului, care va cuprinde date privitoare la starea civila a angajatului, pregatirea sa profesionala, activitatile profesionale anterioare si vechimea in munca.
(3) Pentru cei prevazuti la art. 43, care cer pensie de invaliditate, organul medical teritorial intocmeste dosarul medical prevazut la alin. 1, pe care il trimite organului de prevederi sociale care solicita intocmirea lui.
(4) La primirea dosarului medical organul de prevederi sociale va proceda potrivit prevederilor alin. 2.
Art. 51. – (1) Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca se pronunta asupra invaliditatii in termen de 15 zile de la data cind este in posesia tuturor documentelor medicale necesare, prin decizie intocmita in 3 exemplare. In decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate trebuie sa se mentioneze data ivirii invaliditatii, cauza invaliditatii si termenul de revizuire pentru cei revizuibili.
(2) Un exemplar din decizie ramine in dosarul medical, care se pastreaza de catre comisia de expertiza dicala si recuperare a capacitatii de munca, al doilea se trimite in termen de 5 zile unitatii care a cerut expertizarea sau organului de prevederi sociale, pentru cei prevazuti la art. 50 alin. 3, iar al treilea se preda celui expertizat, in ziua expertizarii.
(3) La primirea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate unitatea, in termen de 10 zile, trimite dosarul intocmit in vederea pensionarii, impreuna cu aceasta decizie, la organul de prevederi sociale in raza caruia domiciliaza angajatul, pentru rezolvarea cererii de pensionare.
Art. 52. – (1) Contestatia prevazuta de art. 49 alin. 2 din legea pensiilor se depune la comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce a facut expertizarea. Aceasta are obligatia de a inainta cererea, in termen de 10 zile de la data inregistrarii, impreuna cu dosarul medical, comisiei regionale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, respectiv a orasului Bucuresti sau a orasului Constanta.
(2) Contestatiile adresate in termenul prevazut de art. 49 alin. 2 din legea pensiilor direct organelor centrale vor fi trimise de catre acestea comisiilor regionale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca competente, fiind considerate ca depuse in termen.
(3) Comisia regionala de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, respectiv a orasului Bucuresti sau a orasului Constanta, va rezolva contestatia in termen de 30 zile de la primirea dosarului medical.
Art. 53. – (1) Deciziile comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, necontestate in termen, precum si deciziile comisiilor regionale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, respectiv ale oraselor Bucuresti si Constanta, sint definitive.
(2) Deciziile ramase definitive pot fi revizuite, in caz de erori, de catre comisia a carei decizie este supusa revizuirii, la sesizarea partilor interesate si a organelor de indrumare si control competente.
(3) Drepturile stabilite ca urmare a revizuirii se acorda potrivit prevederilor art. 49 alin. 2.
Art. 54. – (1) Decizia data de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca este valabila pina la intii a lunii urmatoare aceleia in care este stabilit termenul de revizuire medicala, potrivit art. 51 alin. 1.
(2) La termenul de revizuire medicala pensionarul de invaliditate are obligatia sa se prezinte, fara a mai fi citat, la comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in vederea revizuirii medicale.
(3) Daca pensionarul invalid este netransportabil si justifica acest fapt prin acte medicale oficiale, el este obligat sa anunte din timp comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca pentru a fi examinat la domiciliu
(4) In cazul cind pensionarul prevazut in alin. 3 va fi incadrat intr-un grad de invaliditate, pensia i se va plati in continuare de la data expirarii valabilitatii deciziei anterioare.
(5) Daca pensionarul invalid nu se prezinta la data stabilita pentru revizuire medicala, din motive justificate si dovedite cu acte oficiale, pensia i se va plati, in continuare, de la data expirarii deciziei anterioare, in cazul cind se prezinta in termen de 30 zile de la incetarea motivelor care au determinat neprezentarea la termen, daca este mentinut intr-un grad de invaliditate.
(6) Daca pensionarul invalid se prezinta cu intirziere la revizuirea medicala, fara a avea motive justificate, sau daca a depasit termenul de 30 zile prevazut la alin. 5, pensia i se va plati cu incepere din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care a fost examinat, in cazul cind va fi incadrat intr-un grad de invaliditate, numai daca s-a prezentat in cel mult 6 luni de la data stabilita pentru revizuirea medicala.
Art. 55. – (1) Deciziile pentru stabilirea drepturilor la pensie de invaliditate sau ajutor social de invaliditate au aceeasi valabilitate ca si deciziile de incadrare in grade de invaliditate date de comisiile de xpertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
(2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a deciziei de pensie sau ajutor social si dupa ce invalidul a fost revizuit de catre comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, organul de prevederi sociale va da o noua decizie, in cazul cind se schimba gradul de invaliditate ori cauza invaliditatii.
(3) Daca se pastreaza gradul si cauza invaliditatii, se va prelungi valabilitatea deciziei anterioare de pensie sau de ajutor social printr-o mentiune facuta pe aceasta decizie.

CAPITOLUL 9
Dispozitii comune pentru stabilirea si
plata pensiilor si ajutorului social
Art. 56. – (1) In cazul in care s-au depus acte pe baza carora se poate stabili un drept de pensie sau de ajutor social, se va proceda la stabilirea acestuia, fara a se mai astepta sa fie depuse si alte acte in completare.
(2) La prezentarea de noi acte, pensia se va recalcula si se va acorda cu incepere din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care au fost depuse noile acte.
(3) Daca noile acte au fost depuse in termen de 3 luni de la data incetarii platii ajutorului pentru incapacitate temporara de munca sau a decesului sustinatorului ori de la incetarea activitatii, diferenta de pensie se va acorda cu incepere de la aceste date, dupa caz.
(4) Data completarii dosarului de pensie sau ajutor social cu decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate sau cu actul din care rezulta salariile in vigoare la data cererii de pensionare nu influenteaza asupra datei de cind incepe plata pensiei sau ajutorului social.
(5) De asemenea, depunerea in termen de cel mult un an de la incetarea activitatii sau a platii ajutorului pentru incapacitate temporara de munca a actului prin care se constata accidentul de munca sau boala profesionala, nu influenteaza asupra datei de cind se plateste pensia.
(6) In cazul in care depunerea actului prin care se constata accidentul de munca sau boala profesionala se face dupa termenul prevazut la alin. 5, plata drepturilor se face pe cel mult 12 luni in urma, socotite de la data inregistrarii actului la organul de prevederi sociale.
Art. 57. – (1) In cazul cind de pe urma sustinatorului decedat au ramas urmasi cu drept la pensie, care au domicilii diferite, pensia va fi stabilita de catre organul de prevederi sociale raional, orasenesc sau de raion orasenesc in raza caruia a domiciliat decedatul.
(2) Organul de prevederi sociale care are competenta de a stabili pensia va emite o decizie in care vor fi trecuti toti urmasii cu drept la pensie.
Art. 58. – (1) In cazul in care sint mai multi urmasi cu domicilii diferite, cuantumul total al pensiei se imparte in parti egale, in raport cu numarul acestora, intocmindu-se cite o decizie separata pentru fiecare urmas care locuieste la alt domiciliu.
(2) In fiecare dintre aceste decizii se va mentiona cuantumul total al pensiei si modul cum a fost repartizat pe urmasi.
(3) Dosarul se pastreaza la organul de prevederi sociale care a dat decizia de inscriere la pensie si care va pune in plata urmasii domiciliati in raza sa.
(4) Deciziile privind pe urmasii domiciliati in raza altor organe de prevederi sociale se vor trimite acestor organe, care ii vor pune in plata, incepind cu luna mentionata in adresa de trimitere.
(5) Pentru urmasii care locuiesc la acelasi domiciliu se va emite cite o decizie de pensie pentru fiecare urmas in parte, potrivit prevederilor de la alineatele 1 si 2, daca acestia au capacitate de exercitiu si cer aceasta.
Art. 59. – (1) Pensia si ajutorul social, precum si alte drepturi aferente se achita pe intreaga luna in care s-a produs cauza de incetare a dreptului.
(2) In caz de deces al pensionarului sau beneficiarului de ajutor social, sumele neincasate de cel decedat, inclusiv cele pentru luna in care a avut loc decesul, se vor achita membrilor de familie prevazuti la art. 30 alin. 1 din legea pensiilor, iar in lipsa acestora, persoanei in ingrijirea careia se afla pensionarul sau beneficiarul de ajutor social la data decesului.
(3) Cei care au ingrijit de pensionarul sau beneficiarul de ajutor social decedat fac dovada acestei situatii cu acte sau cu declaratii date pe proprie raspundere.
Art. 60. – Fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarului, o singura data, dupa ce s-au facut toate operatiunile pentru determinarea cuantumului pensiei.

CAPITOLUL 10
Transformarea si recalcularea pensiilor si suspendarea
platii pensiei si ajutorului social
Art. 61. – Transformarea pensiei de invaliditate in pensie pentru limita de virsta, prevazuta la art. 52 alin. 2 din legea pensiilor, pentru cei care au lucrat dupa pensionare pina la 31 decembrie 1966 sau care nu au mai lucrat dupa pensionare, se va face prin aplicarea procentelor de la art. 13 din aceeasi lege, la baza de calcul avuta in vedere la stabilirea pensiei de invaliditate.
Art. 62. – (1) La recalcularea pensiilor, in sensul art. 53 alin. 2 din legea pensiilor, sau la transformarea acestora pentru pensionarii care continua activitatea dupa 1 ianuarie 1967, se vor aplica toate prevederile noii legi – inclusiv procentele de calcul – cu exceptia sporului pentru continuitate in munca.
(2) Prin salariul avut in vedere la stabilirea initiala a pensiei, prevazut la art. 53 alin. 2 din legea pensiilor, se intelege salariul functiei sau functiilor din perioada luata in considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei, adus la nivelul celui in vigoare la data cererii de recalculare sau de transformare.
(3) Pentru pensionarii aflati in plata la 31 decembrie 1966, la recalcularea sau transformarea pensiei prevazuta la alin. 1 nu se acorda sporurile de vechime prevazute la art. 6 din legea pensiilor, pentru timpul lucrat pina la data pensionarii.
Art. 63. – (1) In caz de transformare a pensiei dintr-o categorie in alta sau de recalculare a pensiei, plata noului drept se va face din prima zi a lunii urmatoare introducerii cererii de transformare sau recalculare, impreuna cu actele necesare.
(2) In caz de schimbare a gradului de invaliditate in conditiile art. 28 alin. 2 din legea pensiilor sau a numarului de urmasi, care modifica procentul de calculare a pensiei sau a ajutorului social, dupa caz, noul drept se va plati:
a) din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care s-a emis decizia comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
b) din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care a intervenit schimbarea numarului de urmasi.
Art. 64. – (1) Suspendarea platii pensiei sau ajutorului social se face incepind cu luna in care a intervenit situatia care determina suspendarea, daca nu s-a efectuat plata pentru aceasta luna.
(2) In cazul cind pensia sau ajutorul social au fost incasate, plata se suspenda incepind cu prima zi a lunii urmatoare aceleia in care a intervenit situatia care determina suspendarea.
Art. 65. – Transformarea si recalcularea pensiilor, precum si suspendarea platii pensiei si ajutorului social si repunerea in plata se vor face prin decizii supuse cailor de atac prevazute de art. 45 si 46 din legea pensiilor.

CAPITOLUL 11
Cumulul pensiei cu salariul
Art. 66. – Pensionarii lipsiti de capacitate vizuala primesc pe timpul cit sint incadrati in munca pensia in intregime.
Art. 67. – Pensionarii care au donat statului colectii muzeale primesc pensia in intregime pe timpul cit sint angajati ai muzeelor in care sint expuse acele colectii.
Art. 68. – (1) Pensionarii mentinuti sau reincadrati in munca sint obligati sa comunice unitatii la care lucreaza calitatea de pensionar si organul de prevederi sociale care le plateste pensia.
(2) De asemenea, pensionarii au obligatia ca, in termen de 15 zile de la angajare, sa comunice organului de prevederi sociale la care sint in plata unitatea unde sint angajati si data de la care lucreaza.
(3) Prevederile alineatului precedent se aplica si beneficiarilor de ajutor social, precum si pensionarilor urmasi.
(4) Unitatile sint obligate sa ceara celor pe care ii angajeaza sa mentioneze pe cerere daca sint sau nu pensionari sau beneficiari de ajutor social.
(5) Pentru cei care au calitatea de pensionari unitatile vor comunica angajarea, in termen de cel mult 15 zile, organului de prevederi sociale de care apartin cei in cauza. In acelasi termen, unitatile sint obligate sa comunice organelor de prevederi sociale orice schimbare intervenita in situatia pensionarului angajat, care ar atrage si modificari cu privire la plata drepturilor de pensie.
Art. 69. – Plata pensiilor cuvenite pensionarilor mentinuti sau reincadrati in munca se face de catre unitatile la care acestia sint angajati, din fondurile de asigurari sociale, cu exceptia celor care, potrivit legii, primesc pe timpul cit sint incadrati in munca pensia in intregime si carora aceasta pensie li se plateste in continuare de catre organele de prevederi sociale.

CAPITOLUL 12
Ajutoare si asistenta sociala
Art. 70. – Pensionarii au drept la proteze si aparate ortopedice, in conditiile stabilite pentru angajatii cu contracte de munca pe durata nedeterminata.
Art. 71. – Pensionarii invalizi de orice grad care se califica sau se recalifica in conditii speciale primesc, pe tot timpul calificarii sau recalificarii, pensia in intregime.
Art. 72. – (1) Pensionarii de orice fel au drept la ajutor in caz de deces al oricarui membru de familie din cei enumerati la art. 30 alin. 1 din legea pensiilor.
(2) In caz de deces al unui pensionar, au drept la ajutor membrii de familie ai acestuia sau persoanele straine de familie care au suportat cheltuielile ocazionate de deces.
(3) Ajutorul de deces se acorda in cuantumul si in conditiile stabilite pentru angajatii cu contracte de munca pe durata nedeterminata si pentru membrii lor de familie.
(4) Pensionarii care primesc pensie pentru activitate proprie se asimileaza, in ceea ce priveste cuantumul ajutorului de deces, cu angajatii, iar membrii de familie ai acestora, inclusiv pensionarii urmasi, cu membrii de familie ai angajatilor.
Art. 73. – (1) Pensionarii care nu sint in munca, precum si membrii lor de familie primesc ajutorul, in caz de deces, prin organul de prevederi sociale in raza caruia domiciliaza.
(2) Pensionarii care sint in munca precum si membrii lor de familie primesc ajutor, in caz de deces, prin unitatea respectiva.
Art. 74. – Prevederile art. 70-73 inclusiv se aplica si beneficiarilor de ajutor social si membrilor lor de familie.
Art. 75. – (1) Pe timpul cit au asigurata intretinerea in unitati de ocrotire sociala beneficiarii de ajutor social nu primesc acest ajutor.
(2) Pensionarii de invaliditate de gradul I nu primesc indemnizatia de ingrijire prevazuta de art. 27 din legea pensiilor pe tot timpul cit sint internati in unitati de ocrotire sociala.

CAPITOLUL 13
Pensia suplimentara
Art. 76. – (1) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cit sint angajati, pe linga salariu, pensia de asigurari sociale in intregime si pensia suplimentara cuvenita, fara ca acestea impreuna sa poata depasi salariul tarifar in vigoare, corespunzator functiei avute la data pensionarii de invaliditate.
(2) In cazul in care salariul tarifar impreuna cu pensia de asigurari sociale si pensia suplimentara ori numai salariul tarifar depasesc salariul tarifar in vigoare, corespunzator functiei avute la data pensionarii de invaliditate, pensiile se reduc incepind cu pensia de asigurari sociale sau se suspenda, dupa caz.
(3) Salariul tarifar in vigoare este cel din luna pentru care se face plata pensiei.
Art. 77. – Pentru angajatii care lucreaza in posturi incadrate cu mai putin de o norma intreaga, vechimea de contributie li se stabileste ca si vechimea in munca, potrivit art. 40 alin. 2 din legea pensiilor.
Art. 78. – (1) In cazul in care o persoana a lucrat in mai multe sectoare cu sisteme proprii de asigurari si pensii, sectorul care ii stabileste pensia ii va stabili si plati si pensia suplimentara, luind in considerare perioadele cit a contribuit in toate sectoarele.
(2) Pentru pensionarii care continua activitatea, pensia suplimentara se va acorda sau recalcula de catre sectorul care le plateste pensia.
(3) In situatiile prevazute la alin. 1 si 2 nu se vor face decontari intre sectoare.

CAPITOLUL 14
Dispozitii finale
Art. 79. – (1) Reducerea virstei de pensionare se face, potrivit prevederilor art. 8 din legea pensiilor, pentru fiecare an lucrat efectiv in locuri de munca incadrate in grupele I si II.
(2) Anii efectiv lucrati se stabilesc prin totalizarea lunilor cit s-a prestat munca in fiecare grupa in parte; totalul, pentru fiecare grupa de munca, se imparte la 12, iar perioadele mai mici de 12 luni, rezultate din impartire, se neglijeaza.
(3) Pentru a stabili numarul de ani cu care se reduce virsta de pensionare a celor care au lucrat in locuri de munca incadrate in grupele I si II, se aduna lunile cu care se reduce virsta, corespunzator timpului efectiv lucrat in astfel de grupe de munca, stabilit potrivit alin. 2 si totalul se imparte la 12. In cazul cind din impartire rezulta fractiuni de ani, acestea se intregesc la un an, daca sint de 6 luni sau mai mari si se neglijeaza, daca sint mai mici de 6 luni.
(4) Anii stabiliti potrivit alin. 3 se scad din virsta de 62 ani pentru barbati si 57 ani pentru femei, cind cererea de pensie este facuta de unitate sau din virsta de 60 ani pentru barbati si 55 ani pentru femei, cind cererea de pensie este facuta de angajat, fara ca virsta de pensionare, astfel redusa, sa poata fi mai mica de 50 ani, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 10 alin. 3 cind aceasta virsta nu poate fi mai mica de 52 ani pentru barbati.
Art. 80. – Prevederile art. 10 din legea pensiilor, referitoare la reducerea virstei de pensionare, pentru femeile care au nascut si crescut 3 copii sau mai multi, se aplica si angajatelor care au activat in calitate de personal navigant profesionist din aeronautica civila sau ca personal artistic.
Art. 81. – Desfacerea contractului de munca nu este imputabila angajatului, in sensul art. 42 alin. 4 lit. e din legea pensiilor, in cazul in care ea s-a intemeiat pe dispozitiile art. 161, art. 19 pentru situatiile prevazute de art. 1331 lit. c si art. 20 lit. a, b, c – pina la data abrogarii acesteia – d si j, din Codul muncii.
Art. 82. – (1) In aplicarea art. 42 alin. 4 din legea pensiilor, se considera transferari in interesul serviciului si schimbarea locului de munca in conditiile art. 100, 102 si 136 din Codul muncii.
(2) De asemenea, transferarile facute pina la 1 ianuarie 1967, pentru care in carnetul de munca nu se specifica, in mod expres, ca sint facute la cerere, se considera ca fiind in interesul serviciului.
(3) In cazul cind unul dintre soti este transferat in interesul serviciului, in alta localitate, transferarea la cerere a celuilalt sot nu intrerupe continuitatea in munca.
Art. 83. – Pensiile acordate prin hotariri ale Consiliului de Ministri si ale altor organe competente se transmit, in conditiile legii, urmasilor cu drept la pensie, prin decizii ale organelor de prevederi sociale la care sustinatorul decedat se afla in plata.
Art. 84. – Pensionarilor de invaliditate, aflati in plata la 31 decembrie 1966, li se poate acorda cuantumul pensiei pentru limita de virsta, la cererea lor, in conditiile legii, daca acesta este mai avantajos.
Art. 85. – Incadrarea in grupe de munca, pentru cei care solicita pensie de invaliditate cauzata de accident de munca sau boala profesionala, se face, potrivit art. 91 din legea pensiilor, dupa cum urmeaza:
a) pentru cei cu invaliditate cauzata de accident de munca se va tine seama de munca prestata, potrivit contractului de munca, la data accidentarii;
b) pentru cei cu invaliditate cauzata de boala profesionala, se va tine seama de munca prestata care, prin conditiile in care s-a desfasurat, a determinat imbolnavirea profesionala.
Art. 86. – In cazul decesului pensionarului sau beneficiarului de ajutor social, sumele ramase nerecuperate nu se mai urmaresc nici de la cei prevazuti la art. 51 alin. 2 din legea pensiilor.
Art. 87. – In aplicarea prevederilor art. 39 din legea pensiilor, propunerile pentru acordarea ajutoarelor sociale unor persoane prin hotarire a Consiliului de Ministri se vor face de catre comitetele executive ale sfaturilor populare regionale sau ale oraselor Bucuresti si Constanta.

CAPITOLUL 15
Pensiile invalizilor si accidentatilor de razboi
si ale urmasilor acestora
Art. 88. – Invalizii, accidentatii de razboi si urmasii acestora, precum si urmasii celor morti sau disparuti in razboi, care, fara a mai fi fost pensionari I.O.V.R., cer aceasta pensie dupa data de 1 ianuarie 1967, vor fi inscrisi la pensie daca indeplinesc conditiile prevazute in legea pensiilor.
Art. 89. – (1) Invalizii si accidentatii de razboi, proveniti din soldati si gradati, care nu au avut calitatea de angajat inainte de a deveni invalizi, au dreptul la pensie in urmatoarele cuantumuri:

Prevederile art. 88 alin. 1, modificate prin Decretul nr. 386/1972, se aplică cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

Gradul de invaliditate Mediul
urban rural
mari mutilati 800 lei 800 lei
I 615 lei 554 lei
II 554 lei 462 lei
III 369 lei 277 lei

(2) Schimbarea definitiva a domiciliului celor prevazuti in alin. 1, din mediul urban in mediul rural si invers, dupa 1 ianuarie 1967, atrage modificarea corespunzatoare a cuantumului pensiei.
(3) Invalizii si accidentatii de razboi proveniti din soldati si gradati, care au avut calitatea de angajat inainte de a deveni invalizi, au drept la pensie calculata conform normelor prevazute la pensia de invaliditate cauzata de accident de munca, in raport cu gradul de invaliditate si salariul tarifar.
Art. 90. – (1) Invalizii si accidentatii de razboi proveniti din subofiteri si ofiteri au drept la pensie, calculata conform normelor prevazute pentru pensia de invaliditate cauzata de accident de munca, in raport cu gradul de invaliditate si solda gradului militar.
(2) Cei prevazuti la alin. 1, care au avut calitatea de angajat inainte de a deveni invalizi, pot cere stabilirea pensiei pe baza salariului tarifar, daca aceasta le este mai avantajos.
Art. 91. – (1) Salariul tarifar la care se refera art. 89 si 90 va fi cel prevazut pentru calcularea pensiilor in cadrul asigurarilor sociale de stat, in raport cu data incetarii activitatii salariate.
(2) Solda gradului militar la care se refera art. 90 va fi aceea folosita la recalcularea pensiilor in baza Decretului nr. 292/1959.
Art. 92. – Cuantumul pensiei cuvenite invalizilor mari mutilati nu poate fi mai mic de 650 lei lunar, indiferent de mediul in care isi au domiciliul.
Art. 93. – Pensionarii invalizi si accidentati de razboi, incadrati in gradul I de invaliditate, au dreptul la indemnizatia pentru ingrijire prevazuta la art. 27 din legea pensiilor.
Art. 94. – (1) Membrii de familie care au drept la pensie de urmas sint cei prevazuti la art. 30 din legea pensiilor.
(2) Pensia de urmas se calculeaza din pensia de invaliditate de gradul I cauzata de accident de munca, ce se cuvenea sau s-ar fi cuvenit sustinatorului decedat.
(3) Pentru membrii de familie ai invalizilor mari mutilati decedati, pensia de urmas se calculeaza din pensia de mare mutilat.
Art. 95. – Pensionarii invalizi si accidentati de razboi de orice grad, precum si vaduvele de razboi pensionare au dreptul sa primeasca, pe timpul cit sint incadrati in munca, pensia in intregime.
Art. 96. – (1) Prevederile prezentei hotariri se aplica de la data de 1 ianuarie 1967.
(2) Pe aceeasi data se abroga Regulamentul privind conditiile de aplicare a Decretului nr. 292 din 30 iulie 1959 la pensiile I.O.V.R., aprobat prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1081 din 31 iulie 1959.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *