Hotararea 581/2001

author
3 minutes, 20 seconds Read

Guvernul României


Hotărârea nr. 581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviația civilă în condiții speciale de muncă


În vigoare de la 01 iunie 2001

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 06 iulie 2001.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 45 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1. – Personalul navigant din aviația civilă care efectuează numărul minim anual de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se încadrează în condiții speciale de muncă.

Art. 2. – Echivalările pentru zboruri sunt următoarele:

  • a) 1 oră de acrobație, echivalent a 2 ore de zbor normal;
  • b) 1 oră de înaltă acrobație, echivalent a 4 ore de zbor normal;
  • c) 1 oră de zbor de noapte, echivalent a 2 ore de zbor normal.

Art. 3. – Pentru personalul navigant care zboară pe mai multe tipuri de aeronave se calculează procentul de îndeplinire a normei pentru fiecare tip de aeronavă. Pentru încadrarea în condiții speciale de muncă este necesar ca suma procentelor de îndeplinire a normelor să fie mai mare de 100%.

Art. 4. – Categoriile de personal prevăzute în anexă se încadrează în locuri de muncă în condiții deosebite în situația în care realizează minimum 50% din baremul stabilit.

Art. 5. – Pentru personalul navigant din aviația civilă angajatorii vor achita cota de contribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor speciale de muncă. În situația în care contribuția de asigurări sociale achitată de angajator este mai mare decât contribuția datorată conform încadrării locurilor de muncă, anual casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligațiile de plată viitoare. Forma de regularizare se stabilește de comun acord cu angajatorul.

Art. 6. – Dovada efectuării numărului de ore zbor, al salturilor, al starturilor sau a recepțiilor de aeronave se face cu carnetul de zbor. Pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954 dovada se face cu adeverințele eliberate de Departamentul Aviației Civile.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iunie 2001.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Ion Șelaru,
secretar de stat
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 21 iunie 2001.

Nr. 581.

ANEXĂ

Numărul minim (barem) anual de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, pentru încadrarea în locuri de muncă în condiții speciale:

1. Personal navigant pe:
a) avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport 300 de ore de zbor
b) avioane clasice de transport public 280 de ore de zbor
c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate 240 de ore de zbor
d) elicoptere şi avioane utilitare 250 de ore de zbor
e) aeronave prototipuri la încercare în zbor 75 de ore de zbor
2. Echipaje de recepţie în zbor a aeronavelor, instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi pe:
a) avioane clasice 140 de ore de zbor
b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare 120 de ore de zbor
3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi de serie 100 de ore de zbor
4. Personal navigant de control în zbor 150 de ore de zbor
5. Personal tehnic care execută recepţia şi controlul tehnic în zbor al aeronavelor 100 de ore de zbor
6. Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor 380 de starturi
7.1. Personal de paraşutism profesionist care execută:
a) salturi din aeronavă în procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale 75 de salturi
b) salturi pentru recepţia paraşutelor 20 de salturi
c) salturi din turnul de paraşutism 280 de salturi
7.2. Instructori de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta 140 de ore de zbor
8. Însoţitori de bord 300 de ore de zbor

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *