FOTO:ARMY.MD

Hotararea nr 1294 din 29 decembrie 2001

author
5 minutes, 18 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate


În vigoare de la 29 decembrie 2001
Consolidarea din data de 08 iunie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 29 decembrie 2001
Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 136/2008; HG 445/2015; HG 40/2019.
Ultimul amendament în 06 februarie 2019.


În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 9 alin. (3) și ale art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, ale art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și ale art. 9 din Legea nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției, în sensul prezentei hotărâri, se definesc după cum urmează:

a) locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite sunt cele care implică existența unor factori de risc generați de specificul activității militare, cu repercusiuni asupra sănătății și/sau capacității de acțiune a cadrelor militare;
b) locurile de muncă și activitățile cu condiții speciale sunt cele care implică existența unor factori de risc ridicat, generați de specificul activității militare, cu repercusiuni grave și ireversibile asupra sănătății și/sau capacității de acțiune a cadrelor militare;
c) locurile de muncă și activitățile cu alte condiții sunt cele care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieții ori de pierdere a libertății – captivitate, terorism, răpiri, luări ca ostateci ori alte asemenea situații – și pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecție.

Art. 2. – Cadrele militare în activitate care lucrează în condiții deosebite și speciale, stabilite pentru personalul civil în condițiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, beneficiază de încadrarea în condițiile de muncă prevăzute pentru acesta prin ordin al conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 1, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuții de inspecție a muncii.
Art. 3. – (1) Personalul civil care lucrează în condițiile de muncă sau activitățile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 19/2000 beneficiază de încadrarea în condiții speciale de muncă în vederea pensionării.
(2) Procedura de stabilire a salariaților civili care lucrează în condițiile prevăzute la alin. (1) va fi reglementată printr-un protocol încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și instituțiile prevăzute la art. 1.
(3) Locurile de muncă în condiții deosebite, în sensul art. 19 din Legea nr. 19/2000, în care lucrează personalul civil din instituțiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se stabilesc prin ordin al conducătorilor acestora, cu respectarea criteriilor și metodologiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul structurilor proprii cu atribuții de inspecție a muncii, potrivit prevederilor legale.
Art. 4. – (1) Încadrarea întregii perioade de muncă a cadrelor militare în activitate în condiții deosebite, speciale și alte condiții, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, se face potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Locurile de muncă și activitățile în care au lucrat cadrele militare în activitate, care se încadrau în grupele I și II de muncă ori similare acestora și care nu se mai regăsesc în prezenta hotărâre, sunt considerate ca fiind, până la data de 1 aprilie 2001, locuri de muncă în alte condiții sau condiții speciale, respectiv deosebite.
(3) Dovada încadrării în locurile de muncă și activitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se face cu documente de evidență de personal specifice fiecărei instituții sau cu adeverințe eliberate în baza acestor documente, întocmite conform reglementărilor anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. – Perioada în care un cadru militar în activitate, care lucrează în locuri de muncă sau activități cu condiții deosebite, speciale sau alte condiții specifice, a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfășurat în condițiile locului de muncă în care a lucrat la data ivirii situațiilor respective.
Art. 6. – Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, sunt precizate în anexele nr. 1-6*), corespunzătoare instituțiilor prevăzute la art. 1 și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexele nr. 1-6 se comunică numai instituțiilor interesate.
Art. 7. – Stabilirea criteriilor și a metodologiei de încadrare a personalului militar în condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice cadrelor militare în activitate, procedura de nominalizare a personalului care își desfășoară activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste condiții, denumirea locurilor de muncă, unităților, activităților și/sau a funcțiilor, precum și evidența perioadelor de activitate în aceste condiții se fac prin norme interne de aplicare a prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al conducătorului fiecărei instituții publice prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale,
Matache Gheorghe,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat
Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
p. Directorul Serviciului Român de Informații,
Vasile Iancu
p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
Marcel Alexandru
p. Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
Vasile Dudu
p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Florin Mihalache

București, 20 decembrie 2001.
Nr. 1.294

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *