Hotararea nr 583 din 1 iunie 2001

author
3 minutes, 29 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații

În vigoare de la 01 iunie 2001

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 29 iunie 2001.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 43 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) În sensul prezentei hotărâri, zonele I și II de expunere la radiații sunt definite astfel:

a) zona I – locuri de muncă situate permanent în zona controlată;

b) zona II – locuri de muncă în care se lucrează intermitent în zona controlată, restul activității desfășurându-se în zona supravegheată.

(2) Zonele controlate și, respectiv, zonele supravegheate sunt cele definite în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 și 404 bis din 29 august 2000.

(3) Locurile de muncă din zona I de expunere la radiații sunt:

 a) locurile de muncă din subteran;

b) locurile de muncă din instalațiile-pilot, semiindustriale și industriale de prelucrare a materiilor prime nucleare și a nisipurilor titano-zirconifere;

c) locurile de muncă din instalațiile de tratare a apelor reziduale de la minele și instalațiile de prelucrare a materiilor prime nucleare;

d) locurile de muncă unde se efectuează măsurători dozimetrice, analize chimice și fizice, precum și cercetări în stații și laboratoare de specialitate ale materiilor prime nucleare;

e) locurile de muncă unde se execută lucrări de încărcare-descărcare, transport, recepție, depozitare a materiilor prime nucleare și a concentratelor acestora;

f) locurile de muncă cu activități de închidere și conservare a unităților care utilizează, exploatează și prelucrează materiile prime nucleare.

(4) Locurile de muncă din zona II de expunere la radiații sunt:

a) locurile de muncă unde se lucrează cu surse sau minereuri radioactive la etalonarea aparatelor din secții și ateliere;

b) locurile de muncă la suprafață unde se execută lucrări de prospecțiuni, explorări, deschideri, pregătiri și exploatare a materiilor prime nucleare;

c) locurile de muncă din atelierele situate în incinta unităților și subunităților de cercetare, exploatare, preparare a materiilor prime nucleare, unde se execută operațiuni de reparații și întreținere ale utilajelor și aparatelor contaminate radioactiv, cu care se lucrează în unitățile și subunitățile sectorului de materii prime nucleare pentru prospectarea, cercetarea, explorarea, exploatarea și prepararea materiilor prime nucleare;

d) locurile de muncă de la suprafața unităților și subunităților sectorului de materii prime nucleare unde se execută decontaminarea echipamentului de protecție, curățarea băilor miniere și a vestiarelor, întreținerea și exploatarea lămpilor de mină.

Art. 2. – Încadrarea în zonele I și II de expunere la radiații se face în funcție de timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă, astfel:

a) pentru zona I de expunere la radiații, cel puțin 50% din programul normal de lucru;

b) pentru zona II de expunere la radiații, cel puțin 70% din programul normal de lucru.

Art. 3. – Categoria de risc radiologic maxim al unităților în care se desfășoară activități de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare este stabilită prin autorizația de desfășurare a activității eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, conform legii.

Art. 4. – (1) Locurile de muncă din zona I de expunere la radiații corespund categoriilor de risc radiologic IV și III, stabilite prin autorizația emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(2) Locurile de muncă din zona II de expunere la radiații corespund categoriei de risc radiologic II, stabilită prin autorizația emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iunie 2001.

București, 21 iunie 2001.

Nr. 583.

www.pensii.ro Legislația pensiilor

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *