tratament special pentru PENSIA TA

Instrucțiunea nr. 196 din1969

author
5 minutes, 33 seconds Read

Ministerul Sănătății – MS

Instrucțiunea nr. 196/1969 privind efectuarea examenului medical la angajare

În vigoare de la 21 mai 1969

Publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 21 mai 1969..

 1. Potrivit prevederilor legale, angajarea salariatilor la organizatiile de stat, cooperatiste si la celelalte organizatii obstesti se va face pe baza avizului medical.
 2. Avizul medical privind aptitudinea sau inaptitudinea celui care se angajeaza de a lucra intr-un anumit loc de munca se intocmeste de catre medicul de intreprindere sau medicul circumscriptiei teritoriale, pe baza examinarilor clinico-functionale si de laborator efectuate la nivelul dispensarului sau policlinicii, dupa cum urmeaza:

– pentru unitatile care au organizat asistenta medicala proprie (dispensar, policlinica etc.) examinarile medicale in vederea angajarii se vor efectua la nivelul dispensarului si policlinicii de intreprindere sau teritoriale;

– pentru unitatile care nu au organizata asistenta medicala proprie, examenul medical la angajare va fi efectuat la nivelul dispensarului de circumscriptie si policlinicii pe teritoriul careia se afla intreprinderea sau institutia.

 1. Persoana care urmeaza a fi angajata va obtine de la intreprindere „fisa medicala de angajare” tip (conform modelului anexat).

Fisa medicala la angajare cuprinde: anamneza profesionala, antecedentele eredocolaterale si personale si starea prezenta pe organe si sisteme. Medicul de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala va completa toate rubricile privind antecedentele profesionale, personale, eredocolaterale si starea prezenta a solicitantului.

 1. Examinarile prevazute in „fisa medicala de angajare” vor fi efectuate de catre medicul de intreprindere sau de circumscriptie sanitara teritoriala. In cazul in care medicul intreprinderii considera necesara efectuarea unor examinari de specialitate, acestea se vor efectua de catre medicii specialisti din policlinici, care vor acorda prioritate efectuarii lor.

La rubrica „concluzii”, medicul de intreprindere sau circumscriptie teritoriala va aviza asupra aptitudinii sau inaptitudinii acestuia de a fi angajat la locul de munca propus. Rezultatul examenului R.B.W. nu conditioneaza angajarea salariatului. In caz de seroreactie pozitiva, angajatul va fi luat in evidenta si tratament de catre unitatea sanitara teritoriala. Angajarea celor cu lues florid se va face dupa efectuarea tratamentului necesar si numai cu avizul medicului de specialitate.

In cazul in care unitatea respectiva nu poate asigura un loc de munca corespunzator – conform avizului medical -, medicul de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala va indica alte forme si locuri de munca, in raport cu starea de sanatate a solicitantului si-l va indruma la serviciul de recrutare si repartizare a fortelor de munca teritoriala.

 1. Buletinul detasabil cuprinzind concluziile si avizul medical al medicului de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala se detaseaza si se inmineaza solicitantului, pentru a fi prezentat intreprinderii; restul fisei ramine anexat la fisa medicala individuala de consultatii (carnet de sanatate, dosar medical etc.).
 2. Examinarile cuprinse in „fisa medicala de angajare” sint obligatorii.
 3. Pentru muncile necalificate care se desfasoara in conditii fara risc profesional, ca si pentru muncile administrative, examenele medicale de specialitate vor fi efectuate de la caz la caz, la indicatia medicului de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala, in raport cu starea de sanatate a persoanei examinate.

De asemenea, pentru muncitorii recrutati prin organele Ministerului Muncii, examenul medical la angajare va fi efectuat de catre unitatile sanitare teritoriale de la locul de recrutare si va consta din examinari clinice generale, R.F.M. si R.B.W. Aceste examinari vor putea fi completate la unitatea sanitara de la locul de munca si cu alte investigatii clinice sau de laborator, in raport cu specificul locului de munca.

Pentru cei care urmeaza sa fie angajati in locuri de munca cu risc silicogen, examenul medical la angajare se va efectua conform Instructiunilor publicate in Buletinul Ministerului Sanatatii si Prevederilor Sociale nr. 2/1966.

Pentru angajatii care isi desfasoara activitatea profesionala in conditii deosebite de solicitare (efort fizic, microclimat, trepidatii, munca la inaltime, la presiune ridicata sau scazuta, substante chimice etc.), medicul de intreprindere va include si alte investigatii, in raport cu natura si gradul acestor solicitari (conform anexei la Ordinul nr. 195/1969). Pentru angajarea la locurile de munca cu conditii deosebite, se va avea in vedere contraindicatiile prevazute in anexa.

In unitatile sanitare in care functioneaza cabinete de medicina a muncii, examinarile medicale suplimentare, precum si concluziile examenului medical se stabilesc de catre medicul specialist de medicina a muncii.

 1. Pentru angajatii care urmeaza a fi repartizati in sectoarele: alimentar, instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila, colectivitati de copii si scolari, se va efectua, in plus, examenul coprologic pentru cercetarea starii de purtator tific, paratific, dizenteric si paraziti intestinali, precum si examenul secretiei faringiene, iar avizul de angajare va fi dat conform normelor sanitara-antiepidemice.
 2. Avizul medical este obligatoriu si in cazul schimbarii locului de munca in cadrul aceleiasi intreprinderi sau al transferarii in alta intreprindere.

Rezultatul examinarilor clinice si al analizelor de laborator efectuate anterior in cursul altui examen medical sau in cursul controalelor medicale periodice are o valabilitate de 6 luni de la data efectuarii lor.

 1. Cazurile litigioase care nu au putut fi solutionate la nivelul unitatilor sanitare de intreprindere sau teritoriale vor fi indrumate la organele de expertiza medicala a capacitatii de munca, pentru a aviza asupra aptitudinii sau inaptitudinii salariatului de a fi angajat pe locul de munca respectiv. Avizul organelor de expertiza este obligatoriu pentru unitatile sanitare.
 2. Medicii directori al Directiilor sanitare judetene si conducatorii unitatilor sanitare vor controla modul in care de desfasoara examenele medicale la angajare si vor lua masurile necesare pentru efectuarea acestora in conditiile stabilite prin prezentele instructiuni.
Unitatea care completeaza fisa
FISA MEDICALA LA ANGAJARE NR. …..
(se completeaza de intreprindere)
I. DATE PERSONALE
Numele si prenumele ………………………………………………………….virsta …………………sexul …………………
Domiciliat in strada ………………………………………….. nr. ………… judetul …………………………………………..
Urmeaza a fi angajat in profesia …………………………………….. functia ………………………………………………
La intreprinderea (institutia) ………………………………. locul de munca ………………………………………………
II. DATE MEDICO-PROFESIONALE (se completeaza de medic)
1. Anamneza profesionala …………………………………………………………………………………………………………
a). ruta profesionala …………………………………………………………………………………………………………………
b). caracteristicile actualului loc de munca efort energic ………………………………………………………………. microclimat …………………………………………….. noxe ………………………………………………………………………
2. Antecedente:
a). eredocolaterale …………………………………………………………………………………………………………………..
b). profesionale ………………………………………………………………………………………………………………………
3. Starea prezenta:
– aparat locomotor: examen clinic:
– aparat respirator: examen clinic:
– aparat cardiovascular: – examen radiologic (R.F.M.):
– examen clinic;
b). profesionale ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. plus ……………….. T.A. ……………….. de repaus si de efort
………………………………………………………………………… aparat digestiv si anexe: examen clinic:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– examen ginecologic:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Unitatea sanitara …………………………………………. nr. fisei de angajare ………………………..
Concluziile examenului medical
Starea sanatatii tov. ……………………………………… din str. ……………………………………………………………..
nr. ………………. Judetul ………………………………………………………………..
permite/impiedica exercitarea profesie: (functiei) de …………………………………………………………………….. la intreprinderea (institutia) ……………………………………… sectia ………………………………………………………
atelierul ………………………………………………..
Alte forme de locuri de munca indicate (in caz de inaptitudine pentru locul de munca propus)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data: ziua ………… luna ………………. anul ………..
Semnatura si parafa medicului
– Examen O.R.L.: examen clinic (acuitate auditiva) ……………………………………………………………………….
– Examen oftalmologic: examen clinic (acuitate vizuala) …………………………………………………………………
– Examen neuropsihic: (orientare in timp si spatiu, atentia, memoria, gindirea, afectivitatea) ………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Examen neurologic:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Examen dermato-venerologic:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Alte examinari:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V.S.H. …………………… examen sumar de urina …………………. probe hepatice ………………………………
R.B.W. …………………………………………………
Data intocmirii fisei: ziua …….. luna …………….anul ……….

Semnatura si parafa medicului:
de intreprindere, de circumscriptie,

www.pensii.ro -Legislația din domeniul pensiilor

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *