Lege 160 din 2017, indice de 1,14 pentru tot anul 2017

author
1 minute, 20 seconds Read

 LEGE nr. 160 din 30 iunie 2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


Legea a fost inițiată de 2 parlamentari UDMR : Erdei Dolóczki István, Kerekes Károly și a avut ca impact păstrarea indicelui de corecție identic de 1,14 pentru toți cei care accesează pensia în anul 2017. Felicitări !

EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 30 iunie 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 102, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

   (7) Majorările anuale ale valorii punctului de pensie prevăzute la alin. (2), (5) și (6) reprezintă praguri minime. Valori superioare ale punctului de pensie pot fi stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și în concordanță cu strategia fiscal-bugetară corespunzătoare.

2. La articolul 170, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) În situația în care indicele de corecție rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (2) este mai mic decât cel precedent calculat, se păstrează acesta din urmă.

Articolul II


Prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, în anul 2017 indicele de corecție este de 1,14.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *